Vitale bossen in Brabant door bodemverbetering en soortenverbreding (BodemNieuws)

“Voor vitale bossen is duurzaam herstel van de bodem nodig, met name op de Brabantse zandgronden. Samen met verandering van naaldbos naar meer loofhout, verkleint het ook de kans op onbeheersbare natuurbranden. En dat is een reëel gevaar door de huidige verdroging en bossamenstelling.” Dat zegt Wiel Poelmans, projectleider bossenstrategie van Noord-Brabant. (Nature Today, 23 maart)
Lees meer: naturetoday.com

https://bodemnieuws.nl/cms/22955-vitale-bossen-in-brabant-door-bodemverbetering-en-soortenverbreding.html