Er komt een klimaatwet! (PvdA)

Klimaatwet: zeker zijn van een schone en eerlijke toekomst

http://nederland20.duckdns.org/wp-content/uploads/cache/_src15041629942a1c7c534dc4f25093cc6e_parb412a83559cf92cc5b0a1cc564f2884c_dat1530108150.jpeg

Ken je die trieste foto? Een eenzaam dolende ijsbeer op een postzegel sneeuw te midden van gesmolten ijs. Overstromingen, hoosbuien en bosbranden. Het wordt warmer, het weer wordt extremer en grilliger. En als we niks doen – of blijven ontkennen dat klimaatverandering bestaat- zijn wij straks aan de beurt.

We willen zeker zijn dat onze kinderen en kleinkinderen een leefbare planeet van ons erven. En daarom hebben we ontzettend veel haast. We hebben hier het water overwonnen door samen te werken. Nu moeten we ons leven zo aanpassen dat de aarde op adem kan komen en de toekomst veilig wordt gesteld. Minder energie gebruiken. Slimmere en schone technieken uitvinden. Bedrijven en fabrieken anders laten werken.

De ambitieuze doelen in de klimaatwet halen we alleen samen.

Ik weet zeker dat we het kunnen maar dan moeten we durven kiezen en langjarig volhouden. En dan moeten we niet iedere vier jaar opnieuw beginnen en alles omgooien. Het is daarom een doorbraak dat alle regeringspartijen zich nu hebben aangesloten bij de klimaatdoelen die wij eerder formuleerden in onze klimaatwet samen met GroenLinks.

In 2050 moet de CO2-uitstoot gedaald zijn met 95% ten opzichte van 1990. En moeten we 100% duurzame elektriciteit gebruiken. Het eerste belangrijke meetpunt is 2030. Dan moet de CO2-uitstoot gedaald zijn met 49%.

De volgende opdracht is nu om ervoor te zorgen dat het ook echt een energietransitie voor iedereen wordt. De ambitieuze doelen in de klimaatwet halen we alleen samen. Dus moet iedereen voordeel hebben bij schone energie en moeten de grote vervuilers meer gaan betalen, in plaats van de gewone gebruikers. We moeten nu alles op alles zetten om deze doelen te halen. Zodat we zeker zijn van een schone en eerlijke toekomst.

De Klimaatwet

> Definitieve klimaatwet
> Definitieve Nota van Wijziging klimaatwet

Het bericht Er komt een klimaatwet! verscheen eerst op PvdA.

https://www.pvda.nl/nieuws/er-komt-een-klimaatwet/