Direct kappen met boskap is van levensbelang om klimaatcrisis aan te pakken (Greenpeace)

Genève, Zwitserland, 8 augustus 2019 – Bescherming en herstel van bossen en een drastische verandering van ons voedselsysteem is noodzakelijk om de klimaatcrisis het hoofd te bieden en voedselzekerheid te kunnen garanderen. Dat stelt het wetenschappelijke klimaatpanel van de Verenigde Naties, IPCC, in hun vandaag gepubliceerd rapport. Het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 graad is onmogelijk zonder herstel van bossen en andere natuurgebieden, zoals dras- en graslanden, waarschuwt IPCC. Deze ecosystemen slaan enorme hoeveelheden CO2 op en dragen bij aan de stabiliteit van het klimaat. Het IPCC-panel roept landen op om de CO2-uitstoot door ontbossing een halt toe te roepen en tegelijkertijd de opname van koolstof te vergroten door bossen en andere ecosystemen te herstellen. 

Kappen met kappen

Circa 80% van de ontbossing komt door landbouw en met name voor vijf producten: vee, palmolie, soja, cacao en pulp/papier. De bedrijven die dit produceren en verhandelen hebben in 2010 de belofte gedaan [1] de ontbossing die plaatsvindt voor het maken van hun producten voor 2020 te beëindigen. Uit recent onderzoek [2] van Greenpeace International blijkt dat deze bedrijven, waaronder Ahold Delhaize, FrieslandCampina en Unilever, nog steeds ontbossen en hun afspraak niet nakomen. 

Charlotte van der Tak, campagneleider bossen, Greenpeace Nederland: “Nederland, als belangrijke importeur van sojavoer, palmolie en cacao, is nu aan zet om te pleiten voor Europese wetgeving. Een bossenwet die er voor zorgt dat geen enkel product dat een bedrijf op de Europese markt verkoopt, gelinkt is aan ontbossing.” De oproep tot een bossenwet is onderdeel van de lopende Greenpeace campagne om de impact van de Europese handel en consumptie op de wereldwijde bossen te verminderen.

Ecologisch voedselsysteem 

Het IPCC-rapport toont aan dat het voedselsysteem flink op de schop moet. Het huidige systeem is tot 37% verantwoordelijk voor de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. In dit percentage is ook de uitstoot opgenomen die gepaard gaat met het veranderende landgebruik. 

Bossen en andere natuurlijke gebieden verdwijnen in rap tempo voor de productie van veevoer en begrazing door vee. Samen met de uitstoot van broeikasgassen via mest en de dieren zelf onderstreept dit de noodzaak voor een wereldwijde halvering van de vlees- en zuivelproductie en consumptie. De intensieve landbouw, gebaseerd op het verbouwen van eentonige gewassen met gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen, put daarnaast de bodem uit en tast de biodiversiteit aan. Ook is intensieve landbouw slecht bestand tegen het veranderende klimaat, waarin vaker droogte, stormen en insectenplagen voorkomen. Het risico op mislukte oogsten neemt daardoor toe. Juist op natuur gebaseerde oplossingen als herbebossing en duurzame landbouw, kunnen helpen klimaatverandering te bestrijden en bijdragen aan voedselzekerheid. 

Andere bevindingen in het IPCC-rapport:

  • 23% van de uitstoot van broeikasgassen afkomstig van menselijk handelen, komt voort uit ontbossing, bosbranden en landbouw, terwijl land juist kan fungeren als een grote koolstofopslag.
  • Uitstoot van het voedselsysteem als geheel, inclusief productie en consumptie, vertegenwoordigt tot 37% van de totale door de mens veroorzaakte broeikasgasuitstoot.
  • IPCC stelt dat bio-energie, met of zonder koolstofafvang en -opslag (CCS), als antwoord op de klimaatcrisis mogelijk leidt tot landdegradatie en risico’s voor de voedselzekerheid.  
  • Het rapport laat zien dat het aanbod van vlees per hoofd van de bevolking in de afgelopen 60 jaar meer dan verdubbeld is.
  • Wereldwijd zijn er ongeveer 2 miljard volwassenen met overgewicht of obesitas. Tegelijkertijd zijn 821 miljoen mensen nog steeds ondervoed. Dit onderstreept de noodzaak om het huidige voedselsysteem te hervormen.
  • De klimaatcrisis wordt niet opgelost met alleen maatregelen tegen boskap en intensieve landbouw. Zolang het gebruik van fossiele brandstoffen niet fors vermindert en de focus niet verschuift naar een andere kijk op landgebruik, zal de druk op onze voedselvoorziening en het risico op gevaarlijke klimaateffecten alleen nog maar groter worden.

[1] Consumer Goods Forum

[2] Greenpeace International report “Countdown to Extinction

Noot voor de redactie:

Het rapport van het IPCC kunt u hier teruglezen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geeke van der Sluis, persvoorlichter Greenpeace Nederland. Email: geeke.van.der.sluis@greenpeace.org Telefoon: 06-25031013

https://www.greenpeace.org/nl/natuur/21597/direct-kappen-met-boskap-is-van-levensbelang-om-klimaatcrisis-aan-te-pakken/

Zes Greenpeace-activisten tijdens protest op tanker met palmolie gearresteerd (Greenpeace)

Schip met foute palmolie onderweg naar Nederland

Amsterdam, 17 November 2018  – Zes Greenpeace-activisten zijn vastgezet door de kapitein van de tanker Stolt Tenacity [1], nadat ze aan boord zijn geklommen van het vrachtschip met foute palmolieproducten dat op weg is naar Nederland. Het 185 meter lange vrachtschip vervoert palmolieproducten van Wilmar International van Indonesië naar Rotterdam. Wilmar is de grootste palmoliehandelaar ter wereld. Voordat ze werden gearresteerd hebben de activisten de spandoeken met de tekst ‘Rainforest Destroyers’ en ‘Oreo Drop Dirty Palm Oil’ uitgerold.

De Greenpeace-klimmers uit Indonesië, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Canada en Amerika zijn langs de zijkant van het vrachtschip op veilige wijze omhoog geklommen. Ze zijn aan boord gegaan in de buurt van Spanje in de Golf van Cádiz. Zij protesteren tegen Wilmar en afnemer Mondelēz, maker van onder andere Oreo-koekjes. Greenpeace roept Mondelēz op geen palmolie in te kopen bij Wilmar, totdat Wilmar kan aantonen dat zijn palmolie niet afkomstig is van plantages die het regenwoud vernietigen.

De kapitein van het schip werd bij aanvang van de actie direct via de boordradio geïnformeerd over het doel en de vreedzame intentie van het protest. Hij houdt de klimmers echter in één van de hutten op het schip vast. “We hebben beperkt radiocontact met onze vrijwilligers en vragen aan de kapitein hen vrij te laten om hun vreedzame protest voort te kunnen zetten.”, zegt Hannah Martin, campagneleider aan boord het Greenpeace schip de Esperanza.

“Ik heb de verwoestende impact van de ontbossing voor palmolie gezien”, zegt Waya Maweru, een klimmer uit Sulawesi, Indonesië. “Onze steden stikken van de smog als gevolg van de bosbranden. Ik ben hier met de boodschap voor Mondelēz dat Wilmar’s foute palmolie onze thuisomgeving vernietigt en dat we het niet in onze supermarkt willen.”

Wilmar is de grootste leverancier van voedselgigant Mondelēz, één van ‘s werelds grootste inkopers van palmolie. Mondelēz gebruikt de palmolie onder andere voor het bekende koekje Oreo. Recent onderzoek van Greenpeace International laat zien dat de leveranciers van Mondelēz 70.000 hectare regenwoud hebben vernietigd in heel Zuidoost-Azië in de laatste twee jaar.

“Kappen en platbranden van het regenwoud maken de klimaatcrisis almaar groter en het leefgebied van de orang-oetans almaar kleiner. Palmolie kan geproduceerd worden zonder dat er gekapt hoeft te worden. Het is nu tijd voor Mondelēz en andere grote merken om actie te ondernemen”, zegt Andy Palmen, campagneleider van Greenpeace Nederland.

Tropische ontbossing in Indonesië produceert elk jaar meer CO2-uitstoot dan de hele Europese Unie bij elkaar. In oktober 2018 heeft het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) opgeroepen om ontbossing per direct te stoppen zodat de wereldwijde temperatuurstijging tot 1,5°C beperkt blijft.

———-

Foto- en videomateriaal is hier te verkrijgen

Footnote

[1] Het vrachtschip Stolt Tenacity vervoert palmolie van de Wilmar’s raffinaderij in Dumai op Sumatra en was onderweg naar Rotterdam. De raffinaderij in Dumai wordt beleverd door producenten die het regenwoud vernietigen om palmolie te verbouwen. http://www.wilmar-international.com/sustainability/wp-content/uploads/2018/10/181026_WINA-PLT_L2.pdf

Contact

Abdellah Dami, Persvoorlichting Greenpeace

Tel: 06-25031002

Mail: abdellah.dami@greenpeace.org

https://www.greenpeace.org/nl/natuur/11125/zes-greenpeace-activisten-tijdens-protest-op-tanker-gearresteerd/