Onderzoek naar verband tussen droogte en natuurbranden (BodemNieuws)

We zien steeds vaker natuurbranden die langer aanhouden en grotere oppervlaktes bestrijken. Denk aan de recente grote branden in Canada en Catalonië. Ook in onze duinen en in Limburg en Brabant waren er in de eerste helft van dit jaar al natuurbranden met flink veel schade als gevolg. Deltares is samen met WUR een onderzoek gestart naar de relatie tussen de mate van droogte en de kans op natuurbranden in Nederland. (Deltares, 22 augustus)
Lees meer: deltares.nl

https://bodemnieuws.nl/cms/25991-onderzoek-naar-verband-tussen-droogte-en-natuurbranden.html

‘Stijgende kans op natuurbranden vraagt ook iets van waterbeheerders’ (BodemNieuws)

Hogere temperaturen en droogte leiden ertoe dat Nederland in de toekomst meer te maken zal krijgen met onbeheersbare natuurbranden. Hiervoor waarschuwen kennisinstellingen in het rapport Natuurbrandsignaal ’23. (H2O Waternetwerk, 23 januari)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

https://bodemnieuws.nl/cms/25522-%E2%80%98stijgende-kans-op-natuurbranden-vraagt-ook-iets-van-waterbeheerders%E2%80%99.html

Natuur Mariapeel blijkt veerkrachtig maar heeft veel geleden: ‘Bodem tot meter diep weggebrand’ (BodemNieuws)

De grote natuurbrand die op woensdag 31 augustus uitbrak in het oosten van de Mariapeel heeft veel schade aan de natuur aangericht. Hoewel boswachter Lieke Verhoeven meldt dat de flora en fauna in het gebied veerkrachtig is en er hier en daar alweer nieuw plantenleven is te bespeuren, hebben de meeste bomen het vuur niet overleefd en zijn omgevallen.(DeurneMediaGroep, 1 oktober)
Lees meer:dmgdeurne.nl

 

https://bodemnieuws.nl/cms/25314-natuur-mariapeel-blijkt-veerkrachtig-maar-heeft-veel-geleden-%E2%80%98bodem-tot-meter-diep-weggebrand%E2%80%99.html

Vitale bossen in Brabant door bodemverbetering en soortenverbreding (BodemNieuws)

“Voor vitale bossen is duurzaam herstel van de bodem nodig, met name op de Brabantse zandgronden. Samen met verandering van naaldbos naar meer loofhout, verkleint het ook de kans op onbeheersbare natuurbranden. En dat is een reëel gevaar door de huidige verdroging en bossamenstelling.” Dat zegt Wiel Poelmans, projectleider bossenstrategie van Noord-Brabant. (Nature Today, 23 maart)
Lees meer: naturetoday.com

https://bodemnieuws.nl/cms/22955-vitale-bossen-in-brabant-door-bodemverbetering-en-soortenverbreding.html