Reactie op Klimaatcrisis nadert nieuw dieptepunt: golfstroom dreigt stil te vallen door Petra Privacy (Joop reacties)

Dit is nog maar het begin. De aarde is niet bezig met de mens, we zijn een diersoort en meer niet. De rest is de arrogantie en hebzucht die heersen. Maar dit dossier wordt voor de volgende generatie. En die starten met een ‘verwoeste’ aarde, waar ieder jaar meer bosbranden zullen zijn en de natuur die daarbij kapot gaat, is pas na circa 30 jaar weer een beetje hersteld. En ook de bosbranden komen steeds dichterbij. “Leuker kunnen we het niet maken, makkelijker ook niet meer. En de jeugd is nauwelijks fysiek volwassen, de mens wordt door welvaartsziekten steeds zwakker en dan nog is er het tekort aan drinkbaar water en voedsel. En de permafrost is ook aan het smelten, net als de ijskappen en het gaat veel sneller dan we beseffen. En overal incompetente en corrupte leiders die hun gang kunnen gaan. Het ‘volk’ volgt keurig en volgzaam, dat is ook nodig om zo door te gaan.

Maar in augustus is Nederland gastland voor de Degrowth conferentie in Den Haag. Waar wetenschappers, realisten, idealisten en activisten elkaars kennis, deskundigheid en ervaringen delen. Onderdeel van de internationale beweging van sociale en positieve mensen. Waar iedereen welkom is om actief te zijn voor je eigen leefomgeving, jezelf en je medemens en voor een duurzaam bestaan. En wie wel een leefbare aarde door willen geven aan onze jeugd is van harte welkom. Deze beweging groeit door aantal en door bewustzijn, want zo kan het ook.

https://joop.bnnvara.nl/nieuws/klimaatcrisis-nadert-nieuw-dieptepunt-golfstroom-dreigt-stil-te-vallen#comment-2831060