De strijd tegen de opwarming van de aarde versterkt door de cloud (Duurzaam Actueel)

In de toekomst, maar ook nu speelt de cloud een belangrijke rol bij het begrijpen van klimaatverschijnselen. Door grote en kleine onderzoeksorganisaties en bedrijven toegang te geven tot krachtige computer- en machine-leeroplossingen (ML), kunnen zij gemakkelijker en beter onderzoek doen naar de oplossingen om de opwarming van de aarde te bestrijden en de gevolgen ervan te beperken.

https://duurzaam-actueel.nl/wp-content/uploads/cloud-aws.jpg

Philippe Demaison, Sustainability Ambassadeur bij AWS

Technologie brengt nieuwe hoop

Klimaatverandering is steeds meer zichtbaar. Orkanen, branden en overstromingen teisteren onze planeet in steeds sterkere mate. Hoewel het van cruciaal belang is de oorzaken van de klimaatverandering te bestrijden, is het net zo belangrijk de gevolgen ervan te beperken door de dreiging van natuurrampen zo vroeg mogelijk op te sporen. Dit vereist een dieper inzicht in klimaatverschijnselen. Wetenschappers werken hieraan door grote hoeveelheden data te analyseren met behulp van geavanceerde wiskundige modellen, die nog verder kunnen worden verbeterd. Technologische vooruitgang op het gebied van high performance computing en machine learning (ML), met behulp van de cloud, biedt nieuwe mogelijkheden.

Aerosolen kunnen de beschermende rol van wolken versterken en broeikaseffect compenseren

Klimatologie is een complex begrip, onderhevig aan veel verschillende elementen. Wolken spelen een cruciale rol in deze complexe mix, door hun invloed op de temperatuur op aarde. Op grote hoogte bevorderen wolken de opwarming, terwijl ze dichter bij de grond de temperatuur verlagen door zonnestralen in de ruimte terug te kaatsen. De opstelling van wolken wordt beïnvloed door een aantal onzekerheden, met name de interactie tussen wolken en aerosolen. Twee wetenschappers van de Universiteit van Oxford, Philip Stier (hoogleraar atmosferische fysica) en Duncan Watson-Parris (onderzoeker), gebruiken de Cloud en Machine Learning om de invloed van aerosolen op wolken te bestuderen. De condensatie van vocht tot fijne druppeltjes, die door aerosolen wordt vereenvoudigd, stelt wolken beter in staat om zonnestralen te weerkaatsen. Dit verschijnsel heeft een verkoelende werking, wat het broeikaseffect kan compenseren. De wetenschappers kozen een relatief weinig vervuild zeegebied als proefomgeving om de sporen te analyseren die scheepsuitlaatgassen door aerosolen in de wolken achterlaten. Aangezien het beperkte aantal sattelietbeelden zich niet leent voor precieze statistische modellen, gebruikten de onderzoekers ML-algoritmen om petabytes aan beelden van scheepssporen te doorzoeken. Het model kan vervolgens worden uitgebreid en buiten het maritieme domein worden toegepast om de rol die aerosolen te spelen in de strijd tegen opwarming te verhelderen.

Vroege opsporing van klimaatrampen maakt sneller besluit voor bestrijding mogelijk

Bij de bestrijding van de gevolgen van klimaatrampen is tijd van essentieel belang. Een bosbrand die in de eerste minuten wordt ontdekt, kan met weinig middelen snel onder controle worden gebracht. Hoe langer het duurt om in te grijpen, des te moeilijker de taak. Een van de eerste bestrijdingsmanieren tegen klimaatrampen is het opzetten van voorspellende systemen. De nauwkeurigheid en effectiviteit van deze systemen hangen af van de snelheid waarmee data – grotendeels afkomstig van satellieten maar ook van sensoren op de grond of in de lucht – wordt verzameld en verwerkt. Vroeger moest men investeren in dure grondstations voor dergelijke voorspellende systemen, maar dankzij de cloud hoeft dat niet meer. Dankzij volledig beheerde diensten kunnen bedrijven met eigen satellieten hun gegevens met een zeer lage latentie naar de aarde overbrengen, verwerken en hun cloudgebaseerde activiteiten opschalen zonder een eigen infrastructuur te hoeven bouwen en beheren. De antennes bevinden zich op dezelfde plaats als het datacentrum voor deze diensten. De satellietbeelden kunnen dan gemakkelijk worden geëxploiteerd door voorspellende systemen op basis van ML-algoritmen. Hoewel steeds bedrijven ML invoeren, beschikken zij niet altijd over de nodige vaardigheden. Ontwikkelaars en datawetenschappers kunnen echter hun voordeel doen met ML door gebruik te maken van de reeks oplossingen die cloudproviders aanbieden voor de bouw en ontwikkelingen van modellen.

Het opstellen van modellen voor klimaatverschijnselen vereist een rekencapaciteit die alleen nationale onderzoeklaboratoria, of laboratoria die over aanzienlijke financiële middelen beschikken, zich kunnen veroorloven. De Cloud maakt het nu mogelijk om high performance computing en Machine Learning breder toe te passen en zo actief deel te nemen aan de strijd tegen de klimaatverandering.

Kijk voor meer informatie op website van AWS.

 

Het bericht De strijd tegen de opwarming van de aarde versterkt door de cloud verscheen eerst op Duurzaam Actueel.

https://duurzaam-actueel.nl/de-strijd-tegen-de-opwarming-van-de-aarde-versterkt-door-de-cloud/

Onderzoek en innovatie als drijvende kracht achter dubbele groene en digitale transitie van Europa (Duurzaam Actueel)

Door Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd

De Commissie doet een oproep tot het indienen van voorstellen voor onderzoeksinnovatieprojecten in reactie op de klimaatcrisis en ter ondersteuning van het herstel van Europa na de coronacrisis. Er is een budget van meer dan 1 miljard euro beschikbaar voor onderzoekers, bedrijven en burgers.

In de Europese Green Deal heeft Europa verklaard tegen 2050 het eerste koolstofneutrale continent ter wereld te willen worden en tegelijkertijd de gevarieerde biodiversiteit en het unieke milieu van Europa te willen versterken. In haar eerste toespraak over de Staat van de Europese Unie stelde Commissievoorzitter Ursula von der Leyen voor om de emissiedoelstelling voor de EU voor 2030 van 40 naar 55 % aan te scherpen, in die ambitie gesteund door 170 leiders en investeerders uit het bedrijfsleven.

https://duurzaam-actueel.nl/wp-content/uploads/P045940-931797-1024x683.jpg

Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd. (Foto door: Claudio Centonze. Bron: EC – Audiovisual Service. © European Union, 2020)  

Onderzoek en innovatie zetten de koers uit voor deze ambitieuze agenda. Onderzoek en innovatie vestigen de aandacht op kansen, signaleren belemmeringen, geven belangrijke richtingen aan, zorgen voor transparantie, betrokkenheid van de samenleving en billijke verdeling van voordelen in de hele Europese Unie.

In de oproep gaat het om zo’n tien gebieden die allemaal van cruciaal belang zijn voor het welslagen van de Green Deal — van duurzame energie, gebouwen en mobiliteit tot schone industrie, voedselsystemen en biodiversiteit. Er wordt ook aandacht besteed aan specifieke uitdagingen zoals bosbranden, waarbij gerichte steun wordt geboden aan Europese steden en regio’s, en voor de bouw van onderzoeksinfrastructuur.

We zijn ons er zeer van bewust dat technologie alleen niet het antwoord is: om de uitdaging het hoofd te bieden, zijn ingrijpende veranderingen en aanpassingen in levensstijl en gedrag nodig. Daarom richt deze oproep zich ook tot de Europese burgers en jongeren en biedt hen nieuwe mogelijkheden om mee te doen en hun stem te laten horen.

De oproep zal op de korte tot middellange termijn resultaten opleveren, en deze integreren in een perspectief van verandering op de lange termijn.

Geconfronteerd met het coronavirus heeft de EU laten zien dat zij doortastend en verenigd kan optreden en middelen kan mobiliseren rond een omvangrijk herstelpakket dat tot dusver ondenkbaar was. Het herstel van de crisis moet hand in hand gaan met het aanpakken van de klimaatuitdaging, het bereiken van koolstofneutraliteit tegen het midden van de eeuw en het beschermen en herstellen van het bedreigde milieu en de bedreigde biodiversiteit van Europa.

Lees meer in het persbericht en factsheet.

Bron: Europese Commissie

https://duurzaam-actueel.nl/wp-content/uploads/Europese_Commisie-logo-300x205.png

 

Het bericht Onderzoek en innovatie als drijvende kracht achter dubbele groene en digitale transitie van Europa verscheen eerst op Duurzaam Actueel.

https://duurzaam-actueel.nl/onderzoek-en-innovatie-als-drijvende-kracht-achter-dubbele-groene-en-digitale-transitie-van-europa/