Ontheffing op stookverbod weer mogelijk (Gemeente Leusden)

Natuurbeheerders en brandweer zijn altijd voorbereid op een natuurbrand. Zij hebben in deze fase (nog) geen extra maatregelen getroffen. Wel geldt altijd dat voorzichtigheid met vuur in de natuur geboden is.

Advies

De VRU adviseert om gedurende fase 1 de dagelijkse werkwijze te volgen voor zowel de tijdelijke als permanente ontheffingen van het stookverbod, dan wel de schorsing op te heffen.

Geen verkenningsvluchten meer

Doordat de kans op natuurbrand momenteel niet verhoogd is, wordt het verkenningsvliegtuig van de brandweer, Charly, niet langer ingezet voor het opsporen van natuurbranden. Vanzelfsprekend blijft de brandweer ongeacht het natuurbrandrisico altijd alert.

Droogte-index

Het advies is gebaseerd op de weersverwachtingen en de droogte-index. Deze index geeft de droogtegraad in de natuur aan. Meer informatie hierover vindt u op natuurbrandrisico.nl.

 

Meer informatie

Als u vragen heeft over dit onderwerp, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het Veiligheidsinformatiecentrum van de Veiligheidsregio Utrecht via telefoonnummer 088 878 1975.

https://www.leusden.nl/publicaties/nieuws/nieuwsbericht/artikel/ontheffing-op-stookverbod-weer-mogelijk

Stookverbod opgeheven (Gemeente Leusden)

Geen verkenningsvluchten meer
De weersverwachtingen en de meetwaarden voor droogte in de natuur geven aan dat de kans op natuurbrand momenteel normaal is. De brandweer en natuurbeheerders hebben extra maatregelen ingetrokken. Zo wordt het verkenningsvliegtuig van de brandweer, Charly, niet meer ingezet voor de opsporing van natuurbranden. Natuurlijk blijven de brandweer en natuurbeheerders altijd alert en voorbereid op een natuurbrand.

Meer informatie
Voor extra informatie over hoe u natuurbrand kunt voorkomen of wat u moet doen als er een natuurbrand is, leest u op de website natuurbrandrisico.nl. 

Bron: Veiligheidsregio Utrecht

https://www.leusden.nl/publicaties/nieuws/nieuwsbericht/artikel/stookverbod-opgeheven-404.html

Hulpdiensten in provincie Utrecht alert op natuurbranden (Gemeente Leusden)

Wat betekent dit voor u?
Tijdens deze fase kunt u nog steeds gerust de natuur intrekken. Maar wees extra alert, gebruik het gezonde verstand en meld verdachte zaken meteen via 112. Kampvuurtjes, barbecues en ander open vuur in natuurgebieden zijn momenteel verboden. 

Extra materieel en personeel
Als er een brand uitbreekt zet de brandweer in de provincie Utrecht extra materieel en personeel ter plaatse in. Het patrouillevliegtuig van de brandweer, Charly, voert verkenningsvluchten uit op zoek naar mogelijke brandhaarden. 

Meer informatie
Op de website vindt u extra informatie over hoe u een natuurbrand kunt voorkomen,en wat u moet doen als er een natuurbrand uitbreekt.

https://www.leusden.nl/publicaties/nieuws/nieuwsbericht/artikel/hulpdiensten-in-provincie-utrecht-alert-op-natuurbranden-402.html

Hulpdiensten in provincie Utrecht alert op natuurbranden (Gemeente Leusden)

Wat betekent dit voor u?
Tijdens deze fase kunt u nog steeds gerust de natuur intrekken. Maar wees extra alert, gebruik het gezonde verstand en meld verdachte zaken meteen via 112. Kampvuurtjes, barbecues en ander open vuur in natuurgebieden zijn momenteel verboden. 

Extra materieel en personeel
Als er een brand uitbreekt zet de brandweer in de provincie Utrecht extra materieel en personeel ter plaatse in. Het patrouillevliegtuig van de brandweer, Charly, voert verkenningsvluchten uit op zoek naar mogelijke brandhaarden. 

Meer informatie
Op de website vindt u extra informatie over hoe u een natuurbrand kunt voorkomen,en wat u moet doen als er een natuurbrand uitbreekt.

https://www.leusden.nl/publicaties/nieuws/nieuwsbericht/artikel/hulpdiensten-in-provincie-utrecht-alert-op-natuurbranden-402.html

Hulpdiensten in provincie Utrecht alert op natuurbranden (Gemeente Leusden)

Wat betekent dit voor u?
Tijdens deze fase kunt u nog steeds gerust de natuur intrekken. Maar wees extra alert, gebruik het gezonde verstand en meld verdachte zaken meteen via 112. Kampvuurtjes, barbecues en ander open vuur in natuurgebieden zijn momenteel verboden. 

Extra materieel en personeel
Als er een brand uitbreekt zet de brandweer in de provincie Utrecht extra materieel en personeel ter plaatse in. Het patrouillevliegtuig van de brandweer, Charly, voert verkenningsvluchten uit op zoek naar mogelijke brandhaarden. 

Meer informatie
Op de website vindt u extra informatie over hoe u een natuurbrand kunt voorkomen,en wat u moet doen als er een natuurbrand uitbreekt.

https://www.leusden.nl/publicaties/nieuws/nieuwsbericht/artikel/hulpdiensten-in-provincie-utrecht-alert-op-natuurbranden-359.html