Partners van Noordelijke Vechtstromen verlengen samenwerking waterketen en klimaatadaptatie met zes jaar (Gemeente Ommen)

Steeds vaker hebben we te maken met gebeurtenissen als extreme neerslag, zomerdroogte, hitte, droogte, storm, hagel, natuurbranden en overstromingen. Een gevolg van klimaatverandering. Om ons gebied te beschermen tegen de risico’s die ontstaan, werken we aan “klimaatadaptatie”. We noemen dit ook wel klimaataanpassing: we beschermen onze regio tegen extreem weer. Voor klimaataanpassing is samenwerking belangrijk, want water en temperatuur houden zich niet aan gemeentegrenzen.

Klimaataanpassing

De partners van Samenwerking Noordelijke Vechtstromen (gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hardenberg en Ommen, Waterschap Vechtstromen en Waterleidingmaatschappij Drenthe) werken al langer samen aan de waterketen: waterleiding, riolering, rioolwaterzuivering en water. Nu komt daar het thema “klimaataanpassing” bij. Om dit te bekrachtigen hebben zij het Bestuursakkoord “Focus en Ruimte” ondertekend waarin doelen en afspraken staan voor de komende zes jaar. De samenwerkende partners trekken hierin nauw op met de provincies Drenthe en Overijssel. 
Zij hebben afgesproken slimme maatregelen in steden en dorpen te nemen zodat ons gebied tegen een stootje kan. Groen en water aanleggen in de stad is bijvoorbeeld goed tegen wateroverlast, maar geeft ook verkoeling in een hete zomer. Zo kan bij een extreme bui een groen park veel meer water in de bodem opnemen dan een plein met stenen. En bij hitte is de temperatuur in een groene omgeving beduidend lager dan in een versteend gebied. De samenwerkingspartners proberen  inwoners ook bewust te maken van de effecten van klimaatverandering en te bewegen zelf maatregelen te nemen in eigen tuin. Een regenton plaatsen of de tegels vervangen door planten kan al een groot verschil maken. En ook insecten, bijen en vogels zijn hiermee geholpen. Maar ook water sprenkelen op het terras aan het eind van een hete dag, een drempel plaatsen om water tegen te houden, een deken over de caravan leggen tegen de hagel en dakisolatie die zowel warmte binnen als hitte buiten houdt. Voor inwoners die willen weten hoe de klimaatverandering uitpakt in onze regio en wat ze zelf kunnen doen: kijk op wwww.laatunietverrassen.nl.

Optimalisatie waterketen

De samenwerking is ook bedoeld om de riolering en waterzuivering verder te verbeteren. Het is bijvoorbeeld steeds moeilijker om technisch personeel te krijgen en veel ervaren mensen gaan met pensioen. Door samen te werken versterken de partners elkaar. Ook is het de bedoeling om er bij harde regenbuien voor te zorgen dat vies rioolwater steeds minder terecht komt in kanalen of sloten. Door slim te sturen in rioolbuizen kunnen de partners dat samen voorkomen. 
De besturen van de partners hebben al een besluit genomen over het Bestuursakkoord. Zodra de coronamaatregelen het toelaten, zetten de zij daadwerkelijk hun handtekeningen tijdens een feestelijke bijeenkomst.
https://www.ommen.nl//nc/actueel/bericht/archive/2021/06/article/partners-van-noordelijke-vechtstromen-verlengen-samenwerking-waterketen-en-klimaatadaptatie-met-zes.html

Partners van Noordelijke Vechtstromen verlengen samenwerking waterketen en klimaatadaptatie met zes jaar (Gemeente Ommen)

Steeds vaker hebben we te maken met gebeurtenissen als extreme neerslag, zomerdroogte, hitte, droogte, storm, hagel, natuurbranden en overstromingen. Een gevolg van klimaatverandering. Om ons gebied te beschermen tegen de risico’s die ontstaan, werken we aan “klimaatadaptatie”. We noemen dit ook wel klimaataanpassing: we beschermen onze regio tegen extreem weer. Voor klimaataanpassing is samenwerking belangrijk, want water en temperatuur houden zich niet aan gemeentegrenzen.

Klimaataanpassing

De partners van Samenwerking Noordelijke Vechtstromen (gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hardenberg en Ommen, Waterschap Vechtstromen en Waterleidingmaatschappij Drenthe) werken al langer samen aan de waterketen: waterleiding, riolering, rioolwaterzuivering en water. Nu komt daar het thema “klimaataanpassing” bij. Om dit te bekrachtigen hebben zij het Bestuursakkoord “Focus en Ruimte” ondertekend waarin doelen en afspraken staan voor de komende zes jaar. De samenwerkende partners trekken hierin nauw op met de provincies Drenthe en Overijssel. 
Zij hebben afgesproken slimme maatregelen in steden en dorpen te nemen zodat ons gebied tegen een stootje kan. Groen en water aanleggen in de stad is bijvoorbeeld goed tegen wateroverlast, maar geeft ook verkoeling in een hete zomer. Zo kan bij een extreme bui een groen park veel meer water in de bodem opnemen dan een plein met stenen. En bij hitte is de temperatuur in een groene omgeving beduidend lager dan in een versteend gebied. De samenwerkingspartners proberen  inwoners ook bewust te maken van de effecten van klimaatverandering en te bewegen zelf maatregelen te nemen in eigen tuin. Een regenton plaatsen of de tegels vervangen door planten kan al een groot verschil maken. En ook insecten, bijen en vogels zijn hiermee geholpen. Maar ook water sprenkelen op het terras aan het eind van een hete dag, een drempel plaatsen om water tegen te houden, een deken over de caravan leggen tegen de hagel en dakisolatie die zowel warmte binnen als hitte buiten houdt. Voor inwoners die willen weten hoe de klimaatverandering uitpakt in onze regio en wat ze zelf kunnen doen: kijk op wwww.laatunietverrassen.nl.

Optimalisatie waterketen

De samenwerking is ook bedoeld om de riolering en waterzuivering verder te verbeteren. Het is bijvoorbeeld steeds moeilijker om technisch personeel te krijgen en veel ervaren mensen gaan met pensioen. Door samen te werken versterken de partners elkaar. Ook is het de bedoeling om er bij harde regenbuien voor te zorgen dat vies rioolwater steeds minder terecht komt in kanalen of sloten. Door slim te sturen in rioolbuizen kunnen de partners dat samen voorkomen. 
De besturen van de partners hebben al een besluit genomen over het Bestuursakkoord. Zodra de coronamaatregelen het toelaten, zetten de zij daadwerkelijk hun handtekeningen tijdens een feestelijke bijeenkomst.
https://www.ommen.nl//actueel/bericht/?no_cache=1&tx_ttnews%5Byear%5D=2021&tx_ttnews%5Bmonth%5D=06&tx_ttnews%5Btt_news%5D=9046

Maatregelen tegen de gevolgen van hoge temperaturen (Gemeente Ommen)

Het is zomer en de temperaturen lopen hoog op. De hoge temperatuur heeft gevolgen voor mens, dier en omgeving. Door verschillende instanties, waaronder de gemeente Ommen, worden maatregelen genomen om de gevolgen van de warmte en droogte zoveel mogelijk te beperken. 
Zorg voor u zelf
Het hitteplan van het RIVM is in werking getreden. Hierin staan tips om koel te blijven. Ga niet in de zon tussen 12.00 - 16.00 uur, drink voldoende en kijk om naar uw buren. Zet bijvoorbeeld een fles met bevroren water voor de ventilator voor koelte in uw huis. Meer tips staan op www.rivm.nl
Controleren open water
In de gemeente zijn er diverse vijvers. Het water van deze vijvers worden regelmatig door de provincie gecontroleerd. Door het aanhoudende warme weer kan bijvoorbeeld blauwalg in het water toenemen. Op de site www.zwemwater.nl staat meer informatie over de kwaliteit van het water.
Verbod om water te halen uit openbare vijvers
Door de aanhoudende droogte en warmte, kan de kwaliteit van het water in vijvers verminderen, vooral in stedelijk gebied. Omdat het belangrijk is om het waterniveau in die vijvers zoveel mogelijk op peil te houden, heeft waterschap Vechtstromen per direct een verbod ingesteld om water te halen uit vijvers in de bebouwde kom.
Sproeien van uw tuin
Door de aanhoudende droogte daalt het water in sloten en rivieren. We hebben voldoende drinkwater, toch is het goed om met dit water zorgvuldig om te gaan. Bedenk daarom of het echt nodig is om uw tuin te sproeien. U gebruikt zo ruim 100 liter schoon drinkwater voor het sproeien van uw gazon. Water halen uit vijvers binnen de bebouwde kom is niet meer toegestaan. Op de site www.vechtstromen.nl staat welke maatregelen het waterschap tegen de droogte zijn genomen.
Zorg voor de vogels
Vogels vinden het heerlijk om een bad te nemen. U kunt hiervoor een ondiepe schaal met water neerzetten. U doet uw vogels hiermee een groot plezier.
Brandgevaar
De brandweer controleert extra op brand in bossen en natuurgebieden. Om nu de koelte van het bos op te zoeken is heerlijk. Maar pas op met vuur! Rook niet in het bos en gooi afval in de afvalbakken of neem het mee naar huis. Zwerfafval kan namelijk ook brand veroorzaken. Wat u meer kunt doen om een natuurbrand te voorkomen leest u op www.brandweer.nl
Zout strooien in de zomer
Op wegen waar de kans bestaat dat het asfalt zacht wordt, wordt zout gestrooid. Het zout zorgt ervoor dat de temperatuur van het asfalt daalt. Ziet u een strooiauto rijden, weet u dat het is om het asfalt te beschermen tegen schade door hoge temperaturen.
Op de volgende wegen wordt dit ingezet:
A. De Leiding van Stenenbrug tot s-bocht (overgang oud- nieuw asfalt)
- Aanbrengen slijtlaag op deklaag.
B. Engelandweg; van De Kolonie tot Middenweg
- Aanbrengen slijtlaag op deklaag.
C. 1e Polderweg; van Beerzerhaar tot Westerweg
- Aanbrengen slijtlaag op deklaag.
D. Woestenweg; van Marsmanweg tot haakse bocht (in oostelijke richting)
- Aanbrengen slijtlaag op deklaag.
E. Beerzerhaar: t.h.v. 1e Polderweg en ter hoogte van huisnummer 36. 
- Beerzerhaar bij garage Binnenmars
F. Nieuwe Hammerweg, diverse vakken
https://www.ommen.nl//nc/actueel/bericht/archive/2019/07/article/maatregelen-tegen-de-gevolgen-van-hoge-temperaturen-8714.html