De klimaatcrisis: het probleem (Greenpeace)

Vroeger spraken we over klimaatverandering, inmiddels kunnen we gerust spreken over een klimaatcrisis. Wat is nu eigenlijk het probleem achter de klimaatcrisis?

De aarde warmte op, omdat we steeds meer broeikasgassen uitstoten. Door de snelle opwarming van de aarde hebben we steeds vaker met extreem weer te maken. Er ontstaan bosbranden, overstromingen en orkanen. Sommige gebieden zijn niet meer leefbaar. Diersoorten sterven uit en mensen migreren massaal. De directe oorzaak hiervan ligt bij het winnen en verbranden van olie, kolen en gas.

https://www.greenpeace.org/static/planet4-netherlands-stateless/2020/07/57f5593b-gp0stu0gw_high_res-1024x683.jpg

Fossiele brandstoffen

We beïnvloeden het klimaat gigantisch door op grote schaal fossiele brandstoffen te verbranden. Als we alle overgebleven fossiele brandstoffen opstoken is de planeet binnen no time onleefbaar. De overgang naar duurzame energie is dringender dan ooit. Toch blijft Nederland fossiele brandstoffen importeren uit Rusland. Zo hebben we al 5,6 miljard euro betaald voor olie, gas en kolen sinds de start van Poetins oorlog. Niet alleen blijven we Poetins oorlogskas spekken, we verbranden nog steeds massaal fossiele brandstoffen. We moeten dan ook niet op zoek naar een andere plek om deze brandstoffen vandaan te halen, we moeten stappen zetten om minder afhankelijk te worden van olie.

Helaas speuren oliegiganten nog steeds naar nieuwe voorraden in de meest kwetsbare natuurgebieden, zoals de Noordpool. Ze krijgen van regeringen nog steeds ruim baan om hun plannen uit te voeren. En ook de bouw van nieuwe kolencentrales gaat nog steeds door. 

https://www.greenpeace.org/static/planet4-netherlands-stateless/2020/10/9e63875a-pexels-photo-802024-1024x680.jpeg

De klimaatcrisis: wat is dan het werkelijke probleem?

We weten al jaren dat we de wereld opbranden. We kennen de feiten, want wetenschappers schreeuwen om onze aandacht. We hebben genoeg geld om in technologie te investeren. We hebben alle middelen om het klimaatprobleem op te lossen. Maar ondanks veel geweldige duurzame initiatieven zijn de vooruitzichten nog steeds schrikbarend. Hoe komt dat? Hier komt ie: het heeft alles te maken met hoe onze samenleving is ingericht. 

Want onze samenleving leunt op een politiek, economisch en cultureel systeem waarin de overheid een tamme rol heeft en individuele verantwoordelijkheid boven alles gaat. En dat is de werkelijke oorzaak van de klimaatcrisis. 

Make de overheid believe in itself again

De overheid durft weinig regels te maken om ons als burgers tegen de hebberigheid van grote vervuilers te beschermen. De markt lost vaak dingen beter op, denken ze. Overheden willen bij voorkeur vrijblijvende afspraken maken met het bedrijfsleven. Deze manier van denken zie je overal ter wereld terugkomen, en niet alleen bij rechtse partijen. Grote vervuilers als staalfabrieken krijgen nog alle ruimte om spullen te produceren zonder dat de kosten voor milieu, gezondheid en mensen in acht worden genomen. Luchtvaartmaatschappijen wordt geen strobreed in de weg gelegd om verder te groeien, ondanks toenemende overlast en milieuschade. Fossiele bedrijven hebben daarom ontzettend veel macht en invloed én houden duurzame verandering tegen. 

Stoppen met meedoen, meewerken, meeklappen

Grote vervuilers behouden deze macht als wij roerloos toekijken of hen juist toejuichen als ze iets ‘groens’ doen. Bekijk gerust nogmaals de winnaar en de genomineerden van de Vieze Verkiezing. Het is tijd dat we ons uitspreken, dat we ‘nee’ en ‘stop’ zeggen. En wel met zoveel mogelijk mensen tegelijk.

Samen het probleem achter de klimaatcrisis aanpakken

Het klimaatprobleem en de macht van de grote vervuilers lijkt zo enorm dat je je in je eentje machteloos kun voelen. Maar die gedachte is juist het probleem: je hoeft ook niet in je eentje in actie te komen. ‘Een beter milieu begint bij jezelf’, wordt ons wijsgemaakt. Veel bedrijven ondersteunen graag deze boodschap, want de wereld verbeteren wordt zo een individuele, commerciële activiteit. Maar ander koopgedrag gaat de wereld niet redden. Alleen door samen te in actie te komen en vreedzaam te protesteren, kunnen we overheden en bedrijven bewegen.

Op 19 juni gaan we de straat op voor een groene en veilige toekomst. Voor eerlijke en effectieve klimaatmaatregelen. Loop je met ons mee tijdens de Klimaatmars in Rotterdam?

https://www.greenpeace.org/static/planet4-netherlands-stateless/2022/05/679d94ee-klimaatmars-2021-amsterdam-1024x538.jpg

Wil je nu lezen over de oplossing van het klimaatprobleem? Lees hier verder!

The post De klimaatcrisis: het probleem appeared first on Greenpeace Nederland.

https://www.greenpeace.org/nl/klimaatverandering/42032/de-klimaatcrisis-wat-is-het-probleem/

5 tips om klimaatmoe om te zetten in klimaatmoed (Greenpeace)

De berichtgeving over het klimaat is vaak niet heel positief: ‘’Het plastic probleem wordt alleen maar groter.’’ ‘’Meer kans op bosbranden.’’ ‘’Microplastics voor het eerst aangetoond in menselijk bloed.’’ Het is begrijpelijk dat je van al die berichten ook wel eens klimaatmoe wordt. Bij het kijken van het journaal met berichtgeving over de klimaatcrisis, doorloop je voortdurend the five stages of grief. Toch kun je één van die emoties omzetten in iets positiefs: machteloosheid. Lees onze vijf tips om klimaatmoe te veranderen in klimaatmoed.

https://www.greenpeace.org/static/planet4-netherlands-stateless/2020/10/5dbffc05-gp0stpebe_medium_res_with_credit_line-1024x683.jpg

Greenpeace climber Sini Saarela (Finland) onboard the Arctic Sunrise in Helsinki.

1. Erken je emoties over het klimaat

Of je nu een wegkijker, driftkikker of tranentrekker bent; het is begrijpelijk dat al het nieuws over de opwarming van de aarde je niet koud laat. Of juist wel, want na het zoveelste deprimerende bericht over de klimaatcrisis staar je vanzelf apathisch naar de televisie. Erkennen dat je emoties er zijn, zorgt er al gauw voor dat je je toch wat beter voelt. En met een positief gevoel is het makkelijker om over te gaan tot klimaatactie. 

2. Weg met vliegschaamte en vleesschaamte

“Weg met vliegschaamte, autoschaamte, vleesschaamte, stookschaamte of fast fashion-schaamte” schreef Roxane van Iperen eerder in Vrij Nederland. Het bedrijfsleven maakt ons wijs dat onze individuele keuzes een betere wereld schapen, maar het tegendeel is waar. Zo zegt Jaap Tielbeke in zijn boek; “Echte v

‘’Weg met vliegschaamte, autoschaamte, vleesschaamte, stookschaamte of fast fashion-schaamte’’ schreef Roxane van Iperen eerder in Vrij Nederland over klimaatverandering. Het bedrijfsleven maakt ons wijs dat onze individuele keuzes een betere wereld creëren, maar het tegendeel is waar. Zo zegt Jaap Tielbeke in zijn boek; ‘’Echte verandering begint niet bij de aanschaf van een Tesla, maar bij het investeren in het openbaar vervoer. Niet bij een bekering tot veganisme, maar bij het afschaffen van intensieve veehouderij.’’ Zie dit echter niet als een vrijbrief om achterover te leunen. Het is juist een oproep om tot elkaar te komen. Volledig schaamtevrij. 

“Echte verandering begint niet bij de aanschaf van een Tesla, maar bij het investeren in het openbaar vervoer.

3. Vind elkaar en praat over het klimaat

Praten met anderen over de klimaatcrisis helpt altijd. Ook al is het soms fijner een eind weg te scrollen, praten lucht in alle gevallen op. Vaak vind je zelfs herkenning, ook uit onverwachte hoek. Je merkt zelfs dat het merendeel van de mensen zich druk maakt over hoe we deze planeet achterlaten en wat we moeten doen tegen de opwarming van de aarde. En als je dat hoort, voelt het al minder alsof we met zijn allen afstevenen op het einde der tijden. Er is wel degelijk iets te doen. 

4. Tijd voor klimaatactie

Wat ons te doen staat, is afrekenen met onze eigen denkbeelden. We kunnen ons drie slagen in de rondte recyclen, maar dat lost weinig op als we de verantwoordelijken niet ter verantwoording roepen. De grote vervuilers moeten aan de bak. Laat het ze horen: kom naar de Klimaatmars op 19 juni in Rotterdam. Vorig jaar gingen we met 40.000 mensen de straat op voor het klimaat. Zullen we dat aantal dit jaar verpletteren?

https://www.greenpeace.org/static/planet4-netherlands-stateless/2022/05/679d94ee-klimaatmars-2021-amsterdam-1024x538.jpg

foto © Marianna Selina Knollema

5. Herschrijf het verhaal over het klimaat

Hebben we nu een garantie dat het goed gaat komen? Nee. Moeten we óók zelf in actie komen voor het klimaat? Dat wel. We bepalen zelf hoe het verhaal over het klimaat verdergaat. Ook al weten we niet wat de uitkomst gaat zijn, kunnen we de moed vinden om het klimaat de best mogelijke kans te geven. Door met elkaar het gesprek aan te gaan en ons vreedzaam in te zetten voor een mensvriendelijke en natuurlijke samenleving. Het gaat zeker af en toe ongemakkelijk zijn of stressvol, maar samen zijn we moediger dan alleen. 

Lees deze tips om het klimaatgesprek aan te gaan, met je familie of vriendengroep.

https://www.greenpeace.org/static/planet4-netherlands-stateless/2022/05/679d94ee-klimaatmars-2021-amsterdam-1024x538.jpg

Doe mee

The post 5 tips om klimaatmoe om te zetten in klimaatmoed appeared first on Greenpeace Nederland.

https://www.greenpeace.org/nl/klimaatverandering/42037/van-klimaatmoe-naar-klimaatmoed/

Dit zijn de gevolgen van klimaatverandering (Greenpeace)

De opwarming van de aarde is niet meer te ontkennen. We moeten snel een oplossing vinden om erger te voorkomen. Maar welke gevolgen van klimaatverandering zijn nu al zichtbaar?

https://www.greenpeace.org/static/planet4-netherlands-stateless/2020/11/ba525e32-collage-van-narigheid-1024x673.jpg

5 gevolgen van (veel te snelle) klimaatverandering

 1. Extreme weersomstandigheden
  De bosbranden in Australië van 2019 staan bij veel mensen nog op het netvlies. 240 dagen achtereen stond het land in lichterlaaie. En toen het eindelijk begon te regenen, was het niet meer te stoppen. Er volgden stortbuien en overstromingen. Het broeikaseffect brengt het klimaat dermate uit balans, dat extreme weersomstandigheden zoals hittegolven, orkanen en langdurige droogtes toenemen.
 2. Mislukte oogsten en minder eten
  Ook landbouwgewassen reageren op het veranderende klimaat. Toenemende droogte, verzilting en overstromingen zorgen ervoor dat oogsten mislukken. Landbouwsystemen die honderden miljoenen mensen onderhouden zijn in gevaar. De wereldwijde hongersnood neemt voor het eerst in jaren weer toe, dankzij klimaatverandering. Voedseltekorten zullen vooral in landen in ontwikkeling veel impact hebben – terwijl dit de gemeenschappen zijn die het minste aan klimaatverandering hebben bijgedragen. 
 3. Zeespiegelstijging
  De gevolgen van klimaatverandering zijn op Groenland en Antarctica duidelijk zichtbaar. Het ijs smelt 6 keer sneller dan in 1990. Door de smeltende gletsjers stijgt de zeespiegel. Ook warmt het water op, waardoor het uitzet en meer ruimte inneemt. De voorspelling is dat er in 2100 totaal 400 miljoen mensen in overstromingsgebieden leven, waaronder wij, als polderaars. Nederland is al hard bezig de dijken te versterken, maar een land als  Bangladesh is niet in staat om voorzorgsmaatregelen te nemen. De komende 30 jaar verdwijnt 17% van Bangladesh onder water. Met misschien wel miljoenen vluchtelingen tot gevolg.
 4. Dierenleed over de hele wereld
  Nu al verliezen miljoenen dieren hun leefgebied door extreem weer en boskap. Als de aarde zo blijft opwarmen zullen 1 miljoen (!) diersoorten met uitsterven bedreigd worden. Dit komt omdat hun leefomgeving te snel verandert en ze zich niet kunnen aanpassen. Als we niet snel iets veranderen raken we al dat prachtige leven kwijt.
 5. Grote delen van de planeet onleefbaar
  Door extreme droogte, hitte of juist door overstromingen worden steeds meer plekken op de wereld onbewoonbaar. Landen in ontwikkeling hebben daarnaast te weinig middelen en mogelijkheden om gezond drinkwater te verzorgen. Als de aarde op dit tempo blijft opwarmen, dan moeten miljoenen mensen wegtrekken van de onleefbare evenaar naar het zuiden en noorden. Dit zal leiden tot conflicten op grote schaal.

Pfoe, wat nu?

https://www.greenpeace.org/static/planet4-netherlands-stateless/2020/10/495c9dfe-de-hoogste-tijd-quote-1024x576.jpg

Het kan best heftig zijn om dit allemaal te lezen. Het is niet gek om hier  somber of angstig van te worden – je bent niet de enige! Het klimaatprobleem is ook zo groot dat het moeilijk is te bedenken wat jij in je eentje hieraan kunt doen. Het goede nieuws is dat je niet in je eentje bent. Er zijn veel meer mensen zoals jij die iets willen veranderen. Samen in actie komen heeft echt effect tegen de klimaatcrisis en is ook het beste tegen klimaatsomberheid – waarom, lees dat hier 

Is het niet al te laat? 

Nee, absoluut niet. Klimaatverandering is een probleem dat door mensen is gemaakt dus het kan door mensen worden opgelost. Ja, er is al onomkeerbare schade om ons heen te zien. Maar wat we zeker nog kunnen beïnvloeden, is hoe groot de verdere gevolgen zullen zijn. Maar dan moeten we wel eerst durven toegeven dat klimaatverandering niet wordt opgelost door te hopen op nieuwe technieken, maar door een grote verandering af te dwingen in onze maatschappij. Lees hier wat we daarmee bedoelen

Wil je ook met ons in actie komen?

https://www.greenpeace.org/static/planet4-netherlands-stateless/2020/10/11740770-samen-in-actie-985x1024.jpg

https://www.greenpeace.org/static/planet4-netherlands-stateless/2020/10/06850ab2-gp0sttx17_high_res-1024x683.jpg

Doe mee

The post Dit zijn de gevolgen van klimaatverandering appeared first on Greenpeace Nederland.

https://www.greenpeace.org/nl/klimaatverandering/42010/dit-zijn-de-gevolgen-van-klimaatverandering/

Van klimaatmoe naar klimaatmoed (Greenpeace)

“Nul uitstoot in 2050 is te laat.” “Meer kans op bosbranden.” “Zeespiegelstijging dreigt te versnellen.” Het is begrijpelijk dat vanuit dergelijke berichtgeving de wens ontstaat om je hoofd in een la te schuiven.

https://www.greenpeace.org/static/planet4-netherlands-stateless/2020/10/5dbffc05-gp0stpebe_medium_res_with_credit_line-1024x683.jpg

Greenpeace climber Sini Saarela (Finland) onboard the Arctic Sunrise in Helsinki.

Eigenlijk doorloop ik voortdurend de five stages of grief. Toch ben ik één emotie nu de baas: machteloosheid. Door veel te lezen en praten met collega’s en vrienden weet ik inmiddels beter hoe ik hiermee om moet gaan. Daarom deel ik graag met jou mijn 5 tips om je klimaatmoeheid om te zetten in klimaatmoed!

1. Erken je emoties

Of je nu een wegkijker, driftkikker of tranentrekker bent; ik snap dat al het nieuws over de opwarming van de aarde je niet koud laat. Of juist wel, want na het zoveelste deprimerende bericht staar je vanzelf apathisch naar de televisie. Erkennen dat je emoties er zijn, zorgt er al gauw voor dat je je toch wat beter voelt. 

2. Ditch the shame

“Weg met vliegschaamte, autoschaamte, vleesschaamte, stookschaamte of fast fashion-schaamte” schrijft Roxane van Iperen in Vrij Nederland. Het bedrijfsleven maakt ons wijs dat onze individuele keuzes een betere wereld schapen, maar het tegendeel is waar. Zo beschrijft Jaap Tielbeke in zijn boek; “Echte verandering begint niet bij de aanschaf van een Tesla, maar bij het investeren in het openbaar vervoer. Niet bij een bekering tot veganisme, maar bij het afschaffen van intensieve veehouderij.” Begrijp me niet verkeerd, dit is geen vrijbrief om achterover te leunen. Het is juist een oproep om tot elkaar te komen. Volledig schaamtevrij.“Weg met vliegschaamte, autoschaamte, vleesschaamte, stookschaamte of fast fashion-schaamte”

“Echte verandering begint niet bij de aanschaf van een Tesla, maar bij het investeren in het openbaar vervoer.

3. Vind elkaar

Wat mij altijd goed doet, is over mijn emoties praten met anderen. Ook al is het soms fijner een nieuwe serie aan te zwengelen (The Sinner III valt tegen), lucht het in alle gevallen op. Vaak vind ik zelfs herkenning, ook uit onverwachte hoeken. En zodra ik merk dat het merendeel van de mensen zich druk maakt over hoe we deze planeet achterlaten, voelt het al minder alsof we met zijn allen afstevenen op het einde ter tijden. Er is wel degelijk iets te doen.

4. Kom in actie

Wat ons te doen staat, is afrekenen met onze eigen denkbeelden. We kunnen ons drie slagen in de rondte recyclen, maar dat lost weinig op als we de verantwoordelijken niet ter verantwoording roepen. De multinationals moeten aan de bak. Teken daarom onze petitie.

https://www.greenpeace.org/static/planet4-netherlands-stateless/2020/10/462cef4a-gp0stude1_high_res-1024x692.jpg

5. Herschrijf het verhaal 

Hebben we nu een garantie dat het goed gaat komen? Nee. Moeten we óók zelf in actie komen? Dat wel. Ik geloof oprecht dat we de middelen hebben om te dealen met de onzekere toekomst die voor ons staat. We bepalen zelf hoe het verhaal over het klimaat verdergaat. Ook al weten we niet wat de uitkomst gaat zijn, kunnen we de moed vinden om het klimaat de best mogelijke kans te geven. Door met elkaar het gesprek aan te gaan en ons vreedzaam in te zetten voor een mensvriendelijke en natuurlijke samenleving.  Het gaat zeker af en toe ongemakkelijk zijn. Of stressvol. We got you. Lees deze tips om het klimaatgesprek aan te gaan, met je familie of vriendengroep. Geen zorgen; het levert je geen burn-out op, noch een deelname aan Bert van Leeuwens Familiediner.

https://www.greenpeace.org/nl/klimaatverandering/42037/van-klimaatmoe-naar-klimaatmoed/