Bezoek van de paus aan Portugal overschaduwd door misbruikschandaal (Sargasso)

De Portugese autoriteiten hebben het hoogste alarmniveau afgegeven voor brandgevaar op het platteland in verschillende regio’s, waaronder de populaire toeristische bestemming Faro in het zuiden en rond de centrale stad Castelo Branco. Honderden brandweerlieden bestrijden een bosbrand in de populaire vakantiebestemming Cascais, ten westen van Lissabon. Het was geen aanleiding voor de organisatoren van de katholieke Wereld Jongeren Dagen (1 tot 6 augustus) om de verwachte duizenden deelnemers te adviseren thuis te blijven. Vandaag komen zo’n duizend jongeren aan in Faro. In het kader van World Nature Conservation Day gaan ze daar op straat sigarettenpeuken verzamelen om het milieubewustzijn te verhogen.

Kindermisbruik

Ook paus Franciscus wordt volgende week in Portugal verwacht. Hij zal er de mis opdragen en een bezoek brengen aan het bedevaartsoord in Fatima. Misschien spreekt hij ook wel over klimaatopwarming en milieubewustzijn. Een onderwerp dat hij in zijn contacten met de Portugese clerus in elk geval niet kan vermijden  is het recent aan het licht gekomen kindermisbruikschandaal. Naar verwachting zal hij een ontmoeting hebben met enkele slachtoffers.

In februari onthulde een onderzoekscommissie dat meer dan 4.800 personen mogelijk het slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik van kinderen in de Portugese katholieke kerk. Meer dan 500 vermeende slachtoffers hebben hun verhaal al naar voren gebracht. De presentatie van het onderzoek werd bijgewoond door de Portugese bisschoppen en live uitgezonden door de Portugese televisie. Tot dan toe hadden de bisschoppen slechts een handvol gevallen van misbruik toegegeven.

Het hoofd van de onafhankelijke commissie die het in februari gepubliceerde rapport heeft opgesteld, zei dat meer dan 100 priesters die verdacht werden van het plegen van misstanden nog steeds actief waren in kerkelijke functies op het moment van publicatie. Het misbruik van kinderen tussen de 10 en 14 jaar vond plaats in onder meer kerken, woningen van priesters en op katholieke scholen. Het jongste slachtoffer was volgens de commissie 2 jaar oud. Bijna 60 procent van de slachtoffers werd meermaals misbruikt, bij 27,5 procent ging het langer dan een jaar door. De bisschoppen vroegen om vergiffenis, maar er is bepaald nog geen sprake van excuses en verzoening zoals we dat in andere landen hebben gezien. Kardinaal Manuel Clemente zei aanvankelijk dat het een zaak is van de rechters. ‘Verwacht niet dat wij iets anders kunnen doen, want dat kunnen we niet,’ zei hij. Later werd er alsnog gesproken over een vorm van herstel. Maar de kerkelijke autoriteiten blijven terughoudend. Het plan om tijdens de Wereld Jongeren Dagen volgende week een monument op te richten voor de slachtoffers van misbruik is opgeschoven.

Genderideologie

Aan de vooravond van de Wereld Jongeren Dagen publiceerde het Vaticaan een nieuwe Popecast waarin de paus vragen van jongeren beantwoordde. Zo sprak hij volgens Radio Vaticana bemoedigende woorden tegen een transgender vrouw. “God houdt van ons zoals we zijn”, zei hij en: “de Heer vergezelt ons altijd. Zelfs als we zondaars zijn, komt Hij dichterbij om ons te helpen.” De paus voegde eraan toe: “Geef niet op, blijf vooruit streven.” Enkele jaren geleden publiceerde het Vaticaan een document waarin de rooms-katholieke kerk geslachtsverandering ziet als het gevolg van een ‘verward concept van vrijheid’. De Congregatie voor de Katholieke Opvoeding is van oordeel dat “als het idee van geslacht wordt bepaald door persoonlijk gevoel in plaats van door biologie, dit een poging is om de natuur te vernietigen”. Het document zegt “ja tegen de dialoog, maar nee tegen de genderideologie”. Deze stellingname van de Congregatie  was bedoeld voor katholieke opvoeders. De paus heeft het document niet ondertekend. In zijn meest recente Popecast benadrukte de paus het belang van een Kerk die samen met de mensen meegaat. Hij waarschuwde dat wanneer de kerk te veel in zichzelf gekeerd raakt, ze het risico loopt sektarisch en verdeeld te worden. Hij voegde eraan toe dat de grootsheid van de kerk ligt in ‘onze verscheidenheid en eenheid’.

Lees meer berichten op Sargasso
https://sargasso.nl/bezoek-van-de-paus-aan-portugal-overschaduwd-door-misbruikschandaal/

Hitte en droogte in landen rond de Middellandse Zee (Sargasso)

In Girona, een stad in het noordoosten van Spanje, heeft de rivier de Onya dermate lage waterstanden bereikt dat besloten is de vissen er uit te halen. Ze zijn met kleine elektrische schokken verdoofd voordat ze in plastic zakken werden overgebracht naar de rivier de Ter, 10 km verderop. Elders worden vissen gedood ter voorkoming van besmetting van het drinkwater. Spanje heeft 36 opeenvolgende maanden te weinig regen gehad. Reservoirs zijn gemiddeld op 50% van hun capaciteit, maar in de noordoostelijke regio van Catalonië en de zuidelijke regio van Andalusië is het niveau gedaald tot ongeveer 25%.

Spanje wapent zich voor een nieuwe zomer met een verzengende hitte nu de temperaturen al in april tegen de 40 graden lopen. Spaanse meteorologen zien een zeer warme en droge luchtmassa uit Afrika het land binnenkomen. Daarbij komt een stabiele atmosfeer, wat neerkomt op onveranderlijk weer, en een sterke zonnenschijn. Men spreekt van ‘een thermische bergkam – of golf van hoge temperaturen – die zich uitstrekt van Afrika tot het Iberisch schiereiland.‘  De gemiddelde temperatuur in Spanje is sinds de pre-industriële tijd (1850 tot 1900) met 1,7 graden Celsius (ºC) gestegen, waarvan 1,3ºC in de afgelopen 60 jaar, zo werd al in 2021 gemeld in een klimaatrapport. In het slechtste geval kan de gemiddelde temperatuur volgens dat rapport in Spanje aan het einde van de eeuw met 5ºC stijgen.

Water op rantsoen

Voor deze zomer hebben de autoriteiten al de nodige maatregelen genomen. De buitenzwembaden gaan eerder open en er komt belastingverlichting voor boeren en tuinders met tegenvallende oogsten. Premier Pedro Sánchez zei vorige week in het parlement dat de droogte de komende jaren centraal zal staan in het politieke debat. Door de huidige beperkingen mogen de steden van Catalonië slechts 230 liter water per persoon per dag gebruiken. Dat omvat persoonlijk gebruik en ook openbare diensten zoals fonteinen of straatreiniging. Dat quotum zou nog kunnen dalen tot 200 liter. De gemiddelde persoon verbruikt alleen al voor huishoudelijk gebruik ongeveer 116 liter per dag. De regering van de regio overweegt nu boetes in te voeren voor steden die te veel water verbruiken. De gemeente L’Espluga de Francoli, 100 kilometer ten westen van staat al op rantsoen. Elke nacht tussen 22.00 uur en 07.00 uur wordt de huishoudelijke watervoorziening voor de 3.600 inwoners afgesloten. Drie keer per week brengt een tankwagen water om de voorraden aan te vullen. Aan de overkant van de MIddellandse Zee, in Tunesië, geldt een dergelijke rantsoenering inmiddels al voor de gehele bevolking. Het land heeft al vier jaar met extreme droogte te kampen. Ook in vier Franse regio’s zijn eerder dit jaar maatregelen genomen om te bezuinigen op het gebruik van water.

Italië kende vorig jaar onder de ergste droogte in 70 jaar. De Po – de langste rivier van het land – veranderde in een lange strook zand. Een abnormaal droge winter bracht weinig verlichting voor de boeren. Het Gardameer bereikte zijn laagste winterniveau in meer dan 30 jaar en onthulde een zandpad naar het afgelegen eiland San Biago. Het langdurige droge weer verwoest de gewassen van het land. Volgens de belangrijkste boerenorganisatie van Italië heeft de sector vorig jaar zo’n 6 miljard euro verloren en de verwa chting is dat 300.000 bedrijven nog meer zouden verliezen als de droogte niet stopt.

Voedselvoorziening

De droogte gaat gevolgen hebben voor heel Europa. Spanje heeft een belangrijke functie in de voedselvoorziening van de rest van Europa. Spaanse ecologen waarschuwen dat het land binnenkort misschien niet in staat zal zijn om graangewassen zoals tarwe en gerst te verbouwen. “Er is onomkeerbare schade aangericht aan meer dan 3,5 miljoen hectare gewassen”, waarschuwt de belangrijkste Spaanse boerenorganisatie COAG. Tekorten aan populaire Spaanse groenten en fruit en dus prijsstijgingen dreigen – ook in de noordelijke landen. Droogteperiodes kenmerken het Middellandse Zee gebied. Maar het probleem is volgens de ecoloog Sergio Vicente-Serrano, “dat we de afgelopen jaren ook last hebben gehad van een gebrek aan neerslag tegen de achtergrond van een opvallende temperatuurstijging.”

Bosbranden

In Zuid-Frankrijk brak vorige week zondag de eerste bosbrand van het nieuwe seizoen uit en verbrandde meer dan 1.000 hectare land langs de Middellandse Zeekust. Het vuur en verspreidde zich over de grens naar het noordoosten van Spanje. Tijdens een bezoek aan het gebied zei de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin: “Het brandseizoen begint vroeg vanwege de opwarming van het klimaat.” De droogte die Frankrijk vorig jaar trof, is verergerd door een tekort aan regen de afgelopen winter, waardoor de toch al dorre bossen een nog groter risico lopen. En dat verhoogt de risico’s voor toeristen komende zomer.  Vorig jaar moesten in de buurt van Bordeaux in Frankrijk 11.000 mensen worden geëvacueerd. In Spanje is in totaal 267.939,64 hectare natuur verwoest wat drie keer zo veel is dan het jaar daarvoor in 2021. Gevreesd moet worden dat landen rond de Middellandse Zee ook dit jaar weer te maken zullen krijgen met enorme brandschade, maar ook met teruglopende inkomsten uit de toerisme-industrie.

Lees meer berichten op Sargasso
https://sargasso.nl/hitte-en-droogte-in-spanje/

Reactie op Sargasso café door Jos van Dijk (Sargasso reacties)

Heeft de weerman een taak in het informeren van het publiek over de klimaatcrisis? De Duitse weerman Özden Terli vindt van wel : “Goedenavond en welkom bij het weerbericht. Extreme droogte, hitte en bosbranden – de klimaatcrisis is deze zomer van dichtbij te voelen.” Terli voelt zich verantwoordelijk als weerman om de feiten onder de aandacht te brengen. Hij gelooft dat tv-meteorologen, in tegenstelling tot nieuwsverslaggevers, dit verband op een veel directere en toegankelijkere manier kunnen aantonen. Ze worden ook meer vertrouwd omdat ze niet politiek gebonden zijn (al beweerde Bild vorig jaar in de verkiezingscampagne dat de berichtgeving over het weer in het voordeel van De Groenen uitviel).

In Nederland laten medewerkers van het KNMI ook nogal eens van zich horen als het om klimaatopwarming gaat. Maar dat gebeurt meestal los van het dagelijkse weerbericht. Zou een constante melding van de stand van de klimaatopwarming in relatie tot het dagelijkse weer het draagvlak voor de nodige maatregelen kunnen verhogen?

https://sargasso.nl/sargasso-cafe/#comment-1077879