Natuurbrandrisico in onze provincie verhoogd van fase 1 naar fase 2. (Gemeente Voorst)

Dit betekent dat het al langere tijd droog is in de natuur. Het risico dat een natuurbrand ontstaat is groter. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert, maar vragen ook uw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken.
 

Wat betekent dit voor u?

 • U mag hoogstwaarschijnlijk niet meer stoken, ook al heeft u een ontheffing van het stookverbod.
  Kijk daarvoor naar de voorwaarden van de ontheffing of neem hierover contact op met de verlenende instantie (gemeente of provincie).
 • In sommige delen van het land mag u van de terrein -of natuureigenaren geen open vuur stoken in of bij de natuur.
 • Dit kan ook gelden voor gebruik van vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk of koken met open vuur op vaste brandstoffen, zoals hout of houtskool/briketten. Volg hun aanwijzingen/geboden!
 • Wees alert op verdachte situaties en meld die bij de terreineigenaar of een hulpdienst. Help mee door foto's/film te maken en onthoud de locatie, persoonskenmerken en bijvoorbeeld een kenteken als u een situatie niet vertrouwt.
 • Houd er rekening mee dat u niet overal in de natuur goed bereik heeft met uw mobiele telefoon.
 • Houd op uw verblijfplaats altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of in ieder geval een emmer water.
 • Veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand: gooi daarom sigaretten en glas altijd in een prullenbak of neem het mee. Denk ook aan kolen van de barbecue of opgehoopt tuinafval (broei), en parkeer uw auto (met hete katalysator) niet in hoog en droog gras.

Wat kunt u doen als er een natuurbrand is?

 • Wacht hulp niet af. Vlucht zo snel en ver mogelijk weg van de brand, indien mogelijk naar de openbare weg.
 • Loop niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreidt, maar haaks op de brand. Daarmee is de kans kleiner dat de brand u inhaalt.
 • Help andere mensen en kinderen om op een veilige plek te komen.
 • Bel 112 om de locatie van de brand zo precies mogelijk door te geven.

Tijdens deze fase kunt u natuurlijk nog steeds gerust de natuur intrekken. Maar wees extra alert, gebruik het gezonde verstand en meld vooral in deze fase verdachte zaken meteen via 112

https://www.voorst.nl/nieuws/artikel/natuurbrandrisico-in-onze-provincie-verhoogd-van-fase-naar-fase-2

Stookontheffing snoeihout verbranden in het buitengebied (Gemeente Voorst)

De afgelopen periode zijn handhavers diverse keren geconfronteerd met het verbranden van snoeiafval of andere materialen in het buitengebied, waarvoor geen stookontheffing was aangevraagd. Dit kan leiden tot hoge boetes. In het buitengebied van de gemeente Voorst is het namelijk verboden om zonder een ontheffing snoeihout of andere materialen te verbranden.  Op het moment is in onze regio fase 2 van kracht voor het risico op natuurbranden. Dit betekent dat er niet gestookt mag worden. Tijdens fase 1 mag er wel gestookt worden, maar moet daarvoor een stookontheffing worden aangevraagd bij de gemeente. Voor de actuele fase kunt u terecht op https://www.natuurbrandrisico.nl/. Landschapsonderhoud
U kunt van de gemeente een stookontheffing krijgen om snoeiafval te verbranden in het kader van landschapsonderhoud. Hieronder verstaan we onder andere het snoeien van houtwallen, bosschages en houtopstanden (bijv. een rij bomen als perceel afscheiding). Alleen dit onbewerkte hout mag u onder voorschriften verbranden. Onder snoeihout verstaan we dus nadrukkelijk geen oogst- of bladafval. 
Melden
Heeft u een stookontheffing gekregen en wilt u uw snoeihout gaan aansteken? Meld dit dan minimaal een uur van te voren bij de gemeente. Dit kan op werkdagen tussen 9.00 - 14.00 uur via telefoonnummer 0571-279911. Vermeld hierbij altijd het kenmerknummer van de ontheffing. Wilt u op zaterdag stoken? Meld dit dan op de vrijdag hiervoor. U kunt via deze link een stookontheffing aanvragen. Omdat de verbranding van vrijkomend kap- en snoeihout bij landschapsonderhoud in het buitengebied regelmatig terugkeert, wordt de ontheffing voor de duur van drie jaar verleend.
Stookverbod
Om vogels te beschermen die mogelijk gaan nestelen in de zich opbouwende bundels kap- en snoeihout, is het niet toegestaan kap- en snoeihout te verbranden tijdens het broedseizoen in de periode van 15 maart tot 15 juni. Daarnaast mag alleen gestookt worden als fase 1 is afgegeven door de veiligheidsregio Noordoost Gelderland.  Bij fase 1 is het brandgevaar voor de natuur gering. Bij fase 2 geldt er echter een algeheel stookverbod. Raadpleeg daarom altijd de website natuurbrandrisico.nl 
Stoken zonder ontheffing
Wie toch zonder een stookontheffing in het buitengebied snoeiafval of andere materialen verbrandt, riskeert een hoge boete. Deze boetes kunnen oplopen van 380 tot 1200 euro.  
Bebouwde kom
Binnen de bebouwde kom is het altijd verboden om vuur te stoken. Een uitzondering hierop zijn kleine vuurkorven, kaarsen en vuur voor bakken en braden, wanneer dit niet gevaarlijk is voor de omgeving. 
https://www.voorst.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/nieuwsitem/stookontheffing-snoeihout-verbranden-in-het-buitengebied/

Stookontheffing snoeihout verbranden in het buitengebied (Gemeente Voorst)

De afgelopen periode zijn handhavers diverse keren geconfronteerd met het verbranden van snoeiafval of andere materialen in het buitengebied, waarvoor geen stookontheffing was aangevraagd. Dit kan leiden tot hoge boetes. In het buitengebied van de gemeente Voorst is het namelijk verboden om zonder een ontheffing snoeihout of andere materialen te verbranden.  Op het moment is in onze regio fase 2 van kracht voor het risico op natuurbranden. Dit betekent dat er niet gestookt mag worden. Tijdens fase 1 mag er wel gestookt worden, maar moet daarvoor een stookontheffing worden aangevraagd bij de gemeente. Voor de actuele fase kunt u terecht op https://www.natuurbrandrisico.nl/. Landschapsonderhoud
U kunt van de gemeente een stookontheffing krijgen om snoeiafval te verbranden in het kader van landschapsonderhoud. Hieronder verstaan we onder andere het snoeien van houtwallen, bosschages en houtopstanden (bijv. een rij bomen als perceel afscheiding). Alleen dit onbewerkte hout mag u onder voorschriften verbranden. Onder snoeihout verstaan we dus nadrukkelijk geen oogst- of bladafval. 
Melden
Heeft u een stookontheffing gekregen en wilt u uw snoeihout gaan aansteken? Meld dit dan minimaal een uur van te voren bij de gemeente. Dit kan op werkdagen tussen 9.00 - 14.00 uur via telefoonnummer 0571-279911. Vermeld hierbij altijd het kenmerknummer van de ontheffing. Wilt u op zaterdag stoken? Meld dit dan op de vrijdag hiervoor. U kunt via deze link een stookontheffing aanvragen. Omdat de verbranding van vrijkomend kap- en snoeihout bij landschapsonderhoud in het buitengebied regelmatig terugkeert, wordt de ontheffing voor de duur van drie jaar verleend.
Stookverbod
Om vogels te beschermen die mogelijk gaan nestelen in de zich opbouwende bundels kap- en snoeihout, is het niet toegestaan kap- en snoeihout te verbranden tijdens het broedseizoen in de periode van 15 maart tot 15 juni. Daarnaast mag alleen gestookt worden als fase 1 is afgegeven door de veiligheidsregio Noordoost Gelderland.  Bij fase 1 is het brandgevaar voor de natuur gering. Bij fase 2 geldt er echter een algeheel stookverbod. Raadpleeg daarom altijd de website natuurbrandrisico.nl 
Stoken zonder ontheffing
Wie toch zonder een stookontheffing in het buitengebied snoeiafval of andere materialen verbrandt, riskeert een hoge boete. Deze boetes kunnen oplopen van 380 tot 1200 euro.  
Bebouwde kom
Binnen de bebouwde kom is het altijd verboden om vuur te stoken. Een uitzondering hierop zijn kleine vuurkorven, kaarsen en vuur voor bakken en braden, wanneer dit niet gevaarlijk is voor de omgeving. 
https://voorst.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/nieuwsitem/stookontheffing-snoeihout-verbranden-in-het-buitengebied/

Geen paasvuren vanwege natuurbrandgevaar (Gemeente Voorst)

In overleg met de brandweer en de veiligheidsregio heeft de gemeente Voorst besloten alle vergunningen voor paasvuren in te trekken. Het risico op natuurbranden heeft in heel Gelderland fase 2 bereikt.
Dat betekent dat er een verhoogd risico is op natuurbranden en dat open vuur, zoals het ontsteken van paasvuren, verboden is. De kans op natuurbranden is momenteel groot door de droogte van de laatste weken

In de gemeente Voorst gaat het om acht paasvuren die niet door kunnen gaan. De organisatoren van deze paasvuren zijn inmiddels geïnformeerd. De gemeente vraagt de organisatoren zich te houden aan het verbod en maatregelen te nemen om te voorkomen dat de houtstapels alsnog worden aangestoken. Wel mogen eventuele andere activiteiten doorgang vinden, maar het vuur mag niet worden aangestoken De verwachting is dat er tot en met de Paasdagen geen neerslag valt en het risico op natuurbranden niet verandert.

https://www.voorst.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/nieuwsitem/geen-paasvuren-vanwege-natuurbrandgevaar/