Reactie op Open Discussie Zomer 2021 door Bob Brand (Klimaatverandering reacties)

Beste Nick,

Wat de NGO’s in het Euractiv artikel — geen wetenschappelijke publicatie maar een stuk over de meningen van deze NGO’s — over het hoofd zien, is dat er al sinds midden 19e eeuw géén ‘Natural forests’ meer bestaan in Europa. Al het bos is sindsdien beheerd en/of aangelegd door de mens.

De NGO’s klagen dat: “Over 90% of all forests in Sweden have already been affected by forestry in some way.” Dat is geen wonder, want verreweg het meeste bos in Zweden bestaat er dankzij de ‘managed’ bosbouw. Dat leidt er onder meer toe, dat dit bos veel minder te leiden heeft onder bosbranden dan een niet-beheerd bos.

Niet alleen neemt, per saldo, het oppervlak aan bos toe maar ook de hoeveelheid biomassa in bos. Elk jaar wordt ca. 10% van de Europese CO2-emissies gecompenseerd door een toename van de ‘carbon stock’ opgeslagen in (levende) bomen.

https://klimaatveranda.nl/2021/07/22/open-discussie-zomer-2021/#comment-63093

Reactie op Is er bewijs dat CO2-emissies het klimaat opwarmen? door Bob Brand (Klimaatverandering reacties)

Beste Marleen,

De toename in CO2 in de atmosfeer kan dus (tenminste sinds 1970) heel goed voortkomen uit de verminderde capaciteit van de oceanen om CO2 op te nemen.

Nee, dat is niet zo. Dit blijkt uit vele onderling onafhankelijke bewijslijnen:

— accountancy van het (sinds 1970) door de mens uitgestoten CO2, de massabalansen. Dit verdwijnt niet zomaar in het niets;
— isotopen-vingerafdruk van C12/C13 in het CO2 in de lucht. De toename van C12 vs. C13 betekent dat het fossiel, oud koolstof moet zijn, dat is toegevoegd aan de lucht als CO2;
— de overeenkomstige afname van zuurstof in de lucht, waaruit blijkt dat verbranding C + O2 -> CO2 de bron is van het extra CO2.

Van de hoeveelheid CO2 die wij in een jaar uitstoten, blijft er ca. 46% in de atmosfeer en de rest wordt extra opgenomen door de natuur (oceanen + land). Deze 46%, de ‘airborne fraction’, is betrekkelijk constant maar wisselt wel van jaar tot jaar. Zo wordt er in warme El Niño jaren netto minder CO2 opgenomen door de natuur, vanwege extra bosbranden en extra rotting. Prof. Guido van der Werf heeft daar een uitstekend blogstuk over geschreven:

https://klimaatveranda.nl/2014/04/16/toekomstige-co2-concentraties/

Wat in principe wél kan is dat op de lange duur die ‘airborne fraction’ gaat toenemen, door een afnemende capaciteit van oceanen + land om ons extra CO2 op te nemen. Dat zou slecht nieuws zijn. Dan gaat er steeds méér van het door ons uitgestoten CO2 in de dampkring blijven.

Er is nog geen overtuigende aanwijzing dat de ‘airborne fraction’, de 46%, structureel toeneemt, hoewel:

https://klimaatverandering.files.wordpress.com/2020/02/screenshot-2020-02-27-11.27.34.png?w=500

Lees vooral verder in het blogstuk van Guido van der Werf over eventuele toekomstige “klimaat-koolstof terugkoppeling” rond Figuur 5 en verder.

https://klimaatveranda.nl/2020/02/21/is-er-bewijs-dat-co2-emissies-het-klimaat-opwarmen/#comment-54305