Reactie op Open Discussie Zomer 2021 door Dirk Roorda (Klimaatverandering reacties)

Uit het artikel over bosexploitatie dat Bert aanhaalt ontleen ik de volgende inzichten:

1. Kaalslag is het totaal verwijderen van bomen van een stuk grond, ongeacht of er later weer nieuwe bomen geplant worden of groeien”

2. Kaalslag is nadelig voor de biodiversiteit, met name wanneer op de kale stukken productiebos geplant wordt.

3. Kaalslag is ook nadelig voor de CO2 uitstoot, vooral als er nieuw productiebos op de kale stukken gezet wordt, omdat oorspronkelijk bos beter in staat is de in de bodem opgeslagen CO2 vast te houden. Bij productiebos komt een deel ervan vrij.

4. Verder is productiebos slechter bestand tegen bosbrand dan oorspronkelijk bos.

Ik had juist gehoopt dat massaal gebruik van hout in de bouw zou helpen om CO2 uit de atmosfeer te houden. Dit artikel laat nauwelijks een spaan heel van die hoop, of het moest zijn dat de hoeveelheid CO2 die in timmerhout opgeslagen is lang genoeg buiten de atmosfeer blijft (eeuwen lang) om verschil te maken. Hm. Lijkt me onwaarschijnlijk.

https://klimaatveranda.nl/2021/07/22/open-discussie-zomer-2021/#comment-63113