Mooi nieuws uit Indonesië: 5 nieuwe vogelsoorten ontdekt! (Greenpeace)

Het gaat slecht met de wereldwijde natuur en tóch zijn er in Indonesië vijf nieuwe vogelsoorten ontdekt. Eén daarvan werd mee ontdekt en gedocumenteerd door Philippe Verbelen, werkzaam bij Greenpeace België.

Uitzonderlijke ontdekking

Gemiddeld worden er per jaar wereldwijd vijf à zes nieuwe vogelsoorten in de wetenschappelijke literatuur opgenomen. Dat nu in één publicatie (vakblad Science) vijf nieuwe soorten tegelijk worden beschreven die uit één gebied in Indonesië komen, is uitzonderlijk. Er wordt gesproken over ‘a lost world’.

https://storage.googleapis.com/planet4-netherlands-stateless/2020/01/0d5654df-peleng.jpg

de Peleng Boszanger © Philippe Verbelen

De ontdekte vogelsoorten op een rijtje

Het betreft 5 zangvogels die enkel voorkomen in de regenwouden op de eilanden Peleng en Taliabu. Dit zijn ze:

Rhipidura habibiei  (Peleng Waaierstaart) – genoemd naar Bacharudin Jusuf Habibie,  de derde president van Indonesië.

Phylloscopus emilsalimi (Taliabu Boszanger) – genoemd naar de voormalige Indonesische minister van Leefmilieu, Emil Salim.

Phylloscopus suaramerdu (Peleng Boszanger) – ‘suaramerdu’ verwijst naar het  melodieuze gezang van deze vogel (suara: geluid, merdu: melodieus).

Myzomela wahe (Taliabu Dwerghoningeter) – ‘wahe’ verwijst naar het dorpje op Taliabu waar de vogel werd waargenomen.

Locustella portanta (Taliabu struikzanger) – ‘portanta’ verwijst naar een waarzegging. Zo voorspelde de ontdekker dat hij een nieuwe vogelsoort zou vinden, nog voor hij de vogel had gezien, namelijk op basis van het gezang van de vogel.

Biodiversiteit staat onder druk door ontbossing

De regenwouden van Indonesië zijn een schatkamer voor de biodiversiteit op aarde. Er komen zo’n 1.700 soorten vogels voor en geen enkel ander land herbergt meer inheemse vogelsoorten. Er valt nog heel veel te ontdekken, maar de tijd dringt. Want 166 van de Indonesische vogelsoorten zijn met uitsterven bedreigd, omdat het regenwoud waarin zij wonen, verdwijnt. In de periode 1990-2015 verdween meer dan 24 miljoen hectare bos. In de periode 2015-2017 ging nog eens 1,64 miljoen hectare verloren. En bosbranden van 2019 hebben zo’n 1,6 miljoen hectare aangetast.

Bossenwet kan regenwoud beschermen, ook in Indonesië

Daarom pleiten wij voor een bossenwet, die bossen wereldwijd kan beschermen. Deze wet verplicht bedrijven om alleen nog producten te maken waarvoor geen bos is verdwenen.

https://www.greenpeace.org/nl/natuur/30614/mooi-nieuws-uit-indonesie-5-nieuwe-vogelsoorten-ontdekt/

Wow! 80.594 handtekeningen voor een bossenwet! (Greenpeace)

Petities zijn zo waardevol! Samen met het Wereld Natuur Fonds overhandigden we maar liefst 80.594 handtekeningen voor een bossenwet aan minister Schouten. Zo weet de minister dat wij een wet willen die bedrijven verplicht om geen producten meer te verkopen waarvoor elders in de wereld bossen worden verwoest. 

https://storage.googleapis.com/planet4-netherlands-stateless/2019/11/77b14ccd-md-gp-bossenwet-002-1024x758.jpg

Minister Schouten krijgt het hart met 80.594 handtekeningen van bezorgde burgers van WWF en Greenpeace directeuren Marieke Harteveld, directeur natuurbescherming WWF (midden) en Anna Schoemakers, directeur Greenpeace (rechts).

Waarom een wet?

Bossen en natuur zijn zo belangrijk om de klimaat- en biodiversiteitscrisis te stoppen. Maar keer op keer blijkt dat vrijwillige afspraken met bedrijven onvoldoende zijn om te kappen met kappen. Ontbossing gaat gewoon door. Zo blijkt Unilever – ondanks alle beloftes – betrokken te zijn bij de huidige bosbranden in Indonesië. 

Wij willen geen producten meer waarvoor bossen verdwijnen! Daarom moet er een wet komen die bedrijven verplicht om alleen nog producten te verkopen die niet leiden tot ontbossing en mensenrechtenschendingen. 

Europees plan tegen ontbossing

Deze zomer werd het Europese actieplan tegen wereldwijde ontbossing gepresenteerd. Daarin staat dat ontbossing een zeer urgent probleem is en dat Europa beter haar best moet doen. Maar wetgeving was niet expliciet als maatregel opgenomen. Daarom besloten we in actie te komen. Want hoe meer mensen zich uitspreken voor een wet, hoe groter de kans dat ‘ie er ook daadwerkelijk komt. 

Alle lidstaten, dus ook Nederland, moeten zich officieel gaan uitspreken over dit plan. Daarom werken we samen met andere organisaties

Nederland moedigt regelgeving aan

Er is al succes geboekt! Verschillende politieke partijen hebben zich inmiddels uitgesproken vóór een bossenwet. Ook de eerste reactie van het Nederlandse kabinet is hoopgevend; daarin staat dat zij effectieve maatregelen zoals regelgeving “aanmoedigt om te overwegen”

Maar minister Schouten – die vanuit Nederland verantwoordelijk is voor het bossenbeleid, kan nog wel een zetje in de goede richting gebruiken. Daarvoor is deze petitie zo waardevol. 

Doorgaan met actievoeren

Met deze handtekeningen voor een bossenwet weet minister Schouten dat wij massaal van haar verwachten dat ze zich voor die Europese bossenwet blijft inzetten op een krachtige manier. Dus geen vaag taalgebruik, maar keihard gaan voor een bossenwet. Die is immers van levensbelang, voor ons allemaal! 

En wij? Wij gaan door met actievoeren. We volgen de Nederlandse en Europese politiek, totdat de bossenwet een feit is en we eindelijk met een gerust hart boodschappen kunnen doen, zonder dat daar ontbossing aan kleeft. We houden je op de hoogte! 

https://www.greenpeace.org/nl/natuur/28772/ruim-80-000-mensen-willen-een-bossenwet/

Grootste ontbossing in Amazone sinds 2008 (Greenpeace)

Afgelopen jaar (aug 2018 t/m juli 2019) is een gebied groter dan de provincies Drenthe, Groningen én Overijssel aan bos verdwenen in de Amazone. Sinds 2008 is de ontbossing niet zo groot geweest. Dit is te wijten aan de anti-milieu agenda die de Braziliaanse president Jair Bolsonaro sinds zijn presidentiële campagne verkondigt.

“De regering Bolsonaro vernielt vrijwel al het werk dat de afgelopen decennia is verricht om de bossen te beschermen.”
Sigrid Deters, Campagneleider

De ontbossing gaat maar door

De ontbossing van de Amazone bereikte tussen augustus 2018 en juli 2019 een omvang van maar liefst 9,762 km². Dat blijkt uit nieuwe satellietgegevens van het Braziliaanse ruimte onderzoekstinsituut (INPE). Dat is 30 procent hoger ten opzichte van 2018, en is daarmee het hoogste percentage sinds 2008.

De vernietiging van de Amazone neemt alleen maar toe. Want de hevige bosbranden en de daarmee gepaarde ontbossing in de maanden augustus en september zijn in deze cijfers nog niet meegenomen.

Inheemse leiders vragen Europa om actie

Onlangs waren acht inheemse leiders uit Brazilië in Nederland om politici en het bedrijfsleven te vragen om in actie te komen tegen mensenrechtenschendingen en ontbossing in hun land. Aan het eind van hun bezoek kwam het wrange bericht dat Amazonebeschermer Paulo Paulino Guajajara, de neef van één van de leiders, was neergeschoten op zijn eigen land.

Voor de structurele bescherming van de Amazone is de inheemse bevolking van essentieel belang. Daarnaast is het belangrijk dat er in Europa een Bossenwet komt, die bedrijven verplicht om geen producten te verkopen waarvoor is ontbost.

https://www.greenpeace.org/nl/natuur/28582/ontbossing-van-de-amazone-is-sinds-2008-niet-zo-groot-geweest/