Brandweer extra alert op natuurbrand (Gemeente Leusden)

Het natuurbrandrisico is verhoogd naar fase 2: extra alert. Dat betekent dat het risico op een snel uitbreidende natuurbrand hoog tot zeer hoog is. Als er een brand uitbreekt zet de brandweer in de provincie Utrecht extra materieel en personeel ter plaatse in. Het patrouillevliegtuig Charly controleert preventief op mogelijke brandhaarden. 

Geen vuur maken in natuurgebieden

Kampvuurtjes, barbecues en ander open vuur in natuurgebieden zijn momenteel verboden. Ook als daarvoor eerder een ontheffing is verleend. (Artikel 5.34 uit APV). Overtredingen zijn strafbaar.
Ook het weggooien van sigaretten of het parkeren van een auto met hete uitlaat in het gras is gevaarlijk.

BBQ, kaarsen en fakkels in de achtertuin

In uw eigen tuin mag dit uiteraard nog wel, maar let hierbij wel op. Laat het vuur of de barbecue nooit onbeheerd achter en zet een emmer water klaar. 
 

https://www.leusden.nl/publicaties/nieuws/nieuwsbericht/artikel/brandweer-extra-alert-op-natuurbrand

Verhoogd risico op natuurbrand (Gemeente Leusden)

Wat kan ik zelf doen om natuurbrand te voorkomen?

Bijna alle branden in natuurgebieden ontstaan door menselijk gedrag. Let daarom extra goed op als je buiten in de natuur bent. Een weggegooide sigarettenpeuk of een stuk glas kan namelijk gemakkelijk een grote natuurbrand veroorzaken. Open vuur, zoals kampvuurtjes en barbecues in natuurgebieden, zijn momenteel verboden. Mocht je toch verdachte zaken zien, meld dit dan direct via 112.

Wat moet ik doen er toch een natuurbrand ontstaat?

  • Vlucht zo snel en zo ver mogelijk weg van de brand. Het liefst in de richting van een weg of huizen.
  • Bel 112 en vertel waar de brand is.
  • Help andere mensen en kinderen om op een veilige plek te komen.

Wat doet de brandweer om natuurbrand te voorkomen?

Het patrouillevliegtuig van de brandweer, Charly, voert verkenningsvluchten uit op zoek naar een beginnende natuurbrand. Mocht er brand uitbreken, dan zet onze brandweer extra materieel en personeel ter plaatse in om de brand zo snel en effectief mogelijk te bestrijden. 

Meer informatie

Bekijk de meest gestelde vragen over natuurbrand.

 

https://www.leusden.nl/publicaties/nieuws/nieuwsbericht/artikel/verhoogd-risico-op-natuurbrand

Ontheffing op stookverbod weer mogelijk (Gemeente Leusden)

Natuurbeheerders en brandweer zijn altijd voorbereid op een natuurbrand. Zij hebben in deze fase (nog) geen extra maatregelen getroffen. Wel geldt altijd dat voorzichtigheid met vuur in de natuur geboden is.

Advies

De VRU adviseert om gedurende fase 1 de dagelijkse werkwijze te volgen voor zowel de tijdelijke als permanente ontheffingen van het stookverbod, dan wel de schorsing op te heffen.

Geen verkenningsvluchten meer

Doordat de kans op natuurbrand momenteel niet verhoogd is, wordt het verkenningsvliegtuig van de brandweer, Charly, niet langer ingezet voor het opsporen van natuurbranden. Vanzelfsprekend blijft de brandweer ongeacht het natuurbrandrisico altijd alert.

Droogte-index

Het advies is gebaseerd op de weersverwachtingen en de droogte-index. Deze index geeft de droogtegraad in de natuur aan. Meer informatie hierover vindt u op natuurbrandrisico.nl.

 

Meer informatie

Als u vragen heeft over dit onderwerp, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het Veiligheidsinformatiecentrum van de Veiligheidsregio Utrecht via telefoonnummer 088 878 1975.

https://www.leusden.nl/publicaties/nieuws/nieuwsbericht/artikel/ontheffing-op-stookverbod-weer-mogelijk

Stookverbod opgeheven (Gemeente Leusden)

Geen verkenningsvluchten meer
De weersverwachtingen en de meetwaarden voor droogte in de natuur geven aan dat de kans op natuurbrand momenteel normaal is. De brandweer en natuurbeheerders hebben extra maatregelen ingetrokken. Zo wordt het verkenningsvliegtuig van de brandweer, Charly, niet meer ingezet voor de opsporing van natuurbranden. Natuurlijk blijven de brandweer en natuurbeheerders altijd alert en voorbereid op een natuurbrand.

Meer informatie
Voor extra informatie over hoe u natuurbrand kunt voorkomen of wat u moet doen als er een natuurbrand is, leest u op de website natuurbrandrisico.nl. 

Bron: Veiligheidsregio Utrecht

https://www.leusden.nl/publicaties/nieuws/nieuwsbericht/artikel/stookverbod-opgeheven-404.html

Hulpdiensten in provincie Utrecht alert op natuurbranden (Gemeente Leusden)

Wat betekent dit voor u?
Tijdens deze fase kunt u nog steeds gerust de natuur intrekken. Maar wees extra alert, gebruik het gezonde verstand en meld verdachte zaken meteen via 112. Kampvuurtjes, barbecues en ander open vuur in natuurgebieden zijn momenteel verboden. 

Extra materieel en personeel
Als er een brand uitbreekt zet de brandweer in de provincie Utrecht extra materieel en personeel ter plaatse in. Het patrouillevliegtuig van de brandweer, Charly, voert verkenningsvluchten uit op zoek naar mogelijke brandhaarden. 

Meer informatie
Op de website vindt u extra informatie over hoe u een natuurbrand kunt voorkomen,en wat u moet doen als er een natuurbrand uitbreekt.

https://www.leusden.nl/publicaties/nieuws/nieuwsbericht/artikel/hulpdiensten-in-provincie-utrecht-alert-op-natuurbranden-402.html