Incidentonderzoeksdag 2023: is het goed gedaan of is het goed gegaan? (IFV Facebook)

De natuurbrand in Ouddorp, batterijbranden in besloten ruimten, de grote stroomstoring in Flevoland en de gasexplosie in Bilthoven: het programma van de Incidentonderzoeksdag 2023 op 23 maart is bekend!
De dag is vooral interessant voor medewerkers van brandweer/veiligheidsregio’s die zich bezighouden met brandonderzoek, incidentbestrijding, kennisregie, risicobeheersing en vakbekwaamheid.
Lees alle informatie op onze website en meld je snel aan!

#lerenvanincidenten #lerenvanelkaar #brandonderzoek

https://external-dus1-1.xx.fbcdn.net/emg1/v/t13/3393959210940686912?url=https%3a%2f%2fnipv.nl%2fwp-content%2fuploads%2f2022%2f12%2fkopbeeld-Incidentonderzoeksdag-2023.png&fb_obo=1&utld=nipv.nl&stp=dst-emg0_q75&ccb=13-1&oh=06_AbGCpNNwT484oMo6EBCW6Qju6JpFXgT8r8AcSDao86pl-w&oe=63D53737&_nc_sid=5f3a21


Het doel van deze dag is om van onderzoeken en incidenten te leren: ervaringen en evaluatieresultaten te delen en te bespreken

https://www.facebook.com/463568032470832/posts/554001310094170

Natuurbrandsignaal ’23: meer onbeheersbare natuurbranden met grotere impact op samenleving (IFV Facebook)

In de toekomst krijgt een groter deel van Nederland te maken met meer natuurbranden die een grotere impact op de samenleving hebben. Dat concluderen NIPV, KNMI - Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, Deltares, Vrije Universiteit Amsterdam en Wageningen University & Research in het vandaag verschenen rapport Natuurbrandsignaal '23.

“De natuurbranden worden steeds vaker intense branden die niet meer zijn te blussen, maar pas stoppen als er geen brandstof meer is. Samen met een verdere verdichting van ons land zal dit leiden tot een grotere impact op gezondheid. Doordat droogte en warmte elkaar versterken, neemt het natuurbrandrisico sneller toe dan dat het klimaat verandert", zegt onderzoeker en projectleider Hans Hazebroek.

#natuurbranden #natuurbrandsignaal #klimaatverandering

https://external-dus1-1.xx.fbcdn.net/emg1/v/t13/8722380682230393293?url=https%3a%2f%2fnipv.nl%2fwp-content%2fuploads%2f2023%2f01%2fHandcrew-brandweer-helpt-bij-natuurbrand-Chaam.jpg&fb_obo=1&utld=nipv.nl&stp=dst-emg0_q75&ccb=13-1&oh=06_AbHvWAEpvfQobFMgktYnzHPG2Dd7hdclmOQCJie1rgUkvg&oe=63CFDC40&_nc_sid=5f3a21


In de toekomst krijgt Nederland te maken met meer, intensere en onbeheersbare natuurbranden die een grotere impact op de samenleving hebben.

https://www.facebook.com/463568032470832/posts/551732703654364

Leerpunten symposium ‘Samen leren van natuurbranden’ (IFV Facebook)

Tijdens het symposium 'Samen leren van #natuurbranden' (georganiseerd i.s.m. Brandweer Nederland) blikten we met 200 vertegenwoordigers van brandweer/crisisbeheersing, natuurbeheerders, defensie, ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen terug op de natuurbranden van het afgelopen jaar. Ook trokken we lessen voor de toekomst.

Het symposium gemist? Lees de samenvatting met de belangrijkste leerpunten. Of download het uitgebreide verslag van de dag.

https://external-dus1-1.xx.fbcdn.net/emg1/v/t13/3447858960230586909?url=https%3a%2f%2fnipv.nl%2fwp-content%2fuploads%2f2022%2f09%2fnatuurbrand.jpg&fb_obo=1&utld=nipv.nl&stp=dst-emg0_q75&ccb=13-1&oh=06_AbHz3tjZwTjGlxvyDB3Dxi6C7gKxNMKiahmeUGlYDP5kBg&oe=6394F045&_nc_sid=5f3a21


Op 1 november keken veel verschillende partijen terug op de natuurbranden van dit jaar. Lees de belangrijkste leerpunten of het hele verslag.

https://www.facebook.com/463568032470832/posts/519054913588810

toekomst.nl (IFV Facebook)

Tijdens afgelopen voorjaar en zomer waren er in Nederland ongeveer 750 #natuurbranden. Dit aantal zal de komende decennia waarschijnlijk alleen maar toenemen. Anton Slofstra van Brandweer Nederland en onderzoeker Hans Hazebroek blikken terug op het afgelopen ‘natuurbrandseizoen’. Maar ze kijken vooral ook naar de toekomst.

http://berichtfilter.nl/

https://www.facebook.com/463568032470832/posts/501214098706225

Samen leren van natuurbranden (IFV Facebook)

Op 1 november organiseren we samen met Brandweer Nederland een bijeenkomst over de natuurbranden van dit jaar. Met verschillende sprekers en vanuit diverse invalshoeken kijken we terug op het afgelopen seizoen en trekken we lessen voor de komende jaren. Het volledige programma is inmiddels bekend. Komt u ook? Aanmelden is nu mogelijk!

#natuurbrand #lessen

https://external-dus1-1.xx.fbcdn.net/emg1/v/t13/3447858960230586909?url=https%3a%2f%2fnipv.nl%2fwp-content%2fuploads%2f2022%2f09%2fnatuurbrand.jpg&fb_obo=1&utld=fbcdn.net&stp=dst-emg0_q75&ccb=13-1&oh=06_AaqazkR7yTku-We2q8dtcqnhY04EVGwe7a8_E9AyCtTlKw&oe=63355B85&_nc_sid=5f3a21


Op 1 november kijken we terug op de grote en kleine natuurbranden van het afgelopen seizoen. Ook trekken we lessen voor de komende jaren.

https://www.facebook.com/433586966837905/posts/2005259196337333/