Branden rond kerncentrale Tsjernobyl zijn grootste ooit voor dit gebied (Greenpeace)

(Update van 14 april 2020)

Experts van Greenpeace Rusland monitoren via satellietbeelden de situatie rondom de kerncentrale van Tsjernobyl. Op 14 april was het bewolkt en waren er geen branden te zien, wat niet betekent dat er geen branden zijn. Ook heeft het geregend in Tsjernobyl, dat geeft hoop dat het vuur gaat doven.

Sinds 3 april woeden er bosbranden in de gesloten zone rondom de Tsjernobyl kerncentrale. Dit zijn nu al de grootste branden in dit gebied sinds de Tsjernobyl kernramp in 1986. Bosbranden in de Tsjernobyl-zone zijn gevaarlijk, omdat de toplaag van de bodem nog veel radioactieve stoffen van de ramp bevat. [1] Door het vuur kunnen deze in de lucht terecht komen. De wind kan dat buiten de grenzen van het gebied transporteren. De branden zijn vooral gevaarlijk voor de brandweerlieden en bosbouwers die de situatie onder controle proberen te krijgen.

Twee brandhaarden

Op dit moment zien we branden aan twee kanten van de gesloten zone. Eén ter grootte van zo’n 34.400 hectare (zo’n 70.000 voetbalvelden) op ongeveer 40 km ten westen van de kerncentrale. Daarvan valt ongeveer de helft binnen de zone. Een tweede, kleinere brand woedt over zo’n 12.600 hectare en komt dicht bij de kerncentrale en de verlaten stad Pripjat. In de gesloten zone is in totaal een gebied van 29.000 hectare getroffen door de brand. Dit blijkt uit satellietbeelden. Deze laten zien dat het gebied met schade zo’n duizend keer groter is dan gerapporteerd door de Oekraïense autoriteiten.

Stralingsniveau

Het Wetenschappelijk en Technisch Staatscentrum voor Stralingsveiligheid van Oekraïne gaf aan dat het stralingsniveau op een aantal plaatsen 16 keer hoger ligt dan normaal: op 2,3 μSv/h in plaats van 0,14 μSv/h. Het constateerde een toename van het isotoop Caesium-137 (Cs-137) op verschillende locaties, waaronder de hoofdstad Kiev. De concentratie Cs-137 is nog wel binnen de geaccepteerde limieten.

In 2016 waren er bij de grote bosbranden van een ander zwaar door Tsjernobyl verontreinigd gebied nabij het Russische Bryansk ook getrainde Greenpeace vrijwilligers actief bij de bestrijding. Ze zijn niet betrokken bij de huidige branden in de Tsjernobyl-zone. Het veldwerk van deze vrijwilligers ligt momenteel stil vanwege COVID-19 beperkingen.

Noot voor de redactie:

 Bram Karst, persvoorlichter Greenpeace, 06-33718850, bkarst@greenpeae.org

Jan Haverkamp, senior expert kernenergie voor Greenpeace Nederland is beschikbaar om media te woord te staan over de laatste stand van zaken.

[1] Naast de veel voorkomende isotopen Cs-137 en Cs-134, ook gevaarlijker isotopen als Strontium-90, en zelfs Americium-241 en Plutonium-isotopen. 

https://www.greenpeace.org/nl/greenpeace/32841/branden-in-uitsluitingsgebied-van-kerncentrale-tsjernobyl-zijn-grootste-ooit/

Greenpeace blij met besluit Aegon om steenkool af te bouwen (Greenpeace)

Forse reductie beleggingen in steenkool na jaar van onderhandelingen

Amsterdam, 13 januari –  Aegon heeft vandaag aangekondigd om investeringen in de kolenindustrie tot 2029 af te bouwen. Greenpeace juicht het besluit van Aegon toe. Dit is een belangrijke en goede stap van één van de grootste financiële instellingen van Nederland. Kees Kodde, campagneleider bij Greenpeace Nederland onderhandelde hierover met de verzekeraar: “Dit is een stap in de goede richting van Aegon, maar nog niet alle kolenbedrijven zijn uitgesloten. Verzekeraars weten als geen ander dat de schade door extreem weer een steeds grotere kostenpost wordt. De klimaatcrisis heeft nu al rampzalige gevolgen, kijk naar de bosbranden in Australië en tyfoons in de Filipijnen.”

Financiële sector nu aan zet

“Aegon stuurt hiermee een duidelijke boodschap naar de financiële sector: het is hoog tijd om te stoppen met het beleggen in sectoren die een negatieve impact hebben op de klimaatcrisis. Hopelijk zijn ze hiermee een inspiratie voor anderen, want het is noodzaak dat grote Nederlandse pensioenfondsen zoals ABP en PFZW het voorbeeld van Aegon volgen”, aldus Kees Kodde.

Meer dan 100 bedrijven uitgesloten

Het nieuwe beleid van Aegon geldt voor zo’n 140 miljard aan investeringen en ook voor de beleggingen van haar Amerikaanse tak, Transamerica. In totaal worden nu 104 kolenbedrijven door Aegon uitgesloten van investeringen. Voor de beleggingen in steenkool in Polen maakt Aegon een uitzondering, omdat het bedrijf geen invloed zou hebben op het pensioenfonds dat in Polen onder de naam Aegon opereert. Kees Kodde van Greenpeace reageert: “Aegon zal dit probleem moeten oplossen, want er worden in Polen nog steeds nieuwe kolencentrales en kolenmijnen gepland, mede dankzij de beleggingen van Aegon in Polen. Deze uitzondering is onhoudbaar.” 

Campagne Greenpeace

Greenpeace voerde actie bij de aandeelhoudersvergadering van Aegon vorig jaar. Ook heeft Greenpeace opinieartikelen en rapporten gepubliceerd en veel gesprekken gevoerd met Aegon. Twee jaar geleden sprak Greenpeace Aegon aan op haar beleggingen in teerzandolie en in februari 2019 sloot Aegon de meeste teerzandolie uit van haar beleggingen. Nu worden zowel het teerzandbeleid als het kolenbeleid aangescherpt door Aegon.

———————————

Voor meer informatie: Bram Karst, persvoorlichter Greenpeace 06 – 2129 6895, bkarst@greenpeace.org

Hoofdpunten nieuw steenkoolbeleid Aegon

  • Energiebedrijven met meer dan 10 gigawatt productiecapaciteit steenkool en uitbreidingsplannen in steenkool, worden uitgefaseerd. Aegon sloot eerder al elk bedrijf uit dat meer dan 30 procent van zijn inkomsten haalt uit steenkoolmijnbouw. Deze percentages voor mijnbouw zullen nu geleidelijk worden verlaagd tot 10% in 2027, en onder 5% in 2029. 
  • Aegon voegt vandaag 65 kolenbedrijven toe aan zijn uitsluitingenlijst, waarmee het aantal uitgesloten kolenbedrijven op 104 komt. 
  • Het beleid van Aegon Nederland gaat verder: daarin worden ook energiebedrijven uitgesloten die meer dan 30% van hun omzet uit steenkool halen. Dat percentage wordt afgebouwd naar onder de 5% in 2029. 
  • Het nieuwe beleid van Aegon wereldwijd geldt voor 140 miljard euro aan beleggingen, het beleid van Aegon Nederland geldt voor 82 miljard euro daarvan.
https://www.greenpeace.org/nl/klimaatverandering/30513/greenpeace-blij-met-besluit-aegon-om-steenkool-af-te-bouwen/

Opwarming van de aarde tot 1.5 graden beperken: het kan én het moet (Greenpeace)

Het rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties laat zien dat het verschil tussen 1.5°C of 2°C opwarming van de aarde desastreus is. Om verwoestende effecten van klimaatverandering te voorkomen moet de opwarming onder de 1.5 graden blijven.

Het goede nieuws is dat het kan. Het rapport beschrijft verschillende scenario’s om de temperatuurstijging onder 1.5 graden te houden.

https://storage.googleapis.com/planet4-netherlands-stateless/2018/10/7d483838-gp0stsch8_high_res-300x200.jpg

De verwoestende gevolgen van bosbranden in Attica Griekenland door extreme hitte © Constantinos Stahias/ Greenpeace

De noodklok voor de aarde luidt

“Beperking tot 1,5°C opwarming is hard nodig om de ergste effecten van de klimaatverandering te voorkomen”, zegt Greenpeace Nederland directeur Joris Thijssen.”Dit is een monumentaal rapport. En een allerlaatste waarschuwing én kans om desastreuze opwarming van de aarde te beperken. Toch zweven we tussen hoop en vrees. De noodklok luidt en regeringsleiders wereldwijd moeten nu opstaan. Om het belang van een gezonde planeet te kunnen overdragen aan onze kinderen en kleinkinderen, zoals met elkaar is afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs.”

Hoe gaan we dit aanpakken

Om de CO2 uitstoot drastisch te verminderen is het nodig om te stoppen met kolen, olie en gas. En dat is mogelijk. We wekken steeds meer zonne- en windenergie op. We moeten stoppen met het kappen van bossen. Bescherming en herbebossing kunnen een groot aandeel hebben in de CO2-reductie. Bossen halen namelijk op grote schaal CO2 uit de lucht. Ook moeten we op andere een andere manier met onze landbouw omgaan. Bij de teelt van landbouwgewassen en het houden van dieren komen broeikasgassen vrij. Daarom is het belangrijk dat de veestapel gaat krimpen.

https://storage.googleapis.com/planet4-netherlands-stateless/2018/10/c5622ec7-gp0stqk1l_high_res-300x200.jpg

Klein meisje met windmolens in Thailand  © Antolin Avezuela/ Greenpeace

Klimaatkeuzes van morgen

Om binnen de 1.5 graden opwarming te blijven moeten we andere keuzes gaan maken. Denk aan wind- en zonne-energie, elektrisch rijden, ‘groene waterstof’ en het hervormen van de landbouw. Werk aan de winkel voor politiek leiders, bedrijven, jij en ik. Wil jij ook voorkomen dat het veranderende klimaat met zeer extreme weersomstandigheden onze keuzes in de toekomst bepalen? Kom dan nu in actie. Roep de Nederlandse overheid op om de enige juiste keuze te maken en ons klimaat te redden!    

https://www.greenpeace.org/nl/klimaatverandering/9968/opwarming-van-de-aarde-tot-1-5-graden-beperken-het-kan-en-het-moet/

Uur van de waarheid voor zelfbenoemd ‘groenste kabinet ooit’ (Greenpeace)

Amsterdam, 28 september 2018- Reactie milieuorganisaties (Greenpeace, Natuur & Milieu, Milieudefensie en de Natuur en Milieufederaties) op berichtgeving NOS omtrent vertraging Klimaatakkoord.

Als de berichtgeving van de NOS waar is, en het kabinet bewust het Klimaatakkoord in de vertraging gooit, vinden de milieuorganisaties die mee onderhandelen aan betreffend akkoord dit schandalig.

“Dit is het uur van de waarheid voor het zelfbenoemde ‘groenste kabinet’ ooit.  Het klimaat wacht niet op kibbelende partijen die geen daadkrachtige keuzes durven te maken. Haast is geboden: De Nederlandse CO2-uitstoot is sinds 1990 niet meer gedaald en de gevolgen van klimaatverandering zijn steeds heftiger zichtbaar; orkanen, bosbranden, overstromingen, extreme droogtes en hittegolven.”

“Om deze opwarming van de aarde te voorkomen is leiderschap vanuit de overheid nodig om zo snel mogelijk een sterk Klimaatakkoord te realiseren. Leiderschap betekent dat het kabinet haar groene beloften waarmaakt en nu doorpakt en voor haar burgers een duurzame toekomst kiest.”

https://www.greenpeace.org/nl/natuur/9747/uur-van-de-waarheid-voor-zelfbenoemd-groenste-kabinet-ooit/

Multinationals vernietigen Indonesisch regenwoud, ondanks beloften (Greenpeace)

Palmolie-gebruikers Unilever, Nestlé en Mondelēz betrokken bij verwoesting van 130.000 hectare tropisch regenwoud

Amsterdam, 19 september 2018 – Palmolieproducenten hebben sinds 2015 voor meer dan 260.000 voetbalvelden aan regenwoud in Indonesië verwoest. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace International. Grote merken zoals Unilever, Nestlé, Mondelēz, PepsiCo en Colgate-Palmolive gebruiken deze palmolie voor hun koekjes, margarine en tandpasta. Deze multinationals worden in het rapport gelinkt aan de kap van regenwoud, terwijl ze beloofd hebben ontbossing voor palmolie te voorkomen.

Papoea nieuw palmolie front

Het Greenpeace International rapport ‘Final Countdown’ toont aan dat er in vijfentwintig gevallen bewijs is van ontbossing, aanleg van plantages zonder vergunning en in beschermde gebieden, uitbuiting van lokale bevolking, sociale conflicten en bosbranden om land vrij te maken voor palmolieplantages.

Veertig procent van deze ontbossing vond plaats op Papoea, Indonesië. Nog nooit eerder is er dergelijk uitgebreid onderzoek gedaan naar ontbossing op dit deel van het eiland. De regenwouden van de eilanden Sumatra en Kalimantan zijn al onomkeerbaar aangetast, waardoor de orang-oetan met uitsterven wordt bedreigd. Papoea, één van de laatste intacte regenwouden van de wereld met een rijke biodiversiteit, is het volgende doelwit.

Verbroken beloftes

Vanaf 2010 regent het beloftes van grote afnemers zoals Mondelēz, Nestlé en Unilever dat ze de banden met regenwoud-vernietigers verbreken en uiterlijk 2020 alleen nog duurzame palmolie inkopen. Ze hebben nu nog 500 dagen om deze afspraak na te komen, maar niets wijst erop dat ze dit gaan halen. Uit het Greenpeace International onderzoek blijkt namelijk dat ook de grootste palmolie-handelaar Wilmar nog steeds foute palmolie verkoopt aan deze merken.

“Beloofd is beloofd: Unilever, Nestlé, en Mondelēz, neem jullie verantwoordelijkheid koop geen foute palmolie meer van Wilmar, tot het bedrijf bewijst dat haar palmolie duurzaam geproduceerd wordt”, aldus Andy Palmen, campagneleider bij Greenpeace Nederland.

Rotterdamse haven

Wilmar, gevestigd in de Rotterdamse haven, is marktleider en verantwoordelijk voor 40% van de mondiale palmoliehandel. Nederland vervult een spilfunctie. We zijn de grootste importeur van palmolie in Europa en exporteren wereldwijd het meest na producerende landen als Indonesië en Maleisië. Andy Palmen: “Tropische ontbossing is geen ver-van-mijn-bed-show, als je bedenkt dat via de haven van Rotterdam palmolie wordt verhandeld, waarvoor regenwoud is gekapt en mensenrechten zijn geschonden.”

 

Voor meer informatie:
Bram Karst

Greenpeace Persvoorlichting

06 – 2129 6895

bram.karst@greenpeace.org

———

Foto en video via deze link beschikbaar

Overige bevindingen rapport:

De orang-oetan populatie is in minder dan 16 jaar gehalveerd. Met name doordat de palmolie-industrie hun leefomgeving heeft vernietigd. Meer dan driekwart van het nationale park Tesso Nilo op Sumatra, de thuisbasis van tijgers, orang-oetans en olifanten, is omgezet in illegale palmolieplantages. Wereldwijd worden 193 diersoorten ernstig bedreigd door palmolieproductie.

Palmolie is (naast pulp) de grootste aanjager van ontbossing in Indonesië. Volgens officiële cijfers van de Indonesische regering werd tussen 1990 en 2015 rond de 24 miljoen hectare regenwoud in Indonesië verwoest.
De verwoesting van regenwoud en veengebieden zijn belangrijke bronnen van broeikasgas, wat weer bijdraagt aan klimaatverandering. Hiermee is Indonesië bovenaan de lijst van mondiale uitstoters gekomen na de Verenigde Staten en China.

De ontwikkeling van (palmolie)plantages is de voornaamste reden voor de bosbranden die nu ook weer woeden in Indonesië. In juli 2015 verspreidden zich op Sumatra, Kalimantan en Papoea verwoestende branden. Deze bosbranden veroorzaakten giftige rook die miljoenen mensen in Zuidoost-Azië trof. Onderzoekers van de universiteiten van Harvard en Columbia schatten dat de rook van deze branden in 2015 rond de 100.000 vroegtijdige sterfgevallen veroorzaakt. 

De Wereldbank berekende de kosten van de ramp op 16 miljard dollar.

 

https://storage.googleapis.com/planet4-netherlands-stateless/2018/08/0da78fc3-palmoliewebsite-300x201.jpg

Wilmar International en andere palmoliebedrijven worden regelmatig beschuldigd van uitbuiting van werknemers, kinderen en lokale gemeenschappen.

Greenpeace International heeft in de afgelopen drie jaar de 25 grootste palmolieproducenten gevolgd met betrekking tot kap van tropisch regenwoud en concludeert:

40% van de ontbossing (51.600 ha) ligt in Papoea, Indonesië – een van de meest biodiverse regio’s op aarde en tot voor kort onaangetast door de palmolie-industrie.

https://www.greenpeace.org/nl/natuur/9508/multinationals-vernietigen-indonesisch-regenwoud-ondanks-beloften/