Reactie op #GNvdD: Ex-marinier redt 600 dieren uit Californische bosbranden door Marc Abuys (Animals Today reacties)

Wat een geweldig initiatief ,dat is precies net andersom dan hoe t hier ervoor staat in zake de Oostvaardersplassen en de Nood na de Extreme droogte op de Veluwe,Brabant en Achterhoek , de schade is nog steeds groot ook na enkele dagen regen en zo verder in West en Noord-Europa voor zoogdieren,reptielen,amfibieen en vissen…die harde klappen kregen door de droogte , echt kwetsbare en endemische populaties krijgen daardoor soms de genadeklap , er is wat dat betreft nog te weinig infrastructuur en logistiek ingericht voor grotere natuurrampen zoals de afgelopen maanden plaats vond ,veel mensen praatte van prachtige zomer vaak niet vermoedend dat t normaal natte Atlantische veen,leem en loss/zandgrondgebied waar ze op wonen al maandenlang smacht naar verlossing door een langdurige regenbui .. Dus de Overheid,provinciale staten en gemeenten, beheerders en landgoederen maar ook publieke organisaties en onderwijs zouden hier meer aandacht aan moeten besteden voor de volgende keer .. Net zoals in Duitsland weet dat er veel meer initiatieven zijn als bovenstaand en particuliere ondernemingen er op los mogen om wilde dieren onder te brengen , op te vangen en als deze aangesterkt zijn en hersteld weer te retourneren naar hun leefgebied .

Nederland is daardoor nog veel te bureaucratisch,stug en ziekelijk vol van allerlei papierwerken ,vergunningen en ontheffingen waarmee elke handeling mee gemoeid is . Zelfs dode, ( dode !) vissen,kikkers,vogels en of zoogdieren mogen niet vervoerd ,verplaatst of verzameld worden zonder ontheffing van Lnv,gebiedsbeheer en een tijdelijke sms,vervoersvergunning van de DWHC of VZZ/RAVon als voorbeeld ,dit is echt een onlosmakelijk probleem waar veel mensen zich hierdoor maar niet aan wagen .

In 1990 hadden wij via de Lacerta vereniging de verantwoording over de Subgroep Dierziekten van de Lacerta/Knnv herpetologie regio Noordwest-Overijssel en Midden en Noord-Gelderland ,later hebben we vanuit de werkgroep Anura & Sauria Europa en de sinds 1984 bestaande Rana groep,Anura & Lepidosauria opgezet en met een enorme kenniservaring zijn we oor en oog van de natuur rondom de Veluwe,Overijssel ,Achterhoek en delen van Drenthe , elke week komen er diverse slangen,hagedissen,en of muizenmeldingen en nog steeds weten veel Nederlanders niet wat ze moeten met wilde dieren bij aantreffen zo ook met Marters.. het word ook vaak als hinderlijk ervaren .
Dat laatste vind ik zorgwekkend ,als t hinderlijk ervaren word als wilde marters,slangen of woelmuizen je pad kruizen op erf,terrein of tuin zouden we blij mogen zijn met deze ervaring maar men kijkt argwanend wat de buren ,klanten of recreanten ervan vinden .. een foute ontwikkeling die echt niet kan .. Als we als Nederlanders niet onze minder dan 10 % natuurgebieden en hun schamele wildpopulaties niet voor vol aanzien en niet ons best doen om deze te beschermen en te behouden, gaat t straks nog slechter worden met onze kenniscultuur op dit gebied en dus uiteindelijk de bescherming , ik praat even voor de Mol en Woelmuizen,en diverse vogels,kraaiachtigen en Roofdieren zoals de Wolf,Vos,Marters enz, deze worden nog steeds bestreden terwijl daar strenge regels op moeten toezien echter is dat niet of nauwelijks te controleren , ook maken mensen slangen dood,verwijderen deze met harde hand en of zorgen landschappelijk dat er uberhaupt geen wild meer over de schutting of erf kan komen , deze wanstaltige ziekelijke en meer dan onnatuurlijke gedragingen moeten nu eens tot het verleden gaan behoren en daarom pleit ik ernstig voor een structurele oplossing voor onze Nederlandse kroost op scholen,bso en studenten, deze moeten de Nederlandse Flora en fauna te kennen krijgen en voorbeelden van de Rode Lijst,Doelsoortenlijst ,en Habitatrichtlijn weten naast dat begrijpen wat de Natura 2000 betekend, de EHS en MJPO en waarom deze in het leven geroepen zijn , ook de vele groene hoveniers,tuinbouw en grondwerkers zouden een dergelijke cursus niet misstaan aangezien deze jongens ook veel kapotmaken met hun machines,..en maaibalken,. een wild eendje, grutto-nest of ringslang hier of daar maakt toch niet uit… aanpakken deze wantoestanden ….

https://www.animalstoday.nl/gnvdd-ex-marinier-redt-600-dieren-bosbranden/#comment-127840