Berijdbare paden landelijk beschikbaar (Geo4OOV)

Data bevat een selectie van paden en onverharde wegen die toegankelijk zijn voor hulpvoertuigen bij natuurbrand. De selectie is gemaakt uit de TOP10NL. De styling is ontleend aan Herijking kaartlegenda natuurbrand 2019.

07 december 2020

https://www.geo4oov.nl/nieuws/berijdbare-paden-landelijk-beschikbaar

-- Delivered by Feed43 service

https://www.geo4oov.nl/nieuws/berijdbare-paden-landelijk-beschikbaar