Betere bescherming van Zwolse natuurgebieden (GroenLinks Zwolle)

https://zwolle.groenlinks.nl/sites/groenlinks.nl/files/styles/medium/public/newsarticle/image/westerveldse%20bos.jpg?itok=vV91dwMe

Het Westerveldse Bos is een uniek natuurgebied met veel bijzondere flora en fauna zoals otters en reeën. Maar het bos is ook een recreatiegebied voor mensen. Natuur en recreatie staan soms op gespannen voet met elkaar. Hierbij delft de natuur ruimschoots het onderspit, want na dat recreëren blijft vaak veel afval liggen. Tijdens droogte worden er achteloos vuurtjes gemaakt, met het risico op natuurbranden. Het is onacceptabel dat dit gebied op deze manier verwordt tot een vuilnisbelt. Een plek waar blijkbaar alles mag.

Huwelijksfeest

Het absoluut dieptepunt werd bereikt op 29 juni met een huwelijksfeest in het Westerveldse Bos. De organisatoren hadden geen vergunning aangevraagd, nadat hen al eerder was duidelijk gemaakt dat ze die ook niet zouden krijgen. Het feest heeft ecologische schade aangericht. Je kunt je afvragen wat voor zin het heeft om een gebied een beschermde status te geven als deze niet gehandhaafd wordt.

Saillant detail is ook dat er een Zwolse wethouder aanwezig was bij het feest. Rikkert: “Het is bijzonder pijnlijk dat zelfs de wethouder niet goed op de hoogte is van wat voor bijzondere natuurgebieden Zwolle rijk is, en hoezeer wij deze moeten beschermen. Natuurlijk willen we weten welke lessen de wethouder trekt uit deze gang van zaken. Maar belangrijker nog is dat we als gemeente moeten zorgen dat dit niet weer kan gebeuren.”

Betere bescherming

GroenLinks wil dat natuurgebieden in de stad Zwolle de bescherming krijgen die ze nodig hebben, zeker ons Natura 2000 gebied van de uiterwaarden bij het Zwarte Water en de Vecht. Wil Zwolle de waarde van het Westerveldse Bos in ere houden, dan zal de gemeente duidelijke regels moeten opstellen en die vervolgens ook strikt handhaven.

Daarom dient Rikkert vandaag een motie in om het Convenant Handhaving Regio Oost-Nederland te ondertekenen. Dit convenant verbetert de mogelijkheden voor handhaving in natuurgebieden in Zwolle, bijvoorbeeld doordat er overdraagbare bevoegdheden komen tussen boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) van verschillende overheden. De gemeente Zwolle heeft dit convenant nog niet getekend. Nu wil Rikkert dat dat alsnog gebeurt. “Natuurgebieden moeten beschermd worden en er moet stevig gehandhaafd worden op overtredingen. Alleen zo behouden we onze waardevolle natuur.” 

 

Categorie 
nieuws
Mensen 
Sylvana Rikkert maandag, 2 september, 2019

https://zwolle.groenlinks.nl/sites/groenlinks.nl/files/styles/video_image/public/downloads/newsarticle/Beantwoording%20vragen%20Kinderkledingbank.pdf?itok=joOpzqEG

https://zwolle.groenlinks.nl/nieuws/betere-bescherming-van-zwolse-natuurgebieden