Photos from Provincie Overijssel’s post (Provincie Overijssel Facebook)

SAMENWERKEN | ��������� ������� ��� ����������� ��� �� ������ ������� ������� �� ������ ��� �� ���������������� ����������! � Er werd over verschillende onderwerpen gesproken. Naast de innovatieve natuurbrandbestrijding door Handcrew Overijssel, een team dat gespecialiseerd is in natuurbrandbestrijding, willen de veiligheidsregio's en de provincie ook gaan samenwerken op preventie. Tijdens het bezoek werd er ook stilgestaan bij de impact van crisissen. Denk bijvoorbeeld aan de coronapandemie en de vluchtelingenopvang, hoe we elkaar hierin kunnen versterken door nog beter samen te werken.


Het was een geslaagd bezoek!
.
.
.
#betrokkenoverijssel #veiligheidsregio #brandweer #werkbezoek #samenwerken

https://scontent-dus1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/310735519_480259717465791_4274774856970460564_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=6h6MY3_FWhoAX-seySs&_nc_ht=scontent-dus1-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AT_5XMfpwM-NfsAiQNgFsvoRaHJbA3SVuW0yB_59B_TuRg&oe=6354BE55https://scontent-dus1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/310747767_480259760799120_2962730910491956715_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=Po3q7Nu8yYIAX-AxT_g&_nc_ht=scontent-dus1-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AT-ftUKN6GF3RBJx7VHG3muoanMgV-8XZDoodXnUX_40ww&oe=6355164Ehttps://scontent-dus1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/310739908_480259810799115_6435680992359817864_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=jH_toBTny3gAX-Q1kBB&_nc_ht=scontent-dus1-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AT8_A-ZIhD3YfnybGKrRt4nBR2Oe4ilRFrftBW0aIoM3-A&oe=63549B78https://scontent-dus1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/310806576_480259847465778_6103255509234458675_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=xDinFuOPL_IAX9tO97L&_nc_ht=scontent-dus1-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AT8kxOJk-1c7Ci_KxePNxj1_t0Z1hdr_9If16L_d_yDNAw&oe=63549F30

https://www.facebook.com/139197471572019/posts/480259917465771

Kampioen worden in water vasthouden (Provincie Overijssel Facebook)

MOOI OVERIJSSEL | Het is enorm droog deze zomer en dat is niet voor het eerst. In onze Natura 2000-gebieden nemen we allerlei maatregelen om droogte en verzuring tegen te gaan. Daarmee beschermen we de bijzondere planten- en diersoorten die er voorkomen. Haaksbergerveen is 1 van die Natura 2000-gebieden. Staatsbosbeheer, beheerder van het gebied, maakt deze video over droogte en het vasthouden van water.
.
.
.
#natura2000 #mooioverijssel #haaksbergen

https://external-dus1-1.xx.fbcdn.net/emg1/v/t13/4314522042494392470?url=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FuUY8Je2vGcw%2Fhqdefault.jpg&fb_obo=1&utld=ytimg.com&stp=dst-emg0_q75_s480x360&ccb=13-1&oh=06_Aap1i5_o7O-VqZ2kAaDzpIdk2FEhHPNMmNxGwWF0Iv8F7A&oe=6313FF8A&_nc_sid=834697


Onze natuurgebieden krijgen steeds vaker te maken met verschillende effecten van klimaatverandering: storm, droogte, natuurbrand etc. In de videoserie Meebew...

https://www.facebook.com/139197471572019/posts/434899555335141