Reactie op Californië wordt heter en droger – en dan is één vonk genoeg door Frits van Dalen (Klimaatverandering reacties)

Het is jammer dat in het artikel, de genoemde studies en de reacties, voorbij wordt gegaan aan de olifant in de kamer ofwel de meest voor de hand liggende en plausibele verklaring voor de toename van het aantal bosbranden. Occams razor is ook hier van toepassing. In de afgelopen 50 jaar is wereldwijd de bevolkingsdruk toegenomen en door technologische ontwikkelingen tevens dus ook de proliferatie van infrastructuur, de mobiliteit van mensen in het algemeen en de betreding van buitenstedelijk gebied.
Simpele logica leert ons dat de toename van bosbranden hieruit gemakkelijk en volledig kan worden verklaard (vrijwel altijd zijn bosbranden veroorzaakt door verkeerd menselijk handelen of bewust aangestoken). De (al dan niet tijdelijke) iets drogere bodem zou ook kunnen bijdragen maar dat is vrijwel niet objectief te bepalen, dus waarom zou je die als hoofdreden willen opvoeren, tenzij je een bepaalde (politieke) agenda nastreeft?

https://klimaatverandering.wordpress.com/2019/11/10/californie-wordt-heter-en-droger-en-dan-is-een-vonk-genoeg/#comment-47632