Open vuur in de natuur � Een klein vuurtje kan zich al razendsnel verspreiden. Wat kun jij doen om natuurbrand te voorkomen? � … (Gemeente Molenlanden Facebook)https://scontent-dus1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/296343503_422440809920149_3284287440608623241_n.jpg?stp=dst-jpg_p480x480&_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=6y0djSxKHcUAX_ljURe&_nc_ht=scontent-dus1-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AT9I6_Ejztisxx9si9bJXzq0S0TH5LJck5b78lVH1bPeng&oe=62EF198C


Open vuur in de natuur �
Een klein vuurtje kan zich al razendsnel verspreiden. Wat kun jij doen om natuurbrand te voorkomen?

� Rook liever niet in een natuurgebied. Doe je het toch? Maak je sigaret dan zorgvuldig uit voordat je hem weggooit.
�️ Gooi afval in de afvalbak. Als dat niet kan, neem het mee naar huis en gooi het thuis weg. Een stukje glas waar de zon op schijnt kan namelijk al brand veroorzaken!
� Let op waar je je auto parkeert. De katalysator, die vaak aan de onderkant zit, wordt erg heet. Als je de auto in droog, hoog gras wegzet, kan dat daardoor in brand vliegen. https://www.facebook.com/144216417737441/posts/429003029258777