Hart voor Den Haag wil spoeddebat over politiek geslachtofferde ambtenaar (Groep de Mos)

Raadsleden Sluijs en De Blok: “College kan topambtenaar wel voor de bus gooien, maar wie is er politiek verantwoordelijk?”

De belangrijkste vastgoedambtenaar van Den Haag, Henk Harms, vertrekt bij de gemeente na een integriteitsonderzoek naar zijn rol in het bevoordelen van bouwer VolkerWessels. Dat maakt burgemeester Johan Remkes (VVD) deze vrijdag bekend aan de Haagse gemeenteraad. Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil een spoeddebat over de politieke verantwoordelijkheid. ‘Welke veenbrand woedt er op het stadhuis?’.

Het integriteitsonderzoek, uitgevoerd door Hoffmann Bedrijfsrecherche, is recent afgerond. Onderzocht werd onder meer de mogelijke toezegging van een bouwlocatie aan VolkerWessels – zonder aanbesteding en achter de rug van de gemeenteraad om. Het gaat om de in onbruik geraakte Kerk van de Heilige Martelaren van Gorcum, waar VolkerWessels graag woningen wilde bouwen. Met de heimelijke toezegging aan de bouwer zou de topambtenaar een tegenvaller van circa 3 miljoen euro bij het complex Amare (het vroegere Spuiforum) hebben willen verhullen. Bij de onderhandelingen over de kerk was ook wethouder Boudewijn Revis (Financiën, Stadsontwikkeling, VVD) betrokken. Een eventuele gunning aan de bouwer werd doorkruist door het Hoffmann-onderzoek, zo meldt NRC.

Slachtofferen 

De grootste partij in de Haagse raad eist een spoeddebat over de kwestie. “Wethouder Revis wil zijn topambtenaar kennelijk voor de bus gooien om zijn handen schoon te houden, maar hij is zèlf politiek verantwoordelijk”, zeggen raadsleden Ralf Sluijs en William de Blok, die zich hardop afvragen welke veenbrand er op het stadhuis bij de afdeling DSO woedt. De partij wijst ook op het onderzoek naar de schimmige vastgoeddeal van het kapitale pand van Omar Munie op het Noordeinde wat nog loopt. Daar vroeg de partij vorige week een raadsonderzoek over aan. “Wat was de rol van de topambtenaar in deze kwestie en in opdracht van wie? Politiek gezien draagt het college altijd de volle verantwoordelijkheid voor hun handelen, niet de ambtenaren die handelen in opdracht van. Als de fouten dermate groot zijn dat de hoogste ambtelijke baas bij DSO moet vertrekken, dan kan dat dus niet zonder gevolgen blijven voor de politieke leiding”, aldus De Blok en Sluijs. In het debat wil Hart voor Den Haag ook duidelijk krijgen welke rol oud-wethouder Joris Wijsmuller en voormalig burgemeester Pauline Krikke gespeeld hebben in de wanorde die bij DSO heerst. “Dat kan ook betrokken worden bij het raadsonderzoek waar wij al om verzocht hebben. De urgentie voor dat onderzoek lijkt ons nu helemaal duidelijk”, besluiten de raadsleden.

Het bericht Hart voor Den Haag wil spoeddebat over politiek geslachtofferde ambtenaar verscheen eerst op Hart voor Den Haag.

https://www.hartvoordenhaag.nl/hart-voor-den-haag-wil-spoeddebat-over-politiek-geslachtofferde-ambtenaar/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=hart-voor-den-haag-wil-spoeddebat-over-politiek-geslachtofferde-ambtenaar

18 januari 2019 Nieuwjaarsreceptie Hart voor Den Haag/Groep de Mos spreek tekst Richard de Mos (Groep de Mos)

Vrienden,

Kennen jullie deze nog?

(Plaatje Balster werkt niet met Groep de Mos samen)

Wij zijn zeker doorgegaan, beste heer Balster, en zijn de grootste partij van de stad geworden. En we hebben een einde gemaakt aan 80 jaar pappen en nathouden; aan 80 jaar PvdA-beleid.

Bye, bye zurigheid,
hallo optimisme!

Bijna 33.000 mensen gaven onze partij op 21 maart het vertrouwen en maakte Hart voor Den Haag / Groep de Mos de grootste partij in een sterk versplinterd politiek landschap.

Hiermee begon ook direct de uitdaging om – in sommige gevallen sterk verschillende – partijen bijeen te brengen voor de vorming van een coalitie.
En wij hebben bewezen die uitdaging aan te kunnen. We verrasten vriend en vijand dat we voor die coalitievorming hebben kunnen leunen op de nationale politieke zwaargewichten Hans Wiegel en Edith Schippers.

Het coalitieakkoord is een feest der herkenning geworden voor onze achterban.

De kernthema’s uit ons verkiezingsprogramma waren gericht op vier pijlers:
• Een leefbare stad;
• Een bereikbare stad;
• Een ondernemende stad;
• En een veilige stad.
Qua leefbaarheid gaan we in investeringsgebieden samen met bewoners en ondernemers experimenteren hoe we de leefbaarheidseffectenrapportage kunnen inzetten; zodat er in wijken voldoende groen-, speel- en parkeervoorzieningen blijven.

Als wethouder Buitenruimte mag ik werk maken van het heropenen van de gracht bij het Piet Heinplein, zodat er een mooie looproute en ruimte voor terrassen ontstaat richting het Zeeheldenkwartier. Na het opknappen van de wijken Bezuidenhout-Oost en Kraayenstein gaan we gefaseerd door met het opknappen van Nieuw-Waldeck, Houtwijk en Mariahoeve.

Qua bereikbaarheid heeft Groep de Mos gezorgd voor keiharde investeringen in het wegennet; een ongelijkvloerse kruising Lozerlaan – Erasmusweg; een onderdoorgang bij het altijd drukke Hildebrandplein; het verbeteren van de verkeersstroom bij de zevensprong. Allemaal plannen die in de nabije toekomst worden gerealiseerd.

Ook kennen we revolutionaire ontwikkelingen op het gebied van betaald parkeren:
• Geen betaald parkeren zonder draagvlak; het bestaande vergunningenbeleid wordt geëvalueerd op basis van effectiviteit en draagvlak;
• Binnenkort met je bewonersvergunning parkeren in een groter gebied;
• 20% meer bezoekersuren en bijkopen wordt goedkoper;
• Langer parkeren in de Keizerstraat en op de Denneweg;
• Pilot dubbeltje parkeren wordt voortgezet en bij positieve beoordeling uitgebreid;
• En we gaan gewoon betaald parkeren terugdraaien; de uitbreiding van vergunningparkeren op niet-marktdagen in delen van Transvaal en de Schilderswijk is al teruggedraaid – afgelopen weekend hebben partijgenoten dat met een flyeractie gevierd met bewoners en ondernemers; Scheveningen mag binnenkort middels een draagvlakonderzoek kiezen of vergunningparkeren in Haven- Geuzen- en Statenkwartier wordt teruggedraaid. Reken maar dat we daar stevig campagne op zullen voeren.

Qua ondernemen zal het ook makkelijker gaan in deze stad. Het aanvragen van vergunningen wordt zo simpel mogelijk gemaakt. Er komt een vast aanspreekpunt bij de gemeente hiervoor. Ook vragen we de gemeentelijke ombudsman om zich explicieter voor het ondernemersbelang in te zetten.
Ook op dat andere speerpunt van Hart voor Den Haag / Groep de Mos, veiligheid, zetten we woorden om in daden: het strafbaar stellen van straatintimidatie, het opleggen van gebiedsverboden, het opleggen van huisverboden bij huiselijk geweld, aandacht voor het bestrijden van loverboys, meer handhavers, het vereenvoudigen van het doen van aangifte, het zomaar wat zaken die we hebben geregeld en de komende tijd in beleid zullen worden omgezet.

Ook werd de subsidie aan de radicale As Soennah-moskee door ons toedoen stopgezet.
Wij hebben als partij niets op met gekkies die vrouwenbesnijdenis aanbevelen en de gewapende jihad in Syrië goedpraten. We staan vooraan om haatbaarden uit onze stad weg te jagen. Zeker ook omdat zij de integratie blokkeren en ervoor zorgen dat er een wij-zij-denken blijft bestaan.

Uit de dikke ambitiebundel dat coalitieakkoord heet, hebben we ook voor de minderbedeelden veel goeds: de armoedevoorzieningen blijven kaarsrecht overeind staan en er komt een actieplan tegen eenzaamheid.
We zijn inmiddels druk aan het werk om het coalitieakkoord verder uit te werken.

Vrienden,

Natuurlijk ondervinden we als bestuurderspartij ook oppositie.
Zowel constructief als zuur.

Het zuurgehalte ligt bovengemiddeld hoog bij de PvdA, die nog steeds denkt dat ‘gratis geld’ bestaat. De partij maakte tijdens de begrotingsbehandeling in haar tegenbegroting een rekenfoutje van maar liefst 260 miljoen euro. De betaalbare huizen die ze daarmee zeggen te creëren zijn dus gebakken lucht.

In gelul met rekenfouten kun je niet wonen; daarom gaat dit college keihard aan de slag om wel voldoende woningen te creëren. Vorige maand werd bekend dat alleen al in de Binckhorst 300 sociale woningen verschijnen. Met dat aantal hebben in een paar maanden tijd al twee keer zoveel woningen gerealiseerd dan die rode rakkers over heel 2017.

Vrienden,

Ik hoor u denken: is het gehele verkiezingsprogramma van Hart voor Den Haag bij de coalitie-onderhandelingen door het kopieerapparaat gehaald?

Toegegeven, dat had beter geweest voor de stad; maar zo is het niet gegaan. We werken samen met drie andere partijen en krijgen dus niet altijd wat we willen.

Het nieuwe fractieteam is ook druk aan de slag. De acht raadsleden, twee fractievertegenwoordigers en drie medewerkers hebben hun draai gevonden en zorgen dat de ombudsmanpolitiek van onze partij blijft doorklinken in de wijken en straten van onze stad.
Elk raadslid heeft daarbij – naast een eigen portefeuille – een stadsdeel toebedeeld gekregen. Dit jaar zal er nog meer werk gemaakt worden van wijkschouwen, buurtbezoeken, contact met winkeliers en andere betrokken ten einde de belangen van onze stadsdelen te vuur en te zwaard te behartigen.

We blijven de partij die opkomt voor mensen die het om wat voor reden dan ook wat moeilijker hebben of mensen die in eenzaamheid leven. Hoe mooi was daarbij het Kerstdiner dat we op 27 december hier in deze zaal voor bijna 800 mensen gehouden hebben.

Met het aantrekken van oud-raadslid Lex Kraft van Ermel als verenigingscoördinator hebben we een ervaren rot die onze oren en ogen in de wijken – zijnde de stadsdeelvoorzitters en wijkvertegenwoordigers – aanstuurt en het oliemannetje is tussen de vereniging en de fractie.

De vereniging heeft zich ten doel gesteld om de komende jaren qua ledenaantal flink te groeien. U kunt daarbij helpen om vanavond gewoon even lid te worden. Daarbij ondersteunt u het werk van onze partij.
Ook onze jongerentak – u heeft het net gehoord – wordt nieuw leven ingeblazen. Ik wens het nieuwe bestuur heel veel wijsheid, een kritische geest en een heel veel hart voor Haagse jongeren. Tip de fractie – gevraagd en ongevraagd – beleg jongerenbijeenkomsten en geef de toekomst van morgen een lokale stem in het stadhuis. Wie weet zien we een van jullie wel terug als kandidaat op de kieslijst van 2022.

Vrienden,

2018 was een zwaar, maar schitterend jaar. We hebben een mooie campagne gevoerd met veel vrolijke en betrokken vrijwilligers. Dankbaar ben ik voor al die mensen die onze partij met hun stem hun vertrouwen hebben gegeven. Grandioos was de steun die onze partij heeft mogen ontvangen van mensen die uit liefde voor onze stad altijd en overal waren om ons verder te helpen. Voor de tienduizenden kiezers en voor de stad moeten we dag in, dag uit aan de slag. Zij verdienen bloed, zweet en tranen om hun belangen te dienen. Daarbij passen soms ook keuzes die haaks kunnen staan op persoonlijke belangen van mensen die via onze partij carrière willen maken.

Ik ben vandaag precies 32 weken en één dag wethouder Economie, Sport en Buitenruimte en stadsdeelwethouder Escamp van ons mooie Den Haag. De kiezer mag mij – en Hart voor Den Haag / Groep de Mos – bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen afrekenen op onze daden. Maar ik ben trots op wat we voor elkaar hebben gekregen in de korte tijd dat onze lokale partij voor het eerst in het gemeentebestuur zit.

En dat straal ik graag uit: de trots op mijn partij en de trots op onze stad.

De mooiste stad van Nederland verdient stadstrots – verdient nieuw elan – verdient een optimistische en opgewekte houding van wij regelen het! Wij regelen het voor de stad en haar inwoners!

De binnenstad krijgt meer allure en wordt steeds aantrekkelijker voor het winkelend publiek. Want Hart voor Den Haag / Groep de Mos is voor een bruisend Den Haag, met ruimte voor ondernemers en horeca. Geregeld is dat winkels langer open mogen op zondag, o.a. om de strijd aan te gaan met het online winkelen en concurrerende steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Er komen geweldige evenementen die zorgen voor economische spin-off voor lokale ondernemers: Cirque du Soleil komt naar het Malieveld, net als P!NK.

De schop gaat in de grond in het gebied tussen het Lange Voorhout, de Kneuterdijk en Plaats. We maken het gebied voetgangersvriendelijk én groener. Tegelijk knappen we de kleine, mooie tussendoorstraatjes op. We hebben fantastische winkels en gelukkig weinig leegstand. Ik wil dat er euro’s worden uitgegeven in de stad – en dat lukt goed; de binnenstad is door het hoogwaardig gezinstoerisme een echte banenmotor. Daarbij vergeten we unieke en creatieve winkelgebieden als de Schoolstraat niet.

Voor de ondernemer rollen we de rode loper uit in de stad. Zo is er bijvoorbeeld een apart vergunningsloket gekomen in het Haags Ondernemershuis. En heb ik tussen de bedrijven door promotie gemaakt voor Scheveningse vis, want die is erg lekker kan ik je vertellen. We regelen ook voor de komende zomerperiode parkeerterrassen in de Reinkenstraat, als het met het parkeren vanwege de vakantiemaanden wat minder druk is.

In december was ik een kleine week in China. Niet voor het Chinese eten – eendentong is echt niet zo lekker als Scheveningse vis – maar voor Den Haag. Voor het regelen van méér banen, méér bedrijven en méér hoogwaardig familietoerisme. Dat is gelukt, en daar ben ik erg trots op.

Ook ben ik samen met Mattijs Manders van ADO Den Haag naar de Chinese eigenaar van de club geweest. Dat was de eerste keer dat een Haagse bestuurder die kant op ging.

Met alvast een mooi resultaat: het vermaarde internationaal jeugdvoetbaltoernooi komt terug naar Den Haag!

En op het sportvlak is er nog veel meer moois: ADO-icoon Lex Schoenmaker kreeg een nieuwe Sportpenning, omdat hij de oude was kwijtgeraakt. Tijdens het afgelopen Haags Sportgala kondigden voormalig toptennisprof Richard Kraijcek en ik aan dat we dit jaar voor het eerst de Richard Krajicek Award uitreiken voor het beste Haags Sportinitiatief. Te gek!

Afgelopen zomer was de finish van de Volvo Ocean Race welkom Den Haag. Dat was ge-wel-dig. Samen met de organisator van deze race maken we nu flinke stappen om zo snel mogelijk weer een nieuwe editie naar Scheveningen te halen. Dat levert onze stad – naast een mooi event – keiharde banen op!

Net als de Red Bull Knock Out op het strand van Scheveningen. Wat een spektakel! En de start van een grote wielerronde zou ook goed zijn voor onze stad. We werken er keihard aan. Daarnaast onderzoeken we nu of we de Premier League Darts naar Den Haag kunnen halen, als eerbetoon aan onze Groep de Mosser Raymond van Barneveld.
Ik ben niet alleen wethouder Economie en Sport, maar ook wethouder Buitenruimte. In die hoedanigheid heb ik een rattenoffensief gelanceerd om het nare, stinkende en ziektes dragende beest met pek en veren de stad uit te jagen. Woningcorporaties en gemeente werken voortaan beter samen bij rattenoverlast. Er komen broodbakken. En wie tóch onverbeterlijk brood op straat gooit, wordt keihard op de bon geslingerd.

Binnenkort lanceer ik een stadsbrede aanpak zwerfafval voor een schone en leefbare stad. Die kom je straks overal tegen. Je kan de campagne niet missen: sámen houden we Den Haag schoon. Ik ging vorig jaar ook op pad met onze handhavers – waarvan we er 25 bij krijgen deze Collegeperiode. Handhavers zorgen voor een schone en leefbare stad door erop toe te zien dat mensen zich netjes aan de regels houden. Zij zijn goud waard. Daar kun je alleen maar respect voor hebben. De meesten van jullie weten het wel. Groen is mijn ding. Bomen, planten, het kan mij niet groen genoeg zijn. De Dreef is een stuk groener geworden, de Varkenmarkt in het centrum ook, net als de Toussaintkade en ga zo maar door.
Gevaarlijke populieren vervangen we voor bomen die niet gevaarlijk maar wel net zo groen zijn. Samen met Staatsbosbeheer hebben we geregeld dat er maar liefst 3.000 m2 groen bijkomt in de Koekamp. Dat is toch mooi? In 2019 gaan we hiermee door! Ook mooi: er komen meer openbare toiletten in de stad.

Wat ik zo leuk vind aan mijn nieuwe baan, is dat ik veel geweldige en inspirerende ondernemers, organisaties en betrokken bewoners ontmoet. Tijdens mijn spreekuren in de stad of tijdens mijn vele bezoeken aan tal van organisaties.

Richting het Rijk heeft dit nieuwe Hart voor Den Haag college flink gelobbyd voor meer geld voor Den Haag Zuidwest. Dat is gelukt. Dat betekent dat we nu minstens 15 miljoen euro hebben om te investeren in woningen, de openbare ruimte, winkelcentra en banen. De komende maanden gaan we aan de slag om ZuidWest weer op de kaart te zetten!

En – beste groengele vrienden – dat is nog lang niet alles. Want met Rachid hebben we uiteraard nóg een stadsbestuurder van Hart voor Den Haag / Groep de Mos in het college.
Onze wethouder van Financiën, Integratie en Stadsdelen.

Om maar meteen met die financiën in huis te vallen: Den Haag blijft ook in 2019 de stad met de laagste woonlasten. 563 euro om precies te zijn. Het laagst van alle 37 Nederlandse gemeenten met ten minste 90.000 inwoners. Degelijk financieel beleid, en scherpe financiële keuzes in de allereerste begroting die Rachid een tijdje terug heeft gepresenteerd. Goed gedaan, man!

En weten jullie wat nou zo mooi is? Raad eens wat de duurste gemeente is…? Enschede. Jazeker, Enschede. De stad waar Rachid is opgegroeid. Daar heeft hij zijn Twentse accent aan te danken. Goed dat hij voor Den Haag heeft gekozen. Hebben we ook iemand in ons midden die alles weet over het voetbal in de Eerste Divisie.

Maar Rachid heeft meer successen geboekt. Op grote én op kleine onderwerpen. Ook veel in Loosduinen natuurlijk, zijn stadsdeel.

Zoals eindelijk een kerstboom met verlichting op het Loosduinse Hoofdplein.
Ook zet hij in op nog betere gemeentelijke dienstverlening – zo heeft Rachid tijdens zijn maandelijkse spreekuur in Loosduinen tientallen en nog eens tientallen vragen en kwesties naar tevredenheid kunnen afhandelen.

Wat te denken van het Buurtbudget Houtwijk. Dat gaat over enkele dagen van start. Maar liefst 100.000 euro. Een bedrag waarmee bewoners hun buurt mooier en socialer kunnen maken. Het is een nieuw experiment naar het model van de Antwerpse burgerbegroting.

Als onze man voor de stadsdelen heeft Rachid ook met de kleinere wijkbudgetten mooie dingen gedaan. Een van de hoogtepunten is ‘Minder Grijs, Meer Groen’ op Scheveningen. Met om te beginnen 3.000 nieuwe planten en bomen in de tuin van de Oude Kerk. Of de wijkbudget-actie Winterlicht in Laak: van metershoge kerstbomen op het Lorentzplein, Goeverneurplein en Jonckbloetplein tot lampjes in de bomen voor de bibliotheek aan de Linnaeusstraat. Samen zorgden we – naast de kerstverlichting – voor gratis WiFi op de Haagse markt.

En ook nog de unieke hackwedstrijd ‘Hâck Den Haag’. Waarbij 45 hackers in het atrium van het Stadhuis de digitale omgeving van de gemeente hebben getest. Veiligheid is een stokpaardje van ons, en dus ook cyber security – digitale veiligheid.

Wat nou dure onderzoeken door grote software-bedrijven? Gewoon 45 hackers naar je stadhuis halen! Typisch Rachid – niet duur doen als het betaalbaar ook kan.

En als we het dan toch weer over financiën hebben… Ondertussen doet Rachid het Eneco-dossier er ook nog bij. Met succes. Want in 2020 zouden we als gemeente wel eens prachtig nieuws kunnen hebben voor de hele stad!
Ook maakte hij een einde aan de grootschalige opvanglocaties voor statushouders – want dat bevordert de integratie niet. Lekker meedoen met alle andere Hagenaars en Hagenezen: dat blijft toch altijd de beste manier om je thuis te gaan voelen in een nieuwe stad.

Vrienden, de lijst met successen is lang. En we zijn nog maar acht maanden bezig.
Onlangs presenteerde Rachid – samen met een andere Richard (Richard Moti, wethouder in Rotterdam) – het nieuwe online matchings-platform HalloWerk voor werkgevers en werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is een nieuwe manier van denken en doen.

En HalloWerk is weer onderdeel van het Actieplan Plus500 – met als doel om 500 mensen per jaar extra uit de bijstand te halen en structureel aan een baan te helpen. Bovenop de bestaande doelstelling van 4.000 mensen per jaar. Goed voor de mensen, goed voor de stad en helemaal Groep de Mos. Hierbij zijn we ook streng: mensen die niet meewerken zullen worden gekort op hun uitkering. Dit staat in het coalitieakkoord en is een trendbreuk die fair is. De bijstand is namelijk een vangnet voor mensen die het echt nodig hebben en geen hangmat voor mensen die houden van lanterfanten en de hele dag in de bedstee tussen de zure lappen willen liggen.

Vrienden,

We zijn het nieuwe jaar niet goed begonnen. Op Scheveningen liep het vreugdevuur uit de hand.

Uiteraard leven wij als Hart voor Den Haag / Groep de Mos mee met door schade getroffen bewoners en ondernemers. Goed ook dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid een onderzoek gaat doen naar hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Wat mij verbaasd en ook teleurgesteld heeft is de wijze en het gemak waarop ineens stelling werd genomen tegen de vreugdevuren. Waren het voor het ongeluk onze vreugdevuren die door iedereen – ook door andere politieke partijen en door de media – werden omarmd, waren het na het voorval de vuren van een ander waartegen stelling genomen moest worden.

Wij weigeren om zo te handelen. Wij vonden en vinden de vreugdevuren een mooie traditie; een traditie die ook rust bracht in de wijken van Scheveningen en Duindorp; hetgeen fijn was voor de bewoners. Daarom zijn wij voor behoud van deze vuren; uiteraard wel op een veilige en verantwoorde manier.

Vrienden,

We hebben tot 2022 afspraken gemaakt met de drie andere coalitiepartijen VVD, D66 en GroenLinks. En die afspraken gaan wij nakomen. Wij zijn een betrouwbare coalitiepartner en zijn goed voor onze handtekening.

We doen wat we zeggen. Dat is ons DNA! We willen daarbij een volkspartij zijn die met de poten in de modder staat. Als wij dat doel voor ogen houden, zijn bij de volgende verkiezingen 12 tot 15 zetels haalbaar en dan kunnen we nog meer van onze idealen kwijt in het gemeentelijk beleid.

Vrienden,

We kunnen dit niet zonder de mensen waar we het allemaal voor doen. De mensen in onze mooie stad Den Haag. De mensen op Scheveningen en in Loosduinen. Van de Schilderswijk tot het Benoordenhout willen we een nieuwe wind laten waaien. De stad teruggeven aan de mensen van deze stad. Ik roep u dan ook met klem op om met ons mee te doen. Door uw ideeën te delen met ons. Door lid te worden. Door onze boodschap te verspreiden. Zodat we een beweging in gang kunnen zetten die onomkeerbaar is. Een beweging die goed is voor Den Haag. Ik hoop daarbij op steun de komende jaren en wil u tegelijkertijd bedanken voor het vertrouwen tot nu toe.

Ik wil deze toespraak eindigen met het toewensen van een gelukkig, gezond en liefdevol 2019!

Probeer ook dit jaar naar elkaar om te kijken; zeker als het bij één van uw medemensen even tegenzit of niet zo lekker loopt. Een vriendelijk woord, een opbeurend gebaar – het kost niets en kan veel betekenen! Dank u wel.

Het bericht 18 januari 2019 Nieuwjaarsreceptie Hart voor Den Haag/Groep de Mos spreek tekst Richard de Mos verscheen eerst op Groep de Mos.

https://www.hartvoordenhaag.nl/18-januari-2019-nieuwjaarsreceptie-hart-voor-den-haag-groep-de-mos-spreek-tekst-richard-de-mos/