KLIMAATTOP COP26 IN GLASGOW AFGELOPEN – GREENPEACE REACTIE (Greenpeace)

Glasgow, 13 november 2021 – Reactie op de slotverklaring van de klimaattop COP26 in Glasgow door klimaat en energie-expert bij Greenpeace Nederland Dewi Zloch:

“Het is slap, het is zwak en het 1.5 graden-doel is nog maar net in leven, maar er is een signaal afgegeven dat het tijdperk van fossiele brandstoffen ten einde loopt. En dat is belangrijk. Zeker op een klimaattop waar lobbyisten van de fossiele industrie wederom flink vertegenwoordigd waren. De zin in de slotverklaring over het minderen met steenkool en het afschaffen van subsidies voor fossiele brandstoffen is afgezwakt, maar het is niettemin een doorbraak.”

“Deze deal onderstreept de noodzaak om dit decennium nog flink in te grijpen in de uitstoot van broeikasgassen, maar echte toezeggingen zijn doorgeschoven naar volgend jaar. Landen die het nu al zwaar te verduren hebben, zoals eilandstaten die dreigen te verdwijnen in de zee, staan grotendeels met lege handen. Jongeren die volwassen zijn geworden in de klimaatcrisis zullen dit niet lang meer accepteren. Waarom zouden ze, als ze vechten voor hun toekomst?”

“Glasgow was bedoeld om het gat naar 1.5C stevig te dichten en dat is niet gebeurd, maar nu zullen landen in 2022 terug moeten komen met sterkere doelen. De enige reden waarom dit is gelukt, is omdat jonge mensen, inheemse leiders, activisten en landen in de frontlinie van de klimaatcrisis, luid en duidelijk van zich hebben laten horen. Zonder deze inzet zou deze klimaattop volledig zijn geflopt. Ons, eens zo stabiele, klimaat breekt nu om ons heen af, dat zie je wereldwijd elke dag in bosbranden, orkanen, overstromingen en smeltend ijs. De tijd is om, er zijn geen uitwegen meer. Als we ons staande willen houden, zullen we samen actie moeten voeren om het fossiele tijdperk te beëindigen. 

“We zagen op deze klimaattop vooruitgang op het gebied van adaptatie, waarmee wordt bedoeld dat het mogelijk moet zijn voor alle landen om zich aan te passen en te wapenen tegen de effecten van de klimaatcrisis. De rijke landen hebben eindelijk gereageerd op de herhaalde oproepen van de armere landen om stijgende temperaturen het hoofd te bieden met financiering en middelen. Er was een erkenning dat kwetsbare landen nu al schade lijden door de klimaatcrisis, maar wat werd beloofd om hen hieraan tegemoet te komen, kwam niet in de buurt van wat nodig is. Deze kwestie moet bovenaan de agenda van de rijke landen staan als de volgende klimaattop in Egypte wordt gehouden.

https://www.greenpeace.org/nl/klimaatverandering/48847/klimaattop-cop26-in-glasgow-afgelopen-greenpeace-reactie/

Klimaatcrisis Coalitie kondigt grootste klimaatdemonstratie ooit aan (Greenpeace)

Amsterdam, 16 september 2021 – Het meest recente klimaatrapport van de VN dat in augustus verscheen, toont aan dat klimaatverandering veel sneller gaat dan eerder werd voorspeld, en roept op tot urgente, drastische en grootschalige maatregelen. Ondanks dat de gevolgen van de klimaatcrisis ook Nederland treffen, blijven de huidige Nederlandse klimaatdoelen ver achter om zeer ernstige klimaatontwrichting te voorkomen. Op 6 november 2021 organiseert de Klimaatcrisis Coalitie daarom naar verwachting de grootste klimaatdemonstratie in Nederland ooit en roept het kabinet op om ambitieuze, eerlijke klimaatplannen te maken voor een weerbaar heden en een leefbare toekomst. 

De demonstratie vindt plaats tijdens de COP26 in Glasgow, de VN-klimaattop waar landen samenkomen om te praten over het tegengaan van klimaatverandering. De gevolgen van klimaatontwrichting zijn wereldwijd voelbaar: overstromingen, bosbranden en hongersnoden teisteren de wereld en worden extremer. De mensen die de minste middelen en mogelijkheden hebben om zich tegen deze gevaren te beschermen, worden het hardst geraakt, in Nederland maar vooral ook buiten onze landsgrenzen. ‘Je hoeft geen expert te zijn om te zien dat we op de verkeerde weg zijn. We hebben nu nog de kans om rechtvaardig beleid te maken. Als de politiek nog langer treuzelt, vallen er nog veel meer slachtoffers’, zegt Faiza Oulahsen, Greenpeace, namens de Klimaatcrisis Coalitie. Ook in andere landen, waaronder in Glasgow zelf, vinden demonstraties plaats om regeringen op te roepen tot meer actie. 

Het draagvlak voor ambitieus klimaatbeleid groeit in Nederland, maar de overheid doet hier vooralsnog te weinig mee. De Nederlandse klimaatdoelen blijven achter bij onze buurlanden en een nieuw kabinet dat vooruitstrevende stappen kan zetten, laat lang op zich wachten. De Klimaatcrisis Coalitie, die ook in maart van dit jaar ook al 35.000 mensen mobiliseerde om alarm te slaan, verwacht daarom dat er op 6 november meer mensen dan ooit zullen deelnemen aan de klimaatdemonstratie in Amsterdam, waaronder veel jongeren. Sytze Fortuin (15 jaar), Fridays For Future en woordvoerder van de Klimaatcrisis Coalitie, zegt: ‘Ik ben klaar met het uitstel- en schouderophaalbeleid van de politiek. De wereld en onze toekomst worden kapotgemaakt om op de korte termijn een paar lobbyisten blij te maken. Daar hebben we gewoon helemaal genoeg van.’ 

De Klimaatcrisis Coalitie is een samenwerkingsverband van Oxfam Novib, Fridays For Future, Greenpeace, Extinction Rebellion, FNV, Fossielvrij NL, Milieudefensie, Grootouders voor het Klimaat en Code Rood en wordt gesteund door tientallen andere organisaties. 

—–

Voor meer informatie:

Persvoorlichting Greenpeace – 06 2129 6895

pers@klimaatmars2021.nl

Facebook: @klimaatcrisiscoalitie

Twitter: @klimaatmars

Instagram: @klimaatmars21

Meer informatie over de Klimaatcrisis Coalitie en de klimaatmars is hier te vinden: www.klimaatmars2021.nl

Praktische informatie: 

Datum klimaatmars: 6 november

Starttijd: 13.00 uur

Startlocatie: Dam, Amsterdam

https://www.greenpeace.org/nl/klimaatverandering/47872/klimaatcrisis-coalitie-kondigt-grootste-klimaatdemonstratie-ooit-aan/

Reactie Greenpeace op IPCC-rapport (Greenpeace)

Het nieuwste IPCC rapport is kristalhelder en geeft een duidelijke waarschuwing wat ons te wachten staat, als we nu niet snel en ingrijpend handelen. De wetenschappers achter dit rapport zijn de meest gerenommeerde klimaatwetenschappers ter wereld. Faiza Oulahsen, hoofd afdeling klimaat en energie: “Dit is hét moment om de handen ineen te slaan en in actie te komen. We moeten naar deze wanhoopskreet van de klimaatwetenschap luisteren. Een nieuw kabinet moet in het regeerakkoord antwoord geven op dit rapport.” Tijdens de formatie moet er besloten worden om het klimaatdoel voor Nederland op te hogen in lijn met 1.5 graad.

Het wereldwijde politieke onvermogen om de uitstoot van fossiele brandstoffen flink naar beneden te brengen, maakt nu al slachtoffers. Overstromingen, grote bosbranden en droogtes,  overal worden gemeenschappen getroffen door extreem weer. Oulahsen: “Dit rapport mag niet verstoffen op de plank terwijl onze politici eindeloos formeren. De wereld staat tegelijkertijd in brand en onder water. Als een nieuwe regering straks niet doet wat volgens de wetenschap nu dringend nodig is, zullen we hen direct verantwoordelijk houden voor de gevolgen van de klimaatcrisis.”

Lees ook: De wereld staat in de fik en wij hebben niet eens een regering

https://www.greenpeace.org/nl/klimaatverandering/47325/reactie-greenpeace-op-ipcc-rapport/

Russische vrijwilligers blijven strijden tegen bosbranden (Greenpeace)

Na drie intensieve jaren was 2020 het laatste jaar van het prachtige project ‘’Russische brandweerteams bestrijden klimaatverandering’’. Hieronder kijken we terug op de resultaten van de afgelopen drie jaar, waar we enorm trots op zijn. Dankzij het geloof van onze supporters in onze aanpak en de financiële steun van €2,4 miljoen van de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij, hebben we duurzaam impact kunnen maken voor nu en de toekomst. 

Belangrijkste resultaten

We zijn ontzettend trots op de resultaten van dit hoopvolle project : 31% minder grasbranden en 95% minder veenbranden in heel Rusland. 

https://www.greenpeace.org/static/planet4-netherlands-stateless/2021/05/b249a57d-picture-32-1024x562.jpg

Foto: Yulia Petrenko

https://www.greenpeace.org/static/planet4-netherlands-stateless/2021/05/648e646f-picture-31-1024x575.jpg

Foto: Yulia Petrenko

Ondank de komst van de pandemie hebben we in 2020 de vrijwilligersgroepen begeleid naar meer onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid, en konden we via online tools de community blijven ontwikkelen. We zijn erin geslaagd om het aantal vrijwilligersgroepen sinds 2018 te vervijfvoudigen van vier naar eenentwintig. Daarnaast zien we ook dat de vrijwilligers onze aanpak en expertise over hebben genomen; er zijn vijf regionale trainingskampen zelfstandig georganiseerd zonder onze actieve steun.

https://www.greenpeace.org/static/planet4-netherlands-stateless/2021/05/239c07d1-volunteer-map-1024x724.jpg

De brandpreventie campagne in landelijke media en in het onderwijs was zeer succesvol. Het heeft mythes ontkracht rondom het ontstaan van gras en veenbranden. En we zijn enorm trots dat de mediacampagne zo zeer gewaardeerd wordt en dat deze de komende drie jaar – ook zonder onze actieve deelname – wordt voortgezet.

Na aanleiding van het door experts voor brandbestrijding bij GP Rusland geschreven handboek over veenherstel, zullen er in 2021 drie tot vier regio’s veenherstel projecten georganiseerd worden, geïnitieerd door lokale vrijwilligers en autoriteiten. 

Project tijdens Corona

Door de Corona-pandemie zullen een aantal doelen van het project worden geïntegreerd in de lopende bosbranden campagne in Rusland vanaf 2021, zodat wij verder kunnen werken aan de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van de vrijwilligersgroepen.  

Tegelijkertijd bood de pandemie een aantal onverwachte kansen. Het gaf bijvoorbeeld een grote impuls aan het e-learning-systeem op de betrokken scholen, en we konden onze interactieve brandpreventie materialen voor kinderen snel integreren. Omdat e-learning ook onder volwassenen heel populair werd, hebben we dit ook gebruikt om ons trainingsprogramma en materiaal aan te passen aan deze nieuwe realiteit en te investeren in het bereiken van een nieuw publiek.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze geweldige resultaten ons in staat stelt om een transitie in het Russische bosbeheer systeem te bereiken: betere brandpreventie en -bestrijding om onze boreale bossen te kunnen beschermen. We hebben een driejarig model ontwikkeld om de vrijwilligersbeweging nauw te integreren in het bestaande brandbestrijdingssysteem op lokaal, regionaal en federaal niveau, en om vrijwilligers- en staat bestrijding teams een boost te geven.

https://www.greenpeace.org/static/planet4-netherlands-stateless/2021/05/8919aba7-picture-11-1024x683.jpg

Foto: Yulia Petrenko

We zijn ontzettend trots op het team en op alle vrijwilligers die met hun harde werken hebben laten zien dat we met z’n allen zichtbaar impact kunnen maken. En we zijn dankbaar voor de support die we krijgen van onze Greenpeace supporters en de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij.

https://www.greenpeace.org/nl/natuur/46142/russische-vrijwilligers-blijven-strijden-tegen-bosbranden/