Houd de A28 groen (CDA Elburg)

CDA Elburg wil de groene bermen langs de A28 in stand houden. De Rijksoverheid heeft het plan om de naaldbomen in de bermen te kappen. In de raadsvergadering van 16 september heeft de CDA fractie de burgemeester gevraagd zich maximaal in te zetten het groene karakter van de bermen te behouden. De fracties van het CDA in de Tweede Kamer, Provinciale Staten van Gelderland en de gemeenteraad in Elburg hebben kritisch gereageerd op het plan van de minister om bomen te kappen langs de A28 tussen Wezep en Harderwijk. Cees Dijkhuizen, fractievoorzitter CDA Elburg: “De groene (midden)bermen bij ‘t Harde geven de A28 een unieke uitstraling die voor veel mensen waardevol is. We zijn daarom geschrokken van de bomenkap. Gelukkig heeft de minister aangegeven het gesprek met de gemeenten te willen voeren. Wat ons betreft worden alleen die bomen gekapt die zorgen voor een direct veiligheidsrisico”. In de komende maand zal de gemeente Elburg overleg voeren met de regio en de Rijksoverheid. Om bosbranden en auto-ongelukken op de A28 te voorkomen ziet de regio de noodzaak van het uitdunnen van de bermen. Dijkhuizen: "We begrijpen de noodzaak van het plaatsen van een vangrail op de plekken waar die nog niet is". Als het daarbij ook nodig is om naaldbomen te kappen dan willen we graag dat er ander groen zoals heide en loofbomen voor terugkomt". De burgemeester geeft in antwoord op de vragen van de CDA Elburg aan dat natuurherstel ook een belangrijk doel is van de werkzaamheden in de bermen langs de A28.

https://www.cda.nl/gelderland/elburg/actueel/verkiezingen-2018-1992/houd-de-a28-groen/