Reactie op Klimaatverandering maakte extreme hittegolf in India & Pakistan 30 keer waarschijnlijker door frank (Klimaatverandering reacties)

Zojuist( weer een staaltje van relatief extreme hitte gehad in ZW-Frankrijk: alweer de tweede canicule (hittegolf ‘hors categorie’), die nu ook zijn effect tot in Nederland had en nog heeft. In Nl alweer zeer hoge temperaturen, na 2019, dat kon toch ook mét klimaatverandering nog nauwelijks weer zo zijn?
Veel aandacht voor een zgn koudeput ten westen van Portugal, die de hitte zou hebben aangewakkerd……maarruh, vroeger had je toch ook al die systemen?
De landbouw heeft een grote klap gehad met al die hitte. Mais kwam niet op in mei (was door een fikse warmtegolf). Men heeft hier de aanpassing, lees adaptatie, dat men de mais besproeit met water uit de dordogne, daar is een heel systeem voor, oa met watertorens. Dat kost allemaal geld en energie, en energie is nu ook veel duurder geworden.
En wat als de dordogne minder water gaat aanvoeren, zoals met de Po nu het geval is? Voor de dordogne zijn grote bassins aangelegd, maar wat als die niet aangevuld worden?
Je kan je wel aanpassen, maar ik krijg steeds meer de indruk dat we ons aanpassen richting de uitgang.
De natuur past zich hier ook aan: bomen krijgen nu, 20 juli, al herfsttinten. Kwam vroeger wel eens voor, nu is het regel aan het worden. In 2019, of was het daarvoor, heb ik meegemaakt dat bomen een groot deel van hun blad verloren hadden, toen er eind augustus een late hittegolf overheen kwam: 36°C op de kale takken. Het aanpassen zal een keer ophouden.
Voor de bosbranden die nu woeden: kost middelen en inzet. Ik was verrast door de melding dat Frankrijk niet genoeg blusvliegtuigen had. Ook hier: als het steeds droger en heter wordt, wat dan? 19 juli werd de lucht hier gevuld met smog en een brandlucht, van de ‘brasier’ in les Landes, wel hier 300 km vandaan. Net zoals in grote gebieden in de VS, Australie, Rusland.
Ik sluit af met de opmerking van een klimaatkundige: we hobbelen achter een klimaat aan dat snel verandert.

https://klimaatveranda.nl/2022/06/01/klimaatverandering-maakte-extreme-hittegolf-in-india-pakistan-30-keer-waarschijnlijker/#comment-73602

Reactie op LLTB: ‘Dit stikstofbeleid veroorzaakt een sociaaleconomische ramp in Limburg’ door Frank (Nederweert24 reacties)

Mtje,
Kun je eens uitleggen waar of hoe jij ziet dat de wereld onleefbaar wordt?
Ik weet dat de Urgenda’s en Milieudefensies van deze wereld ons dat graag willen doen geloven maar uit lange-termijn statistieken over zeespiegelstijging, regenbuien, stormen, tornado’s, hongersnood, bosbranden, mislukte oogsten en andere rampspoed is dat echter niet af te lijden.
Vooralsnog zie ik geen signalen dat het voortbestaan van de mensheid (want dat is wat onleefbaar betekend) in gevaar komt.

https://www.nederweert24.nl/2022/06/10/lltb-dit-stikstofbeleid-veroorzaakt-een-sociaaleconomische-ramp-in-limburg/#comment-154773