Geen tijd te verliezen! De aarde warmt op. (GroenLinks Midden-Drenthe)

https://middendrenthe.groenlinks.nl/sites/groenlinks.nl/files/styles/medium/public/newsarticle/image/image001_0.png?itok=eWBce4bq

In het vandaag verschenen rapport van IPCC worden harde noten gekraakt. Met name rijke landen zoals Nederland doen veels te weinig. Ook al zijn de voorgestelde maatregelen uit het rapport ambitieus, ze zijn wel degelijk haalbaar.

"Een halve graad kan volgens de wetenschappers het verschil maken tussen het volledig verdwijnen van het koraal en het behoud van een deel dat nog kan herstellen. Ook is de druk op de Noord- en Zuidpoolgebieden bij maximaal 1,5 graad opwarming een stuk minder.I

De klimaat wet van Nederland stelt voor om in 2050 95% energiereductie te bewerkstelligen. Een land als Nederland kan echter meer en beter omdat zij financieel vele malen sterker is dan landen als bijvoorbeeld Mali.

Toch blijven westerse landen doorgaan met het kappen van oerbos, fracking en exploiteren van het Noordpoolgebied. De IPCC wijst erop dat klimaatverandering al gaande is, getuige de verwoestende orkanen in de VS, recorddroogte in Kaapstad en ongekende bosbranden in Lapland. Elk klein beetje extra opwarming zal de gevolgen van klimaatverandering versterken. Als de huidige koers wordt aangehouden dan zal de opwarming van de aarde richting de 3 graden gaan.

"Als we praten over zeespiegelstijging, is dit voor Nederland natuurlijk uitermate van belang. Er zijn verschillen tussen 1,5 en 2 graden in zeespiegelstijging. Nederland is een laaggelegen land, met 30 procent onder de zeespiegel en 60 procent is kwetsbaar voor overstromingen. Dus voor Nederland is dit rapport van groot belang."

Het is dus van grootste belang dat het huidige kabinet eens werkelijk handen en voeten geeft aan de klimaatwet. Wat daarbij belangrijk is dat de lasten niet eenzijdig op de burgers wordt afgewenteld. En zeker niet op de zwakste schouders.
 

Dit geld ook voor Midden-Drenthe. De huidige coalitie verliest zich in het niets doen, maar nog eens praten en dan nog eens overleggen en het nog maar eens aankijken. Deze laissez-faire houding kan gewoon niet meer. De schade die aan klimaat en biodiversiteit wordt aangericht kan niet meer hersteld worden. Wat weg is, komt niet meer terug. En dat is de harde realiteit en geen alarmisme!

Categorie 
nieuws Hans Groen Milieu klimaat Biodiversiteit Duurzaamheid ipcc maandag, 8 oktober, 2018 Niet eerder vertoonde maatregelen nodig om opwarming te beperken tot 1.docx

https://middendrenthe.groenlinks.nl/sites/groenlinks.nl/files/styles/video_image/public/downloads/newsarticle/Beantwoording%20vragen%20Kinderkledingbank.pdf?itok=joOpzqEG

https://middendrenthe.groenlinks.nl/nieuws/geen-tijd-te-verliezen-de-aarde-warmt-op