ECLI:NL:RVS:2018:2896 Raad van State, 05-09-2018, 201709318/1/A1 (rechtspraak RvS)

Bij besluit van 13 januari 2017 heeft het college [appellant] onder aanzegging van bestuursdwang gelast om voor 26 januari 2017 de bodemverontreiniging op het perceel [locatie] te Alphen, ontstaan als gevolg van een brand op 19 maart 2015, te saneren.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2018:2896&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken