Steeds meer traditionele paasvuren afgelast vanwege risico natuurbrand (Beveiliging)

https://www.beveiliging.nl/wp-content/uploads/2016/03/Brand554-e1456842004268-150x150.jpg

De afgelopen dagen zijn op steeds meer plaatsen de traditionele paasvuren afgelast. Gemeenten durven het niet aan nu fase 2, het hoogste waarschuwingsniveau voor natuurbranden, van kracht is, meldt RTL Nieuws.

Het gevaar voor natuurbranden maakt dat de brandweer in veel gevallen adviseert om geen toestemming te geven voor de traditionele vuren, die in Noord- en Oost Nederland traditioneel in het paasweekend worden ontstoken.

Daar komt nog bij dat een aantal vuren hoe dan ook al niet aangestoken zou worden dit jaar, want steeds meer organisaties durven de verantwoordelijkheid voor zo’n groot vuur niet meer aan. Voor sommige organisaties was het vreugdevuur dat helemaal mis ging in Scheveningen, de aanleiding om er mee te stoppen.

https://www.beveiliging.nl/nieuws/steeds-meer-traditionele-paasvuren-afgelast-vanwege-risico-natuurbrand

Warme zomer bezorgt brandweer meer werk (Beveiliging)

https://www.beveiliging.nl/wp-content/uploads/2016/03/Brand554-e1456842004268-150x150.jpg

De meldkamercentralisten van de brandweer hebben 245.000 meldingen verwerkt in 2018, 12 procent meer dan een jaar eerder. Zowel voor brand als voor hulpverlening steeg het aantal meldingen en alarmeringen. De hete zomer zorgde voor een toename van het aantal berm- en natuurbranden en daardoor extra inzet en langere aanrijtijden, meldt het CBS.

De brandweer kreeg in 2018 bijna 118.000 brandmeldingen, 2 procent meer dan het jaar daarvoor. In bijna twee derde van de gevallen (76.000) werd de brandweer ook daadwerkelijk gealarmeerd, 4 procent vaker dan in 2017. Vooral berm- en natuurbranden zorgden voor de stijging van het aantal alarmeringen.

Het aantal alarmeringen voor bermbranden is in 2018 met 70 procent gestegen tot bijna vierduizend. Voor natuurbranden werd de brandweer ruim duizend keer gealarmeerd, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2017. Van de natuurbranden nam vooral het aantal alarmeringen met betrekking tot bosbranden toe, dit verdrievoudigde ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werd de brandweer vorig jaar 360 keer gealarmeerd voor bosbranden.

Berm- en natuurbranden kwamen in 2018 vooral voor in veiligheidsregio’s met veel natuurgebieden, zoals de veiligheidsregio’s in de provincies Brabant en Gelderland. Van deze branden vond ruim 60 procent plaats in het warme en droge derde kwartaal.

De gemiddelde responstijd van de brandweer was in 2018 iets hoger dan in 2017. Gemiddeld duurde het 7,9 minuten voordat de brandweer ter plaatse was, 0,2 minuten (12 seconden) langer dan een jaar eerder. Zowel de gemiddelde alarmeringstijd als de rijtijd steeg met zes seconden. De gemiddelde rijtijd was vooral hoger in de veiligheidsregio’s waar meer berm- en natuurbranden voorkwamen dan in 2017.

De brandweer ontving vorig jaar 127.000 meldingen voor hulpverlening, 23.000 (22 procent) meer dan in 2017. Naar aanleiding van een hulpverleningsmelding werden korpsen in 73.000 keer van de gevallen ook echt gealarmeerd. Dat is een stijging van ruim 8 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Het is het tweede achtereenvolgende jaar waarin een toename van het aantal hulpverleningsalarmeringen te zien is.

https://www.beveiliging.nl/nieuws/warme-zomer-bezorgt-brandweer-meer-werk

Brandweer: ruim 2800 inzetten als gevolg van natuurbranden (Beveiliging)

https://www.beveiliging.nl/wp-content/uploads/2016/03/Brand554-e1456842004268-150x150.jpg

De recente droogte in Nederland heeft geleid tot 2811 branden in de maanden juni en juli, meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2017. Toen werden in dezelfde maanden 1213 natuurbranden geregistreerd. Dat blijkt uit een inventarisatie van Brandweer Nederland onder de 25 regio’s.

“Er is door de brandweer heel hard gewerkt, en dat bij regelmaat onder moeilijke omstandigheden”, zegt voorzitter Stephan Wevers van Brandweer Nederland. “De hitte waarin onze mensen in deze periode van droogte moesten werken was vaak groot. De inzetten waren lang en inspannend, daarom zijn in veel gevallen extra maatregelen getroffen. Bij branden in de natuur rukt de brandweer standaard met meerdere eenheden uit, om zo een snelle uitbreiding te voorkomen.”

De brandweer was goed voorbereid op mogelijke natuurbranden. Er zijn meerdere preventieve maatregelen getroffen. Zo wordt er in tegenstelling tot de afgelopen jaren nog in de maanden juli en augustus gevlogen met surveillancevliegtuigjes en was er extra controle door politie en boswachters. Er zijn de voorgaande jaren al op verschillende locaties in de natuur extra waterputten gecreëerd om snel aan water te kunnen komen. In alle grote natuurgebieden liggen calamiteitenroutes waardoor hulpdiensten snel ter plekke kunnen komen. Ook is door de regio’s veel aan publieksvoorlichting gedaan.

Het beheersen en bestrijden van natuurbranden is één van de landelijke specialismen van Brandweer Nederland. Binnen dit specialisme worden onder andere de risico’s in kaart gebracht en maatregelen genomen om deze risico’s op natuurbranden zo klein mogelijk te maken. Hierbij wordt intensief samengewerkt met natuurbeheerders en andere partners. Wevers: “Op deze wijze heeft de brandweer goed inzicht in de natuurgebieden en weten we hoe we het beste kunnen optreden bij een natuurbrand. Onze situatie is – mede door de inrichting van de natuurgebieden in ons land en de preventieve maatregelen waar wij ons in Nederland op focussen – niet te vergelijken met de Zuid-Europese landen en Amerika.”

De natuurbranden van dit seizoen worden in het najaar geëvalueerd. Zo kan de opgedane kennis bij natuurbrandbestrijding met de brandweerregio’s en de Brandweeracademie worden gedeeld om het brandweervak te blijven verbeteren.

https://www.beveiliging.nl/nieuws/brandweer-ruim-2800-inzetten-als-gevolg-van-natuurbranden