Reactie op Misinformatie in Planet of the Humans door Aad Vermeulen (Klimaatverandering reacties)

Bob
Je wilt het niet hebben over heide en bos op arme zandgronden. Maar je komt zelf met een link over de nederlandse studie daarnaar van Wageningen.
Het andere artikel gaat helemaal niet specifiek in op nitraten in bossen. Dat is een rare mengeling van het effect van stikstoffertilisatie en wat dat met het klimaat doet. Aan de hand van vage aannames wordt dan ook nog een kostenberekening gemaakt van die stikstoftoevoegingen.
Ik kan me trouwens geen europees bos voorstellen dat een teveel aan nitraten zou hebben. En ik heb toch veel botanisch onderzoek gedaan oa in Spanje, Oostenrijkm Cyprus en Nederland, Ardennen
Het kaartje wat je steeds toont zegt me niet veel. Ja, het bosareaal is uitgebreid, gevolg van bewust beleid om in de toekomst niet zonder hout te zitten. Maar het zegt me niets over wat voor soort bossen het gaat. Spanje en Portugal bijvoorbeeld heeft heel veel Eucalyptusbos aangeplant vanwege de snelle groei. Veel oorspronkelijke boomgroei, zoals de kurkeik is fors achteruit gegaan. De gevolgen van de forse bosbranden laten zich raden

Het zegt me ook niets over de vraag of het verstoken van bomen nou wel zo’n handig middel is voor energiewinning. En het is ook wat goedkoop om te stellen dat houtpallets uit ZO Verenigde Staten niet duurzaam zijn omdat Amerikanen daar geen toezicht op houden. RWE weet prima dat het niet voldoet aan de criteria maar ze kopen ze rustig meet scheepsladingen op.

https://klimaatveranda.nl/2020/04/30/misinformatie-in-planet-of-the-humans/#comment-55206