Bermen maaien vanwege droogte en risico op natuurbranden (Gemeente Weert)

Het is al langere tijd droog in onze regio en dat betekent dat het risico op natuurbranden hoog is. De brandweer is daarom extra alert op het ontstaan van brand in natuurgebieden. Om natuurbranden te voorkomen, is in overleg met de brandweer besloten om de bermen langs natuurgebieden te maaien. De struiken en het gras zijn zo droog dat ze gemakkelijk vlam kunnen vatten en het vuur kan zich daarna snel verspreiden. In de gemeente Weert gaan we vanaf donderdag 8 juni aan de slag met het maaien van deze bermen.

https://www.weert.nl/?id=112390

Droogte in de natuur: wees alert op natuurbranden (Gemeente Weert)

Het is droog in de natuur. De kans is dan ook aanwezig dat er een natuurbrand ontstaat. Een beginnend brandje kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert, maar we vragen ook medewerking van natuurbezoekers om natuurbranden te voorkomen.

https://www.weert.nl/?id=110400

Fase 2 ‘extra alert’ door aanhoudende droogte: let op in de natuur! (Gemeente Weert)

Een klein brandje in het bos of op de hei kan al snel uit de hand lopen. Natuurbranden zijn grillig en moeilijk te bestrijden. De meeste natuurbranden ontstaan door (bewust of onbewust) menselijk handelen. Denk aan onvoorzichtig zijn met vuurkorven, barbecues of bijvoorbeeld met het weggooien van een sigaret. Branden worden soms ook aangestoken. Maar ook door de natuur zelf kan brand ontstaan, bijvoorbeeld door een blikseminslag.

https://www.weert.nl/?id=109036

Rookverbod in bossen en natuurterreinen tot 1 december 2020 (Gemeente Weert)

De gemeente Weert heeft op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een rookverbod ingesteld in bossen en natuurterreinen. Dit verbod geldt van 10 juni 2020 tot 1 december 2020. Daarnaast vraagt het college van burgemeester en wethouders inwoners dringend om extra voorzichtig te zijn tijdens wandelingen in de natuurgebieden in en rondom Weert. Een vonkje, een stukje glas, een hete uitlaat van een auto of een achteloos weggegooide peuk is voldoende om een grote natuurbrand te veroorzaken. Vanwege de aanhoudende droogte zijn onze bijzondere natuurgebieden extreem kwetsbaar.

https://www.weert.nl/?id=107283