Het punt van Bunt (PvdA Steenwijkerland)

Terwijl ik dit stukje schrijf is het alweer enige tijd reces in de gemeentepolitiek van Steenwijkerland. Even vakantie houden, bezinnen op de afgelopen periode en energie opdoen voor de periode die komen gaat. Frank en ik zijn in Griekenland bij vrienden op bezoek geweest. Naast de heftige bosbranden daar op dat moment, waarbij veel mensen op een tragische manier om het leven zijn gekomen, schrokken we ook van de financieel-economische situatie daar. Weinig perspectief voor veel mensen op een goede baan, en veel ouderen die niet meer rond kunnen komen. Naast een “huishoudboekje dat op orde is” (ik citeer onze minister-president), is dat dus ook het effect van de bezuinigingen die onder druk van Europa zijn doorgevoerd.

Sinds de vorige Koppelinks is het in de gemeenteraad relatief rustig geweest. Het college werkt intussen hard om het coalitieakkoord om te zetten naar concrete invulling, met daaraan gekoppeld het benodigde budget. De raad kreeg in juli een beleidsarme perspectiefnota omdat er nog te weinig tijd was geweest na de onderhandelingen om al concrete plannen te bespreken. Men wilde geen overhaaste beleidskeuzes aan de raad voorstellen die nog niet goed doordacht zijn. Begrijpelijk. Voor de raad betekende dat, dat er in concreto niet zoveel te zeggen viel over deze nota. U begrijpt, wij zijn razend benieuwd naar de concrete plannen van het college.

In september zal zowel de raad als ook inwoners meegenomen worden in deze plannen. Omdat dan het financiële plaatje ook duidelijk wordt kunnen we verwachten dat er zeker een aantal scherpe politieke keuzes gemaakt zullen moeten worden. De Partij van de Arbeid zal zich er hard voor gaan maken dat onze ambities op het sociaal domein, op goede zorg voor iedereen, op goed ouder worden in Steenwijkerland, op goed onderwijs in onze gemeente, ook daadwerkelijk voorzien worden van concrete, goede voorstellen met een gedegen financieel plaatje en een duidelijke planning!

Op naar een sociaal en sterk Steenwijkerland.

Steven Bunt

Het bericht Het punt van Bunt verscheen eerst op PvdA Steenwijkerland.

https://steenwijkerland.pvda.nl/nieuws/het-punt-van-bunt-2/