Reactie op Klimaatboek komt 22 januari uit! door Bert Amesz (Klimaatverandering reacties)

Bart, dank voor je uitgebreide reactie. Het is niet mijn bedoeling (de jouwe ook niet, neem ik aan) om hier en nu een uitgebreide discussie aan te gaan over de onderwerpen die ik naar voren bracht. Want voor een deel is die al eerder gevoerd, ook alhier op jullie ‘klimaatveranda’. Bovendien gaat het in veel hoofdstukken om jouw/jullie persoonlijk waardenpatroon dat ik niet altijd deel, maar wel respecteer. Toch wil ik nog even kort terugkomen op enkele punten.

1. IPCC. Ja, ik doelde op die ‘principles’: human-induced climate change. Dat is namelijk de doelstelling van het IPCC. Waarom zou je daar zo schimmig over doen? Is dat om discussie over een eventuele ‘bias’ te voorkomen? Naar mijn mening zwengel je met die schimmigheid die discussie juist aan. Dat je voor het bepalen van de menselijke factor óók moet kijken naar natuurlijke factoren, is volstrekt helder (en daar heeft IPCC dan ook ruime aandacht gegeven).

2. Consensus/Cook. Correct, je stelt dat het idd om opwarming gaat. M.b.t. Cook: Ik zeg niet dat je ‘no position’ en ‘implicit’ gelijk moet stellen. Wat ik bedoel is dat ‘implicit’ (verreweg de grootste groep) en ‘explicit’ niet hetzelfde gewicht hebben. Cook heeft nagelaten die getallen te vermelden in zijn publicatie. Dat riekt naar ‘motivated reasoning’. Nogmaals: ik betwist niet het bestaan van een zekere mate van wetenschappelijke consensus, maar die schimmigheid van Cook is niet bevorderlijk voor de discussie.

3. Afwijzen klimaatwetenschap. Je zegt dat bagatelliseren vaker voorkomt dan overdrijven en dat bagatellisering invloedrijker is in het maatschappelijk debat. Mijn indruk is juist het tegenovergestelde, afgaand op uitspraken/aandacht van politici, beleidsmakers, media, actie- en belangengroepen, etc. Als Kroonenberg, Clintel, etc iets verkeerds roepen, zijn jullie (‘team klimaatveranda’) er als de kippen bij. Maar bij overdrijving (op basis van niet-wetenschappelijke argumenten) blijft het – enkele uitzonderingen daargelaten – meestal verdacht stil. Bijvoorbeeld rondom de oorzaken van de bosbranden in Australië. Of bij Van Leyen die doodleuk verkondigt dat de EU Green Deal nodig is omdat Venetië onder water stond. Misschien moeten we het maar eens gaan turven, Bart (bagatelliseren versus overdrijven).

4. Zeespiegel/overstroming. Mijn opmerking over overstromingkans en veiligheidsnormen was niet bedoeld als kritiek. Het nieuwe veiligheidsconcept is op een geheel andere leest geschoeid (‘meerlaagsveiligheid’) dan het oude, maar dat valt mogelijk buiten het kader van je boek. Over de versnelde stijging voor de Nederlandse kust: de ‘consensus’ zegt dat die er niet is; je suggestie (p73) dat een versnelling minder goed zichtbaar vanwege de fluctuaties, is dan uitermate speculatief.

5. Verzekeraars. M.b.t. streamflow/floods zegt IPCC:

“In summary, the most recent comprehensive analyses lead to the conclusion that confidence is low for an increasing trend in global river discharge during the 20th century”

“AR5 WGII assesses floods in regional detail accounting for the fact that trends in floods are strongly influenced by changes in river management”

“In summary, there continues to be a lack of evidence and thus low confidence regarding the sign of trend in the magnitude and/or frequency of floods on a global scale”

De door Munich Re geconstateerde toename van ‘hydrological events’ (floods, land/mudslides) komt door veranderingen in het stroomgebied (landgebruik, houtkap, erosie, verstedelijking, bebouwing floodplains, bodemdaling, kanalisatie, etc) and niet/nauwelijks door klimaatverandering.

Over die andersoortige ‘events’ vond al eerder discussie plaats; ook daar is de link met klimaatverandering niet evident.

Voor de overige punten: dat is inderdaad jouw keuze om het zo te verwoorden.

https://klimaatveranda.nl/2020/01/16/wat-iedereen-zou-moeten-weten-over-klimaatverandering-klimaatboek-bart-verheggen/#comment-53999