Veiligheid recreatiebedrijven bij natuurbranden en Ruimte denken in recreatie (RECRON)

http://www.recron.nl/l/library/download/urn:uuid:10e5515f-b6fa-4457-bbda-9fa3992a8d7a/image007.jpg

RECRON en de Veiligheidsregio Utrecht organiseren op 4 oktober a.s. in Het Grote Bos te Doorn een bijeenkomst voor
betrokken recreatiebedrijven, leden en niet-leden van RECRON.
Onderwerp is Veiligheid recreatiebedrijven bij natuurbranden en Ruimte denken in recreatie

Bijeenkomst

Veiligheid recreatiebedrijven bij natuurbranden’ en Ruimte denken in recreatie

Datum: Dinsdag 4 Oktober 2018
Locatie: RCN Vakantiepark Het Grote Bos, Hydeparklaan 24, 3941 ZK Doorn
Tijd: 13.15 - 15.30 uur

Programma

 1. Natuurbranden en veilig recreëren
 2. Ruimte-denken in recreatie
 3. Leisure Leefstijlen wordt opgevolgd door Leefstijlenvinder

Aanmelden

U kunt u aanmelden via gelsing@recron.nl 
https://www.recron.nl/k/n1747/news/view/78599/65022/veiligheid-recreatiebedrijven-bij-natuurbranden-en-ruimte-denken-in-recreatie.html

Voorkom natuurbrandgevaar! attendeer uw gasten op de risico’s (RECRON)

http://www.recron.nl/l/library/download/urn:uuid:86c4d12b-b808-4664-9a86-2f9c6c869cbb/brandgevaar.jpg

We genieten met z'n allen van het mooie zomerweer. Maar de droogte brengt ook risico's op (natuur)brandgevaar met zich mee. Blijf alert op allerlei zaken die brandjes kunnen veroorzaken (rokende gasten, barbecueën, kampvuur, afval, parkeren van auto's ivm warme katylasator, etc.). Attendeer uw gasten op de risico's en neem de juiste maatregelen.

Kijk op onze site voor tips, brochures, posters, etc.

https://www.recron.nl/k/n1747/news/view/78561/65022/voorkom-natuurbrandgevaar-attendeer-uw-gasten-op-de-risico-s.html

MASLOW is achterhaald! (RECRON)

http://www.recron.nl/l/library/download/urn:uuid:22b24122-a539-4850-9fa2-bf5dd5de6a08/img_3540.jpg

Tijdens mijn opleiding kwam de behoeftenpiramide van Maslow regelmatig aan bod. Uitgangspunt bij deze piramide is dat mensen primair behoefte hebben aan biologische elementen als eten en drinken. Pas als die behoeftes zijn bevredigd, ontstaat er een behoefte aan veiligheid en zekerheid. Daarna komen sociale behoeftes en behoefte aan erkenning. Als dat alles gerealiseerd is, komt er tot slot ruimte voor behoefte aan zelfrealisatie.

Vakantie vieren vindt daarmee plaats in de bovenste drie lagen. Op zich logisch: kamperen met een tent op de A2 terwijl er allemaal auto’s voorbij razen creëert dermate veel onrust en onveiligheid dat je daarmee nooit in een goed vakantie gevoel komt. Hetzelfde gebeurt wanneer er een flinke storm huishoudt op een kampeerbedrijf. Angst voor blikseminslag, omgevallen bomen en ongelukken overheersen dan direct het goede vakantie gevoel. Of nog duidelijker: als er een bosbrand aankomt, blijft niemand lekker voor zijn tent zitten omdat het zo gezellig is met de buren, of omdat er zoveel actie te zien is met al die brandweermannen die rondrennen.

Met de komst van beleving wordt er echter aardig gerammeld aan dit model. Er zijn bijvoorbeeld mensen die (veel) geld betalen om met weinig middelen in de wildernis gedropt te worden, waar ze vervolgens zelf hun eten en drinken moeten verzamelen. De aanwezigheid van basisvoorzieningen (eten, drinken, warmte, onderdak, veiligheid) geldt ineens niet meer als noodzaak voor iedereen. Sterker nog: zelfs de basisbehoeftes veranderen. Zo is voor veel gasten WIFI pure noodzaak geworden. Dat kunnen we zelf stom, onzin of vervelend vinden, maar het biedt wel kansen. Daar waar voorheen vakantie zich richtte op de drie bovenste schijven van de piramide, kun je nu ineens een specifieke vakantiebeleving creëren voor alle lagen. Zolang je maar inspeelt op de behoefte van de gast. Daardoor is gastgerichtheid ook écht wat anders dan gastvrijheid.

http://www.recron.nl/l/library/download/urn:uuid:22b24122-a539-4850-9fa2-bf5dd5de6a08/IMG_3540.jpg?width=750&height=414&scaleType=null&ext=.jpg

Meer weten?

Kijk op www.kikk-recreatie.nl voor het aanbod van erkende opleiders die u hiermee kunnen helpen.


Olivier Oostelbos
Jelloo bv

Jelloo bv is een door KiKK-recreatie erkende opleider en verzorgt voor RECRON met regelmaat een blog

https://www.recron.nl/k/n1747/news/view/77355/65022/maslow-is-achterhaald.html

Gezamenlijke stappen gezet Risicobeheersingsplan Natuurbrand Otterlo-Zuid (RECRON)

http://www.recron.nl/l/library/download/urn:uuid:4b95396f-0cea-4d33-9b53-9ba11a568bc4/natuurbrand-1024x608.jpg

Om de risico’s van onbeheersbare natuurbranden op een maatschappelijk aanvaardbaar
niveau te brengen en te houden is publiek-private samenwerking noodzakelijk, zowel op
lokaal als op landelijk niveau. Op 3 juli j.l. hebben bijna twintig organisaties afgesproken actief door te gaan met het brand veiliger maken van de recreatiegebieden rondom Otterlo. Ook regiomanager Ivo Gelsing en Gelderse recreatieondernemers zijn hierbij intensief betrokken geweest.

Al geruime tijd trekken brandweer, natuurbeheerders, recreatieondernemers, politie, gemeente Ede, provincie, en anderen gezamenlijk op en hebben al veel bereikt om kans op uitbreiding van een natuurbrand te verkleinen en eventuele schade te beperken. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet:

 • Zo begint een plan voor grootschalige ontruiming van recreatieterreinen in of direct grenzend aan de natuurgebieden rond Otterlo concrete vormen aan te nemen;
 • De recreatieondernemers scherpen, in samenwerking de brandweer hun ontruimingsplannen aan en stemmen die af met het uiteindelijke plan voor grootschalige ontruiming;
 • In (natuur)beheerplannen wordt rekening gehouden met het toepassen van brandvertragende maatregelen zoals bijvoorbeeld stimuleren van de groei van loofhoutbomen in plaats van naaldhoutbomen, omdat loofhoutbomen in veel mindere mate bijdragen aan de ontwikkeling van brand;
 • Er wordt door de veiligheidsregio, in samenwerking met campingeigenaren een communicatietraject ontwikkeld om campinggasten meer bewust te maken van de risico’s van natuurbrand en hoe deze te voorkomen.

Voor deze en andere maatregelen zijn de voorbereidingen inmiddels gestart. Sommige maatregelen zullen op de korte termijn gerealiseerd kunnen worden, andere zullen langer tijd in beslag nemen. Het belangrijkste is dat de diverse belanghebbenden met elkaar in gesprek zij en elkaar weten te. De bewustwording van de risico’s van een natuurbrand nemen daarmee toe.

De bijeenkomst van 3 juli was bedoeld om terug te kijken op de behaalde resultaten tot nu toe en tegelijk om vooruit te kijken en samen af te spreken dat we doorgaan op de ingeslagen weg.

http://www.recron.nl/k/n1747/news/view/75446/65022/ligt-uw-bedrijf-in-een-natuurbrand-risicogebied.html

Gezamenlijke stappen gezet Risicobeheersingsplan Natuurbrand Otterlo-Zuid (RECRON)

http://www.recron.nl/l/library/download/urn:uuid:4b95396f-0cea-4d33-9b53-9ba11a568bc4/natuurbrand-1024x608.jpg

Om de risico’s van onbeheersbare natuurbranden op een maatschappelijk aanvaardbaar
niveau te brengen en te houden is publiek-private samenwerking noodzakelijk, zowel op
lokaal als op landelijk niveau. Op 3 juli j.l. hebben bijna twintig organisaties afgesproken actief door te gaan met het brand veiliger maken van de recreatiegebieden rondom Otterlo. Ook regiomanager Ivo Gelsing en Gelderse recreatieondernemers zijn hierbij intensief betrokken geweest.

Al geruime tijd trekken brandweer, natuurbeheerders, recreatieondernemers, politie, gemeente Ede, provincie, en anderen gezamenlijk op en hebben al veel bereikt om kans op uitbreiding van een natuurbrand te verkleinen en eventuele schade te beperken. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet:

 • Zo begint een plan voor grootschalige ontruiming van recreatieterreinen in of direct grenzend aan de natuurgebieden rond Otterlo concrete vormen aan te nemen;
 • De recreatieondernemers scherpen, in samenwerking de brandweer hun ontruimingsplannen aan en stemmen die af met het uiteindelijke plan voor grootschalige ontruiming;
 • In (natuur)beheerplannen wordt rekening gehouden met het toepassen van brandvertragende maatregelen zoals bijvoorbeeld stimuleren van de groei van loofhoutbomen in plaats van naaldhoutbomen, omdat loofhoutbomen in veel mindere mate bijdragen aan de ontwikkeling van brand;
 • Er wordt door de veiligheidsregio, in samenwerking met campingeigenaren een communicatietraject ontwikkeld om campinggasten meer bewust te maken van de risico’s van natuurbrand en hoe deze te voorkomen.

Voor deze en andere maatregelen zijn de voorbereidingen inmiddels gestart. Sommige maatregelen zullen op de korte termijn gerealiseerd kunnen worden, andere zullen langer tijd in beslag nemen. Het belangrijkste is dat de diverse belanghebbenden met elkaar in gesprek zij en elkaar weten te. De bewustwording van de risico’s van een natuurbrand nemen daarmee toe.

De bijeenkomst van 3 juli was bedoeld om terug te kijken op de behaalde resultaten tot nu toe en tegelijk om vooruit te kijken en samen af te spreken dat we doorgaan op de ingeslagen weg.

https://www.recron.nl/k/n1747/news/view/75446/65022/gezamenlijke-stappen-gezet-risicobeheersingsplan-natuurbrand-otterlo-zuid.html