Minister Schouten ontvangt massale oproep voor Europese wet om bossen wereldwijd te beschermen (Greenpeace)

Greenpeace en Wereld Natuur Fonds bundelen krachten tegen ontbossing 

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft vandaag een groen hart ontvangen met ruim 80.000 oproepen voor een Europese bossenwet. De massale oproep komt van bezorgde Nederlanders die de gezamenlijke bossenpetitie van Greenpeace en het Wereld Natuur Fonds tekenden. Deze petitie spoort het kabinet aan om zich in Europa hard te maken voor een bossenwet die duurzaamheidseisen stelt aan producten als vlees, soja, palmolie en cacao die op de Europese markt worden verhandeld. Met een krachtige Europese bossenwet wordt de betrokkenheid van Europa bij ontbossing en mensenrechtenschendingen gestopt.

https://storage.googleapis.com/planet4-netherlands-stateless/2019/11/24822652-md-gp-bossenwet-002klein-1024x758.jpg

DEN HAAG – Minister Carola Schouten van Landbouw en Natuur ontvangt op het ministerie van LNV een massale oproep voor een Europese Bossenwet in de vorm van een groen hart van WWF en Greenpeace Nederland Marieke Harteveld, directeur natuurbescherming WWF (M) en Anna Schoemakers (R).

Overal ter wereld moet bos wijken voor landbouwgrond voor de productie van onder meer soja, palmolie en cacao. Ontbossing gaat vaak gepaard met ernstige mensenrechtenschendingen en grootschalige natuurvernietiging in de vorm van bosbranden. Dit jaar waren deze bosbranden wereldwijd ongekend hevig. In onder andere Latijns-Amerika en Indonesië zijn vele miljoenen hectares natuur in vlammen opgegaan om plaats te maken voor sojateelt voor veevoer of palmolieplantages.

Uit satellietgegevens gepubliceerd door het Braziliaanse ruimte onderzoekstinsituut (INPE) bleek onlangs nog dat het ontbossingspercentage van de Amazone met 30 procent is gestegen tot bijna 10.000 km². En nog steeds staan bossen en savannes in brand. Dit heeft desastreuze gevolgen voor natuur, tal van bedreigde diersoorten en het klimaat.

Anna Schoemakers – directeur Greenpeace Nederland
“De soja die wij importeren om onze koeien, kippen en varkens te voeren moeten inheemse volken, de beste beschermers van het bos, bekopen met hun leven. Onder de regering Bolsonaro gaat de ontbossing in Brazilië ongekend hard door. Het is hoog tijd dat Europa zelf in actie komt tegen wereldwijde ontbossing en mensenrechtenschendingen die daarmee gepaard gaan.”  

Europa importeur ontbossing
De Europese Unie is wereldwijd een van de topimporteurs van soja en palmolie uit landbouwgebieden waarvoor vaak bos is platgebrand. Samen zijn de EU-lidstaten verantwoordelijk voor 36 procent* van de wereldwijde import van producten die verband houden met ontbossing. Nederland heeft, als grootste importeur en doorvoerhaven van soja, een belangrijke verantwoordelijkheid om ontbossing te stoppen. Van alle soja wordt 90 procent gebruikt voor veevoer. De overige 10 procent gaat grotendeels naar technische toepassingen in de vorm van oliën en biodiesel en voor een klein deel naar soja voor menselijke consumptie. 

Bossenwet
Een krachtige Europese bossenwet verplicht bedrijven om niet meer betrokken te zijn bij ontbossing. Bedrijven mogen hun product alleen verkopen wanneer zij kunnen aantonen dat in de gehele productieketen, van grondstof tot aan eindproduct, aan alle gestelde criteria wordt voldaan.

Marieke Harteveld – directeur natuurbescherming Wereld Natuur Fonds
“Bossen en savannes herbergen ontelbaar veel plant- en diersoorten, bieden voedsel en medicijnen en reguleren ons klimaat. Maar deze natuur verdwijnt ook verontrustend snel. Iconen als de orang-oetan, ara, jaguar en bosolifant staan ernstig onder druk. Alleen van de Amazone is de afgelopen vijftig jaar al een vijfde verloren gegaan. Een Europese bossenwet helpt waardevolle natuurgebieden en alles wat er leeft te behouden.”

Bossenwet
Een krachtige Europese bossenwet verplicht bedrijven om niet meer betrokken te zijn bij ontbossing.  Bedrijven mogen hun product alleen verkopen wanneer zij kunnen aantonen dat in de gehele productieketen, van grondstof tot aan eindproduct, aan alle gestelde criteria wordt voldaan.

Momenteel onderhandelen EU-lidstaten over een nieuwe pakket aan maatregelen tegen ontbossing wereldwijd. Het is nog geen uitgemaakte zaak dat een bossenwet hiervan onderdeel gaat zijn. Naar verwachting worden de onderhandeling volgende maand afgerond. Tot die tijd is het van belang dat zoveel mogelijk betrokken Europese ministers zich uitspreken voor een bossenwet. 

Noot aan de reactie.

*EU Commission Technical Report – 2013 – 063 – The impact of EU consumption on deforestation: Comprehensive analysis of the impact of EU consumption on deforestation. 

Beeld
Bijgaande foto is te gebruiken onder vermelding van: Marten van Dijl / Greenpeace WWF

Contact 

Persvoorlichting Greenpeace: persvoorlichting@greenpeace.nl, 06-21 296 895.

https://www.greenpeace.org/nl/natuur/28338/minister-schouten-ontvangt-massale-oproep-voor-europese-wet-om-bossen-wereldwijd-te-beschermen/

Unilever ondanks mooie beloftes betrokken bij Indonesische bosbranden voor palmolie (Greenpeace)

Bangkok, Thailand, 4 november 2019 – Unilever heeft dit jaar palmolie ingekocht van bedrijven die betrokken zijn bij bosbranden in Indonesië. Dit blijkt uit nieuwe analyses van Greenpeace International. Ook andere multinationals als Nestlé en Procter & Gamble maken zich hier schuldig aan. Unilever kocht zelfs palmolie van oliepalmplantages waar gerechtelijke onderzoeken lopen wegens illegale branden. De bosbranden in Indonesië waren dit jaar opnieuw zeer heftig met een broeikasgasuitstoot die meer dan het dubbele is van de gehele jaarlijkse uitstoot van Nederland. Europese ministers zijn nu aan zet. Greenpeace pleit voor een Europese bossenwet die de handel in ontbossings producten stopt. 

Uit het onderzoek Burning down the house wordt duidelijk dat het hier niet om incidenten gaat. Unilever koopt structureel palmolie in van bedrijven betrokken bij bosbranden in Indonesië. Tussen 2015 en 2018 kocht Unilever palmolie van bedrijven die gezamenlijk verantwoordelijk waren voor bijna 200.000 hectare (ha) verbrand gebied. In 2019 deed Unilever zaken met bedrijven die palmolie haalden van bijna 10.000 plantages waar bosbranden zijn gedetecteerd. Ook kocht het bedrijf in 2019 rechtstreekt in bij acht bedrijven waartegen gerechtelijke stappen of sancties lopen, en nog eens bij 20 bedrijven waarvan de activiteiten zijn opgeschort vanwege lopende onderzoeken naar bosbranden.

https://storage.googleapis.com/planet4-netherlands-stateless/2019/11/e6f4f68f-gp0sttyc4_web_size_with_credit_line.jpg

Sumatra, 21 september 2019 – Een lokale inwoner loopt in een plantage bedekt door nevel van verbrand veengebied in het palmolie gebied dat toebehoort aan PT Kaswari Unggul (KU). KU maakt deel uit van BBIP Palm Group, in Oost-Tanjung Jabung, Jambi.  FOTO: © Muhammad Adimaja / Greenpeace © Muhammad Adimaja / Greenpeace

Certificering faalt

De multinationals, waaronder Unilever, hebben toezeggingen gedaan om ontbossing in 2020 te stoppen, maar in plaats daarvan gaat de ontbossing alleen maar sneller. Unilever schermt onder andere met het feit dat de palmolie RSPO gecertificeerd is. Echter, ondanks het feit dat ‘geen branden’ een streng criteria is van de RSPO, is meer dan tweederde van de producenten gelinkt aan de branden ondanks dat ze lid of zelfs bestuurslid zijn van de RSPO. Een zoveelste bewijs dat RSPO-certificering volkomen faalt.

Greenpeace stapte onlangs uit een gezamenlijk initiatief met Unilever, Mondelez en Wilmar om palmolie stromen beter te kunnen monitoren. De onderhandelingen werden gekenmerkt door een gebrek aan echte wil en actie van de bedrijven om ontbossing een halt toe te roepen.   

“Bedrijven als Unilever doen zich graag voor als duurzaam, maar de realiteit is een heel ander verhaal. Ondanks alle mooie commitments en vrijwillige initiatieven van de industrie, gaan ontbossing en bosbranden keihard door op ramkoers met het klimaat”, zegt Hilde Stroot, Programma directeur Greenpeace Nederland. “De tijd van vrijwillige initiatieven van bedrijven is voorbij. Greenpeace roept de Europese Unie op om versneld een Europese bossenwet aan te nemen zodat alle risicoproducten, inclusief palmolie, die op de Europese markt komen, vrij zijn van ontbossing.” 

Ernstige gevolgen voor gezondheid 

Naast de enorme gevolgen voor het klimaat zijn de branden een ramp voor de gezondheid van de lokale bevolking in Indonesië. Volgens rapporten hebben dit jaar alleen al meer dan 900.000 inwoners last van acute luchtweginfecties door de nevel/rook van de branden, en lopen bijna 10 miljoen kinderen levenslange fysieke en cognitieve schade op door de luchtvervuiling.

 

Noot voor de redactie

* De uitstoot van de branden in de periode 1 januari tot 22 oktober 2019 was 465 Mton Co2, ter vergelijking de Nederlandse broeikasgasuitstoot in 2018 was 189,3 Mton Co2-eq.
* De RSPO is een platform van bedrijven, investeerders en maatschappelijke organisaties in de palmolieketen die zich inzetten voor duurzame palmolie. Gezamenlijk hebben zij internationaal geaccepteerde criteria opgesteld voor duurzame palmolie productie. Greenpeace is kritisch op RSPO certificatie, zie daarvoor oa deze moment-of-truth publicatie

Voor meer informatie en interviewverzoeken: 

Persvoorlichter: Margaux Tjoeng – margaux.tjoeng@greenpeace.org – 06-27000063

Foto’s zijn te vinden en te downloaden in de Greenpeace Media Library onder vermelding van de fotocredit in de bestandsnaam.

 

https://www.greenpeace.org/nl/natuur/25920/unilever-ondanks-mooie-beloftes-betrokken-bij-indonesische-bosbranden-voor-palmolie/

Inheemse leiders uit Brazilië bezoeken Nederland met vraag om actie (Greenpeace)

Nederlandse bedrijven en politici zijn aan zet om met oplossingen te komen tegen mensenrechtenschendingen en ontbossing in Brazilië. Met die boodschap komen inheemse leiders uit Brazilië van 29 oktober tot 2 november naar Nederland. De leiders uit onder andere de Amazone toeren op dit moment door Europa om in gesprek te gaan met politici en het bedrijfsleven. Nederland heeft als grootste soja-importeur van Europa een belangrijke verantwoordelijkheid in het stoppen van ontbossing en mensenrechtenschendingen. 

In Brazilië is de productie van soja voor veevoer de afgelopen twee decennia verviervoudigd. Een ontwikkeling die leidt tot grootschalige ontbossing en mensenrechtenschendingen. Sinds het aantreden van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro krijgt de inheemse bevolking steeds meer te maken met geweldsincidenten en doodsbedreigingen. Bolsonaro moedigt met verminderde milieu-inspectie illegale houtkap aan en geeft agro-bedrijven daarmee een vrijbrief om gebieden van inheemse bewoners binnen te dringen.

Gewelddadige invasies en bosbranden
De Braziliaanse Inheemse Raad (Cimi) meldde onlangs dat er dit jaar al 160 invasies in 153 inheemse gebieden zijn geteld. Een toename vergeleken met 2018 waarin 111 invasies in 76 gebieden werden gemeld. In de Amazone was dit jaar in de maand juni een toename van 88% ontbossing ten opzichte van vorig jaar. Door het opzettelijk in brand steken van land maken criminele netwerken gebieden vrij voor de landbouw. Het aantal bosbranden is tussen januari en augustus van dit jaar met 145% procent toegenomen ten opzichte 2018.

Nederland soja-land
In Europa is Nederland een van de grootste importeurs van soja. Jaarlijks voert Nederland gemiddeld 8,1 miljoen ton soja in waarvan ruim de helft uit Brazilië komt. De Nederlandse veestapel leunt sterk op geïmporteerde soja als voer voor onze kippen, koeien en varkens. Een derde van onze soja-import wordt gebruikt voor onze eigen dieren. Tweederde wordt doorgevoerd naar andere Europese landen. Onze honger naar soja en de effecten daarvan op de inheemse bevolking van Brazilië is een van de onderwerpen die aan de orde zullen komen in een gesprek met Kamerleden en tijdens een debat met toekomstige boeren en beleidsmakers op de Universiteit van Wageningen.

In augustus erkende VN-klimaatpanel IPCC de rol van inheemse volkeren als beste beschermers van het bos en hun bijdragen aan klimaatoplossingen, aangezien zij de meeste kennis hebben om binnen de grenzen van de natuur te leven en te werken. 

Over de toer
De toer door Nederland is onderdeel van de APIB-tour waarin acht inheemse leiders uit Brazilië in 35 dagen 12 Europese landen bezoeken. Met de campagneboodschap ‘Inheems bloed: geen enkele druppel meer’ willen de inheemse leiders Europa wakker schudden en druk zetten op de Braziliaanse overheid om de situatie te veranderen. Bekijk deze video.

De delegatie van acht inheemse leiders uit Brazilië bestaat uit: Sonia Guajajara, Nara Baré, Alberto Terena, Angela Kaxuyana, Celia Xakriabá, Dinaman Tuxá, Elizeu Guarani Kaiowá en Kretã Kaingang. 

https://storage.googleapis.com/planet4-netherlands-stateless/2019/10/6f5783c6-gp0stu43v_web_size.jpg

In October and November 2019, following a greenwashing tour of Europe by Jair Bolsonaro’s environment minister Ricardo Salles, Brazilian Indigenous leaders embark on their own tour of Europe to denounce violations against the country’s Indigenous people and environment. Midia NINJA: Indigenous Leaders Tour in Europe.

——————————————————-

Noot voor de redactie: 

Media zijn van harte uitgenodigd bij de onderstaande activiteiten. Daarnaast is er de mogelijkheid de leden van de delegatie te volgen en te interviewen:

 • Woensdag 30 oktober om 13.00 uur: Gesprek in de Tweede Kamer. Tijdens een hoorzitting met Kamerleden van D66, GroenLinks en de Partij voor de Dieren zullen de inheemse leiders vertellen over de mensenrechtenschendingen waar ze mee te maken hebben en de bosbranden die de Amazone en andere regio’s teisteren.
  Locatie: Tweede Kamer, Den Haag
 • Donderdag 31 oktober van 17.00 tot 19:00 uur: Inheemse leiders in gesprek met boeren en beleidsmakers van de toekomst. Deze bijeenkomst organiseert Greenpeace in samenwerking met WUR Leerstoelgroep Bos- en Natuurbeleid en de Boerengroep.
  Locatie: Impulse, Stippeneng 2, Wageningen
 • Vrijdag 1 november van 9.00 tot 10.00 uur: Inheemse leiders gaan langs bij klimaatstaker Lilly Platt.
  Een van de inheemse leiders brengt een bezoek aan Lilly Platt, de bekendste klimaatstaker van Nederland. Sinds september 2018 zit Lilly elke week voor de deur van het gemeentehuis in Zeist. Sinds september 2019 zit zij er niet meer iedere week, maar nog wel iedere eerste vrijdag van de maand. Op 1 november zal een inheemse leider Lilly in Zeist ontmoeten.
  Locatie: Het Ronde 1, Zeist

Foto’s & video’s
Beeldmateriaal van de APIB-tour en archiefmateriaal van de inheemse leiders uit Brazilië is hier te vinden. In de loop van woensdag 30 oktober zijn in deze folder ook de eerste Nederlandse beelden beschikbaar. Deze zijn vrij te gebruiken onder vermelding van de credit i bij het bestand. 


Voor meer informatie interviewverzoeken en beelden: 

Greenpeace persvoorlichter: Ingrid van den Berg, 06-29001161, ingrid.van.den.berg@greenpeace.org

 

https://www.greenpeace.org/nl/natuur/25400/inheemse-leiders-uit-brazilie-bezoeken-nederland-met-vraag-om-actie/

Greenpeace steunt Russische vrijwilligers in hun gevecht tegen bosbranden (Greenpeace)

Greenpeace steunt Russische vrijwilligers in hun gevecht tegen bosbranden

Ruim 90 procent van de bosbranden in Rusland ontstaat door menselijk handelen. In trainingskampen leren Russische vrijwilligers hoe zij branden kunnen voorkomen en bestrijden

Bosbranden met de omvang van de ramp in Oost-Siberië zijn haast niet te bevatten. De Russische overheid wimpelt de jaarlijkse bosbranden, waarbij ieder jaar zo’n 10 keer de omvang van Nederland in brand staat, af als een natuurverschijnsel terwijl meer dan 90 procent van de branden bewust of onbewust wordt aangestoken door mensen. Greenpeace Rusland bestrijdt deze branden door bewogen en enthousiaste burgers op te leiden tot brandweervrijwilliger. Deze vrijwilligers uit heel Rusland leren in trainingskampen hoe branden zijn te voorkomen en te bestrijden zodat grote catastrofes voor mens, natuur en klimaat voorkomen worden.

In Rusland is de afgelopen weken een gebied ter grootte van België in vlammen opgegaan. De CO2-uitstoot die daarbij vrijkomt, is gelijk aan twee keer de jaarlijkse fossiele uitstoot van Zwitserland. Daarnaast vervuilen de zwarte asdeeltjes de poolkappen en verliest het zijn reflecterende vermogen waardoor het ijs sneller smelt.

Mythes over ontstaan van de branden
De Russische overheid blust slechts 5 procent van de branden en er is weinig over bekend omdat media er pas over publiceren wanneer miljoenensteden bedekt raken met giftige rook. De branden ontstaan vaak door onbewust handelen van burgers. Er is in Rusland een bossenwet die stelt dat land niet overwoekerd mag raken en dus steken boeren hun graslanden in brand. Ze denken dat hun grond daar vruchtbaarder van wordt of dat het een effectief middel is om ongedierte te verjagen. De grasbranden verwarmen omliggend en ondergronds veengebied waardoor het veen vlam vat. Het vuur verspreidt zich vervolgens ondergronds via de veenwortels naar andere gebieden en daardoor lijkt het alsof branden uit het niets ontstaan. In werkelijkheid zijn ze ontstaan door grasbranden die veroorzaakt zijn door mensen zelf. Het bestrijden van deze mythes over het ontstaan van de bosbranden is dan ook noodzakelijk.

Trainingskamp Lake Ladoga met Tess Milne
Tess Milne bezocht afgelopen week samen met Greenpeace Nederland een trainingskamp in Lake Ladoga, een natuurgebied dat bestaat uit 600 eilandjes ten noordwesten van St. Petersburg, een gebied waar veel Russen op vakantie gaan. Iedere zomer vinden hier tientallen branden plaats doordat kampvuren onbeheerd worden achtergelaten of sigarettenpeuken niet goed worden uitgedoofd. Op één van de eilanden in Lake Ladoga leidt Greenpeace iedere zomer vrijwilligers op en leren ze hoe branden te voorkomen en te bestrijden zijn. Deze kennis en kunde nemen ze vervolgens mee naar huis zodat ze ook in hun eigen regio branden kunnen voorkomen en bestrijden.

Greenpeace Nederland kan dankzij een onverwachte grote gift van de Nationale Postcode Loterij dit project steunen. Dat is hard nodig want nergens op de wereld zijn de bosbranden – die sterk bijdragen aan de klimaatcrisis – zo groot als in het noordelijke deel van de wereld waar het nu sterk opwarmt.

https://www.greenpeace.org/nl/natuur/21669/greenpeace-steunt-russische-vrijwilligers-in-hun-gevecht-tegen-bosbranden/