Er valt iets te kiezen deze Waterschapsverkiezingen! (De Bossche Groenen)

Onze fractievoorzitter Judith Hendrickx, staat voor Water Natuurlijk Aa en Maas op plek 4 tijdens de komende
waterschapsverkiezingen 

https://s.w.org/images/core/emoji/11.2.0/72x72/1f4a7.png

https://s.w.org/images/core/emoji/11.2.0/72x72/1f49a.png

Hendrickx: ,,Stedelingen leven veel minder met de seizoenen. Zijn zich veel minder bewust van het belang van goed waterbeheer. Juist de langdurige droogte van afgelopen zomer maakte duidelijk dat we de afgelopen tientallen jaren alle sloten recht getrokken hebben en de vennen ontgonnen. In het belang van de voedselproductie moest het waterpeil laag gehouden worden. Dat heeft ons veel gebracht maar nu hebben we ook met de nadelige gevolgen te maken, zoals de vele bosbranden. Dat willen we veranderen.”

Ze geeft nog een voorbeeld. Er worden aardappels geteeld op drassige Brabantse grond. ,,Geen wonder dat je dan op geheel kunstmatige manier het grondwaterpeil naar beneden moet brengen. Dat moet je niet willen.”

Water Natuurlijk: de groene stem binnen het waterschap:
Meer water vasthouden om de verdroging van natuur- en bosgebieden tegen te gaan is een belangrijk punt in het verkiezingsprogramma van Water Natuurlijk. De partij afficheert zich als de ‘de groene stem binnen de waterschappen’.

Lees het artikel in het Brabants Dagblad 

https://www.debosschegroenen.nl/2019/03/18/er-valt-iets-te-kiezen-de-waterschapsverkiezingen/