Black Friday: hebben we dan nooit genoeg? (LC Opinie)

De afgelopen 20 jaar hebben er bijna twee keer zoveel natuurrampen plaatsgevonden als de voorgaande twintig jaar. Voorbeelden hiervan zijn droogte, bosbranden, stormen, aardbevingen en extreme temperaturen. Vooral het aantal overstromingen laat een sterke stijging zien.

https://www.lc.nl/opinie/Black-Friday-hebben-we-dan-nooit-genoeg-26235707.html