Opmerkelijk: smeltwater Antarctica vertraagt mogelijk opwarming aarde (Welingelichte Kringen)

De opwarming van de aarde gaat minder snel dan tot nu toe werd gedacht. Dat komt doordat het Antarctisch smeltwater een remmend effect heeft. Dat beweren klimaatonderzoekers van de universiteiten van Princeton en Arizona althans in vakblad Nature.

In de Zuidelijke IJszee zou door het smelten van het poolijs een koude bovenlaag ontstaan, die ervoor zorgt dat de aarde minder snel opwarmt. De warmte die diep in de oceaan ligt opgeslagen kan zo minder snel aan de oppervlakte komen, is de redenering. Volgens de onderzoekers wordt de kritische temperatuurstijging van anderhalve graad daardoor niet zoals geraamd in 2037 bereikt maar pas in 2050.

Michiel van den Broeke, hoogleraar polaire meteorologie aan de Universiteit Utrecht, noemt de conclusie echter voorbarig. In de Volkskrant zegt hij dat er ten eerste slechts wordt uitgegaan van één klimaatmodel en dat het effect ten tweede veel sterker is op het zuidelijk dan op het noordelijk halfrond. “Het signaal voor het noordelijk halfrond is veel zwakker. Dit effect gaat, bij wijze van spreken, weinig veranderen aan de bosbranden in Californië,” klinkt het kritisch.

http://www.welingelichtekringen.nl/natuur-en-milieu/865463/opmerkelijk-smeltwater-antarctica-vertraagt-mogelijk-opwarming-aarde.html

De rendieren in Zweden worden plotseling met uitsterven bedreigd (Welingelichte Kringen)

Het droge weer heeft niet alleen het Zweedse land verdord, het trok ook een zware wissel op de rendieren. Als de overheid niets doet, kunnen de dieren uitsterven.

Door de bosbranden in het noorden van Scandinavië is het leefgebied van de rendieren kleiner geworden. In Zweden zijn de Sami, de inwoners van Lapland, de enige die de dieren mogen begeleiden. Zij trekken nu aan de bel en willen dat de overheid voedsel voor de 250.000 rendieren regelt. Door de branden en de droogte is daar een groot tekort aan. De Sami hebben de dieren nodig voor hun vlees, gewei en vacht dus ook hun cultuur wordt in zekere zin bedreigd.

Volgens deskundigen duurt het dertig jaar voor de regio helemaal is hersteld van deze extreem hete zomer. Zonder hulp zouden er deze winter al een groot aantal dieren overlijden. Bovendien wordt gevreesd dat de jonge dieren te zeer verzwakt zijn om zich te verplaatsen. Maar niet alleen de warme zomers, ook de warme winters vormen een probleem. Normaal valt er sneeuw, maar de laatste jaren regent het steeds vaker. Daardoor ontstaat er een laagje ijs wat het grazen ernstig bemoeilijkt. Ook ruiken de dieren hun voedsel minder goed door het ijs heen. De Zweedse overheid zegt de komende weken met maatregelen te komen om op de lange termijn de rendiersoort te beschermen.

http://www.welingelichtekringen.nl/natuur-en-milieu/835145/de-rendieren-in-zweden-worden-plotseling-met-uitsterven-bedreigd.html

Europa heeft geleden: foto’s van voor en na de hittegolf (Welingelichte Kringen)

Het was een lange, hete zomer voor Europa, de warmste ooit zelfs. Fijn voor wie van de zon houdt, maar het continent had het zwaar. Bosbranden in onder meer Zweden en Griekenland hebben de aarde verschroeid. In de rest van Europa is het gras geel en het land dor.

Dat is goed te zien op satellietfoto’s van de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA).


Bron: ESA


Bron: ESA


Bron: ESA

http://www.welingelichtekringen.nl/natuur-en-milieu/833246/europa-heeft-geleden-fotos-van-voor-en-na-de-hittegolf.html