Reactie op Frans Timmermans lijsttrekker bij Europese verkiezingen in 2019 door Mark Huysman (Joop reacties)

[Dat klopt, hij is geen SP-er. Maar liberalen zitten bij de VVC of D66.]

Ja en neoliberalen zitten overal, ook in de sociaaldemocratie. Misschien is het handig om (voor de zoveelste keer) kort te zeggen wat onder neoliberalisme verstaan wordt. De basale these van het neoliberalisme is dat de bestaansvoorwaarden voor de vrije markt gerealiseerd moeten worden door overheidsingrijpen. Zie:

https://merijnoudenampsen.org/2014/09/08/mistvorming-rond-het-neoliberalisme/

Daarmee onderscheidt het zich aan de ene kant van het ‘laissez-faire’ kapitalisme en aan de andere kant van het keynesianisme. De neoliberale ‘revolutie’ is begin jaren ’80 ingezet door Reagan en Thatcher en heeft wereldwijd overal navolging gekregen. Ook in de sociaaldemocratie onder de noemer ‘Derde Weg’. Tot aan de jaren ’80 zette de sociaaldemocratie zich in voor een sterkere positie van werknemers en een uitbouw van het sociale vangnet. Na die tijd is de sociaaldemocratie internationaal omgegaan en is ze gaan meewerken aan privatiseringen, afbraak sociale voorzieningen, versterking van de factor kapitaal en verzwakking van de positie van werknemers. De Europese Unie is langs deze lijnen opgebouwd.

[Iedereen neo-liberaal noemen die geen SP-er is, slaat op nergens op]

Dat doe ik natuurlijk ook niet. Timmermans is geen neoliberaal omdat hij geen SP’er is maar omdat hij zich telkens voorstander heeft getoond van een neoliberale politiek. Dat is de reden dat hij vice-voorzitter van de EC mocht worden: die commissie ziet er immers op toe dat nationale overheden zich houden aan de neoliberale afspraken en dictaten die in EU verband uitgevaardigd zijn. Overigens verwijs ik hieronder naar een stuk van Paul Tang die vindt dat de sociaaldemocratie zich tegen het neoliberalisme moet gaan verzetten. Het is dus niet alleen een term die door SP’ers gebruikt wordt.

[En inderdaad vrijwel alle partijen inclusief de sociaal democraten wilden dat de leningen aan griekenland worden terug betaald.]

Dat is iets te simpel. Deze partijen wilden dat de grote banken gered werden die risicovolle leningen aan Griekenland hadden uitgezet. Daarom namen nationale overheden (oftewel de belastingbetalers) deze leningen over, werd de Griekse bevolking het mes op de keel gezet en werd de Griekse economie voor langere tijd in een depressie gestort. Met dodelijke gevolgen. Meerdere commentatoren hebben erop gewezen dat de gigantische bezuinigingen en privatiseringen ertoe hebben bijgedragen dat er bij de Griekse bosbranden afgelopen zomer niet effectief opgetreden kon worden waardoor het aantal doden zo groot was.

[Dat jij dat niet wil is jouw keuze maar dat maakt Timmermans nog geen neoliberaal.]

Timmermans koos, net als het hele Euro-establishment voor het belang van de banken en tegen het belang van de Griekse (en Europese) bevolking. Dat maakt hem neoliberaal.

[Misschien moet je jezelf eens aanvragen hoe groot de kans zou zijn dat Emiel Roemer deze baan zou krijgen? Ik denk minder dan 1%]

Belangrijker vraag is: zou Emiel Roemer deze baan willen? Lijkt me van niet want de SP is tegen de neoliberale lijn van de EU.

[Misschien moet je af en toe een beetje om je heen kijken en je afvragen hoeveel mensen jouw opvattingen delen. Volgens mij si die groep niet zo groot.]

Los van het feit dat dat niet het belangrijkst is (soms heeft een minderheid gelijk, Daan) klopt het ook niet. Steeds meer mensen zijn ontevreden over de huidige koers. Omdat de sociaaldemocratie overal mee is gegaan met het neoliberalisme en de bezuinigingspolitiek krijgt die ontevredenheid een gevaarlijke uitlaatklep in xenofobe en fascistische partijen. Maar gelukkig zien we ook her en der een opleving van klassiek sociaaldemocratische en socialistische bewegingen: Corbyn’s Labour, de beweging van Sanders en andere progressieven in de VS, Melenchon in Frankrijk, Podemos in Spanje, etc.

https://joop.bnnvara.nl/nieuws/frans-timmermans-lijsttrekker-bij-europese-verkiezingen-in-2019#comment-2277661