Handmatig plaggen voor het gentiaanblauwtje op de Hoge Veluwe (De Vlinderstichting)

Het gentiaanblauwtje heeft in het Park één van de weinige overgebleven grotere populaties in Nederland. Helaas worden die nog steeds bedreigd door overmatige groei van het gras Pijpestrootje, mede door de nog steeds te hoge stikstofdepositie uit de lucht. Het gras verhindert de verjonging van de zeldzame klokjesgentiaan, de waardplant van het gentiaanblauwtje. Door te plaggen, net als de boeren vroeger deden, wordt een nieuw kiembed voor de klokjesgentiaan gemaakt. Daarbij werd in een smalle strook over de hoogtegradiënt vanaf de rand van een ven gewerkt. Na het plaggen werd licht bekalkt om de bodemverzuring tegen te gaan die anders door de vrijkomende stikstof optreedt.

Het mooie van handmatig werken is dat het automatisch kleinschalig is. Daardoor kunnen de jonge gentianen op korte afstand opgroeien van de nesten van de waardmieren van het gentiaanblauwtje. Na de eerste weken in de knoppen van de gentiaan te hebben doorgebracht, voltooien de rupsen hun ontwikkeling namelijk in het nest van knoopmieren, waardoor ze worden verzorgd als ware het hun eigen broed.

Volgend jaar zullen we zien of de eerste gentianen op de plagplekken kiemen. Vlinderteller Nina de Vries telt hier elk jaar zowel de gentianen als de daarop afgezette eitjes van het gentiaanblauwtje. Zij constateerde dat de grasgroei na de heidebrand van afgelopen voorjaar wel erg uitbundig was en hoewel gentianen, knoopmieren en gentiaanblauwtjes de brand hadden doorstaan, waren de aantallen planten en eitjes dit jaar wel verminderd. Volgend jaar worden het er dus hopelijk meer!

Voor meer informatie over het gentiaanblauwtje, zie www.gentiaanblauwtje.nl

https://www.vlinderstichting.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/?bericht=968

Bleker vooral bij boeren (De Vlinderstichting)

Henk Bleker is staatssecretaris van landbouw én natuur. Maar tot nu toe hebben de natuurorganisaties het met drie publieke optredens moeten stellen, tegenover 34 bezoeken aan agrarische instellingen. Sp!ts analyseerde zijn publieke agenda: wél naar de boeren in Moerdijk, níet naar de bosbrand. Blekers natuuruitstapjes zijn letterlijk op één hand te tellen, blijkt uit zijn publieke agenda. Hij nam het rapport over de Oostvaardersplassen in ontvangst van de commissie Gabor, pakte een petitie van de Vogelbescherming aan op het Plein in Den Haag en hij praatte met stadsjongeren over hoe zij enthousiast gemaakt kunnen worden voor natuur en groene beroepen. Zijn boerenbezoeken zijn talrijk: de verhouding natuur – boeren is 1 staat tot 11. Lees het bericht in Spits.

https://www.vlinderstichting.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/?bericht=1279

Een op de tien Europese vlinders bedreigd (De Vlinderstichting)

Uit de studie, uitgevoerd door wetenschappers uit heel Europa onder leiding van de Nederlandse Vlinderstichting, blijkt dat bijna een derde (31%) van de 435 Europese dagvlinders achteruitgaat, waarvan bijna 10% procent acuut met uitsterven wordt bedreigd. Met het Madeira groot koolwitje (Pieris wollastoni) is het misschien zelfs al zover. De afgelopen twintig jaar is deze vlinder helemaal niet meer gezien. “Als we het hebben over uitgestorven dieren dan denken de meeste mensen aan tijgers, panda’s en andere grote dieren. We moeten niet vergeten dat de kleine dieren op deze aarde buitengewoon belangrijk zijn en dus ook beschermd moeten worden”, zegt Jane Smart, de directeur van de IUCN Biodiversity Conservation Group.

De belangrijkste oorzaak van de achteruitgang van vlinders is het verlies aan leefgebied. Met name door veranderend agrarisch gebruik hebben veel soorten het moeilijk. Meer dan de helft van alle Europese dagvlinders is afhankelijk van bloemrijke graslandgebieden die worden begraasd door kleine kuddes of waar af en toe wordt gemaaid. Deze graslanden worden steeds zeldzamer omdat de kleine boeren de concurrentie met de intensieve landbouw niet aankunnen. De bloemrijke graslanden worden verlaten en verruigen of ze worden zo intensief gebruikt dat de bloemen en de vlinders er verdwijnen. Andere bedreigingen zijn het veranderende klimaat, het vaker optreden van bosbranden en het toenemende toerisme.

Het behoud van het leefgebied en het zorgen voor goede verbindingen tussen de natuurgebieden is voor veel soorten van belang. Daarnaast moet het Europese landbouwbeleid nadrukkelijk het toenemende verlies aan biodiversiteit bestrijden. Met gerichte beschermingsplannen kunnen ook positieve resultaten worden geboekt, zoals de succesvolle terugkeer van het tijmblauwtje in Engeland en het pimpernelblauwtje in Nederland laten zien.

https://www.vlinderstichting.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/?bericht=1316