Planten absorberen met steeds meer moeite de menselijke CO2-uitstoot (Motherboard Vice)

Uit een nieuw onderzoek dat afgelopen woensdag in Nature werd gepubliceerd, blijkt dat de planten op aarde mogelijk niet in staat zijn kooldioxide op de snelheid waarop het nu wordt uitgestoten te blijven absorberen. Dit zou de klimaatverandering kunnen versnellen en de effecten ervan verergeren.

Mensen pompen jaarlijks bijna 40 miljard ton koolstofdioxide de atmosfeer in. Ongeveer 50 procent van deze uitstoot wordt vervolgens geabsorbeerd door planten op het land en in de oceanen. De negatieve effecten hiervan zijn duidelijk zichtbaar. Zo wijst het verbleken van koraalriffen en de verzuring van de zeeën erop dat de aarde zwaar te lijden heeft onder de grote hoeveelheden koolstofdioxide die wij als mensheid uitstoten.

Hoewel planten kooldioxide nodig hebben om te groeien, kunnen ze slechts een beperkte hoeveelheid absorberen. Milieutechnoloog Pierre Gentine en zijn promovendus Julia Greenhoofd van Columbia University stellen dat de impact van extreme gebeurtenissen zoals droogte en overstromingen ervoor zorgen dat de vegetatie op aarde minder CO2 kan opnemen.

De hoeveelheid broeikasgassen die door planten kan worden opgenomen, wordt grotendeels bepaald door het effect van veranderingen in de waterkringloop, zoals droogte of overstromingen, op de bodem. Gentine en Green hebben in hun onderzoek vier verschillende klimaatmodellen gebruikt om de netto biome-productiviteit (NBP) te berekenen. Dit staat gelijk aan de hoeveelheid koolstof die in een bepaald gebied door planten en de grond wordt verbruikt, zonder de koolstof die verloren is gegaan in bijvoorbeeld bosbranden of -oogsten mee te rekenen. Het onderzoek richt zich in het bijzonder op de manier waarop de NBP door bodemvocht wordt beïnvloed. Om hierachter te komen, werden de droogtetrends in de bodem op lange termijn en extreme kortetermijngebeurtenissen zoals overstromingen en droogte geanalyseerd.

“Als er geen droogte en hittegolven waren, en de aarde op lange termijn niet verder zou uitdrogen, zouden de continenten in staat zijn om bijna twee keer zoveel koolstof op te slaan als nu,” zegt Gentine in een persbericht.

Zowel droogte als overstromingen zorgen voor grote verschillen in bodemvocht op verschillende plekken op aarde. Als we het onderzoek mogen geloven, zorgt dit er nu al voor dat de aarde minder goed in staat is om onze huidige koolstofuitstoot te absorberen.

https://video-images.vice.com/_uncategorized/1548271672561-image.png

Jaarlijkse CO2-uitstoot per land van 1960 tot 2017. Afbeelding: CarbonBrief

“Dat is een groot probleem,” zegt Gentine. “In de modellen is te zien hoe het bodemvocht de netto biome-productiviteit vermindert, waardoor de koolstofopname van de grond tegen het midden van deze eeuw sterk zal afnemen. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer toeneemt, wat de effecten van het broeikaseffect en klimaatverandering zal verergeren.”

Het vermogen van planten en de bodem om kooldioxide uit de atmosfeer te halen, wordt dus al beïnvloed door de wisselende en extreme weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering. Hoe groter deze effecten worden, des te meer ze de absorptie van koolstofdioxide van de aarde zullen belemmeren. Dit zal er uiteindelijk weer voor zorgen dat extreme weer verergert, waardoor er een vicieuze cirkel ontstaat.

Volgens Gentine blijkt uit hun onderzoek bovendien hoe belangrijk het is dat er meer moeite wordt gestoken in het bestuderen van de manier waarop planten op een toe- of afname van grondwater reageren. Zo zouden de door hen gebruikte modellen beter aangescherpt kunnen worden.

In de tussentijd, zegt Gentine, “moeten we nu allemaal echt actie gaan ondernemen om nog grotere gevolgen van klimaatverandering te voorkomen.”

Volg Motherboard op Facebook, Twitter en Flipboard.

https://motherboard.vice.com/nl/article/wjmqwb/co2-opnameplanten-neemt-af