Ruim een eeuw vrijwillige brandweer in Castricum (De Castricummer)

Foto boven:
De brandspuit ‘Otto’ die in 1920 door de gemeente werd gekocht en nog te bewonderen is. (Foto: Oud-Castricum)

Castricum – Vanwege corona kon het honderdjarig bestaan van de Vrijwillige Brandweer Castricum twee jaar geleden niet worden gevierd. Dit jaar gebeurt dat alsnog met als hoogtepunt een open dag op zondag 26 juni.

Door Hans Boot

Volgens het 18e Jaarboek (1995) van Oud-Castricum is de brandweer in Castricum tot 1920 gebrekkig georganiseerd. Er is wel een korps, maar dat bevat veel te veel manschappen en kan daardoor niet efficiënt functioneren. Burgemeester Lommen brengt daar verandering in en zorgt voor een nieuwe verordening. Er wordt uitgekeken naar geschikte personen voor het nieuwe korps. Dat resulteert in de oprichting van de Vrijwillige Brandweer op 11 februari 1920. In hetzelfde jaar gaat de gemeente over tot de aankoop van een motorspuit, die de naam ‘Otto’ draagt en nu staat opgesteld in de brandweerkazerne op de hoek van de Burgemeester Boreelstraat en de Brakenburgstraat.

De aansluiting van Castricum op het waterleidingnet in 1925 is ook voor de brandweer van grote betekenis geweest. Na de tweede wereldoorlog heeft de Castricumse brandweer zich bijzonder ontwikkeld en zijn er door de komst van beter materiaal grote successen geboekt. Vele korpsen en vrijwilligers hebben, soms met gevaar voor eigen leven, zich ingezet voor de bestrijding van talloze branden en andere calamiteiten in ons dorp. Redenen genoeg dus om aandacht te schenken aan het verlate jubileum van deze belangrijke organisatie.

https://www.castricummer.nl/wp-content/uploads/2022/06/Ruim-een-eeuw-vrijwillige-brandweer-in-Castricum-2-Foto-Oud-Castricum-1024x726.jpg

Het korps in 1971. (Foto: Oud-Castricum)

Gedrevenheid

Het is op dinsdagavond gezellig druk in de kazerne die sinds 1955 het onderkomen is van de Vrijwillige Brandweer Castricum. Daarvoor geeft de huidige postcommandant Jacques van Beek, die de algehele coördinatie en administratie bewaakt, de volgende toelichting: ,,Het is de vaste avond waarop de korpsleden bij elkaar komen. Doorgaans wordt er dan ook geoefend. Dat houdt bijvoorbeeld het blussen van een duinbrand, hulpverlening als het open knippen van auto’s of het verhelpen van stormschades, wateroverlast en liftopsluitingen in. In feite doen we alles waarbij de burger geholpen moet worden.’’

Het korps bestaat momenteel uit 22 leden, waarvan twee dames. Oud-lid Wilma Gorter was een van de eerste vrouwelijke manschappen. Zij brengt nog graag een bezoekje aan de kazerne en blikt terug: ,,Ik vond het een superinteressante tijd vanwege de broederschap. Bij de brandweer betekent het vrijwilliger zijn iets extra’s, omdat je letterlijk en figuurlijk voor elkaar door het vuur gaat.’’

Over het antwoord op de vraag wat de kracht is van het korps, hoeft de commandant niet lang na te denken: ,,Dat is het enthousiasme en gedrevenheid van de gehele groep. Die is zeer uniek en divers en staat altijd voor een ander klaar.’’

https://www.castricummer.nl/wp-content/uploads/2022/06/Ruim-een-eeuw-vrijwillige-brandweer-in-Castricum-3-Foto-Oud-Castricum-1024x685.jpg

Strandpaviljoen Albatros ging in juni 2007 in vlammen op. (Foto: Oud-Castricum)

Spectaculaire branden

Het is snel duidelijk dat er nogal wat bij komt kijken voordat iemand zich brandweerman of -vrouw mag noemen. ,,In de eerste plaats moet je in de groep passen. Voordat je aangenomen wordt, willen we weten wat voor vlees we in de kuip hebben en laten we de kandidaat een aantal weken meelopen. Dan bepaalt de groep of hij of zij wordt aangenomen. Als het resultaat positief is, volgt een medische en fysieke keuring en start je met een opleiding voor manschap die een of twee jaar duurt. Na het afleggen van twee examens met goed gevolg, mag het nieuwe lid worden ingezet’’, aldus Van Beek. Hij voegt daar nog aan toe dat iedereen, wat de rangen betreft, begint als aspirant. Vervolgens word je manschap en behoort specialisatie als chauffeur of bevelvoerder nog tot de mogelijkheden.

Over de ervaring met spectaculaire branden kunnen met name de neven Pascal en Ronald Sprenkeling meepraten. Zij traden in november 1998 toe tot het korps en zijn nu de langst zittende leden. Pascal: ,,Voorbeelden van grote branden, die wij hebben meegemaakt, zijn die van negentien lokalen van het Bonhoeffer College, strandpaviljoen Albatros, de boerderij van Dam en de duinbrand bij De Kruisberg. Ook het ongeval met twee vrachtwagens op de spoorwegovergang voor het huidige restaurant ‘Bij de buurvrouw’ was heel heftig. Natuurlijk moeten we ook wel eens uitrukken voor een futiliteit, maar we kunnen het risico niet lopen dat er niets aan de hand is.’’

https://www.castricummer.nl/wp-content/uploads/2022/06/Brandweer-Castricum-Foto-Rens-Harzing-Fotografie-1024x439.jpg

Een deel van het huidige korps. (Foto: Rens Harzing Fotografie)

Open dag

Na een coronapauze van ruim twee jaar wordt er op zondag 26 juni uitgebreid stil gestaan bij ruim een eeuw Vrijwillige Brandweer Castricum. Van 10.00 tot 16.00 uur vinden er voor jong en oud diverse demonstraties en leuke activiteiten plaats in de kazerne aan de Burgemeester Boreelstraat 1. Daarna vieren (oud)korpsleden het jubileum tijdens een receptie en feestavond.

Tot slot laat de postcommandant weten dat nieuwe leden altijd van harte welkom zijn in verband met de verwachte vergrijzing in de komende jaren. Belangstellenden kunnen hiervoor contact opnemen met Jacques van Beek via e-mail jvbeek@vrnhn.nl.

https://www.castricummer.nl/wp-content/uploads/2022/06/Ruim-een-eeuw-vrijwillige-brandweer-in-Castricum-5-Foto-Hans-Boot-1024x683.jpg

Postcommandant Jacques van Beek. (Foto: Hans Boot)

Felicitatie

Sinds jaar en dag is de burgemeester het hoofd van de brandweer. Daarom wilde Toon Mans ook graag een duit in het zakje doen: ,,Als burgemeester ben ik trots op de brandweerpost Castricum. Al honderd jaar staan ze bij nacht en ontij klaar om onze inwoners te helpen! In al die jaren hebben de korpsen enorme veranderingen en ontwikkelingen meegemaakt en toch bleven ze steeds paraat. Ik wil ze hierbij van harte feliciteren met het honderdjarig bestaan. Als burgemeester ga ik vaker op bezoek bij honderdjarigen om hen te feliciteren, dus dat doe ik ook op de open dag op 26 juni.’’

https://www.castricummer.nl/wp-content/uploads/2022/06/Ruim-een-eeuw-vrijwillige-brandweer-in-Castricum-6-Foto-Hans-Boot-1024x683.jpg

De neven Pascal en Ronald Sprenkeling. (Foto: Hans Boot)

The post Ruim een eeuw vrijwillige brandweer in Castricum appeared first on De Castricummer.

https://www.castricummer.nl/ruim-een-eeuw-vrijwillige-brandweer-in-castricum/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ruim-een-eeuw-vrijwillige-brandweer-in-castricum

Proef inzet drones bij bestrijding natuurbranden (De Castricummer)

Regio – Sinds 1 september wordt in Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord tijdens een proefperiode een drone ingezet om natuurbranden te ontdekken. Vanuit de lucht kan het met infraroodcamera uitgeruste toestel onder andere branden opsporen. Ook kan men zich hierdoor een beeld vormen van de grootte en ontwikkeling van de brand. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord werkt hiervoor samen met de Nederlandse dronebouwer Avy en CHC Helicopters Netherlands, die de benodigde mankracht en de vergunningen heeft geregeld om de drone in te kunnen zetten.

In een periode van zes maanden testen de drie partijen of de inzet van drones in het langgerekte duingebied van Noord-Holland-Noord een positieve bijdrage levert aan het bestrijden van natuurbranden. Niels van Roon van CHC Helicopters: ,,Er zijn eerder testvluchten gedaan boven de Veluwe. Nu willen we weten hoe je een goed overzicht kunt krijgen in heuvelachtig duingebied en wat de krachtigere zeewind voor invloed heeft.” Ook moet de verbinding tussen de camera in de drone en de mobiele commando-unit van de veiligheidsregio optimaal zijn, zodat het brandbestrijdingsteam zich direct een goed beeld van de brand kan vormen.

Verbinding met het telecomnetwerk

Een ander punt van onderzoek is de verbinding van de drone met het telecomnetwerk in de regio. Directeur Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord Krishna Taneja: ,,Dit is een mooi voorbeeld van hoe overheid en bedrijfsleven kunnen samenwerken en van elkaar kunnen leren. Daarbij is het natuurlijk prachtig als we innovatieve technieken kunnen inzetten om de veiligheid in onze regio te verhogen.”

Voor dronebouwer Avy is het maatschappelijk belang een pluspunt in deze samenwerking: ,,Met onze drones kunnen we branden vroegtijdig herkennen en zo levens redden en schade beperken”, geeft CEO Patrique Zaman aan. ,,We werken momenteel aan een verbeterde versie die met hogere windkracht kan vliegen en waarbij de camera nog beter is gepositioneerd.” De drones kunnen ook ingezet worden om met behulp van de infraroodcamera’s vermiste mensen te vinden. (Foto: aangeleverd)

The post Proef inzet drones bij bestrijding natuurbranden appeared first on De Castricummer.

https://www.castricummer.nl/proef-inzet-drones-bij-bestrijding-natuurbranden/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=proef-inzet-drones-bij-bestrijding-natuurbranden

Extinction Rebellion houdt ‘Lees-in’ om aandacht te vragen voor klimaatcrisis (De Castricummer)

Castricum – Extinction Rebellion Castricum las vrijdag 26 juni op het Bakkerspleintje verhalen voor van slachtoffers van klimaatverandering. Met deze zogenaamde ‘Lees-in’ vroegen de Castricumse rebellen aandacht voor de klimaatnoodtoestand. De actie vond plaats in het kader van de #Weeseerlijk campagne. Daarmee vraagt Extinction Rebellion Castricum de gemeente Castricum om eerlijk te communiceren over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen.

Klimaatverandering kan soms ver weg lijken, maar overal ter wereld zijn de gevolgen al merkbaar. Wereldwijd is de temperatuur met 1,1 graden gestegen. Voor veel mensen is dat nu al het verschil tussen leven en dood. De gevolgen van klimaatontwrichting zullen de komende jaren verergeren, maar overheden doen nog steeds veel te weinig. ,,Om te beginnen willen we dat de gemeente Castricum de klimaatcrisis of klimaatnoodtoestand uitroept”, zegt Iet van Hoof van Extinction Rebellion Castricum.

Lees-in

Tijdens deze read-in lazen de Castricumse rebellen verklaringen en verhalen voor van mensen die nu al slachtoffer zijn van klimaatontwrichting. Bijvoorbeeld van ooggetuigen van de tropische storm Hayan, bosbranden in Californië en extreme droogte in Afrika en India. Bezoekers werd verzocht de cornonamaatregelen te respecteren. Op anderhalve meter waren schoenen neergezet, refererend aan het ten onrechte verboden schoenprotest van Extinction Rebellion Castricum in april.

Creatief

Extinction Rebellion is een wereldwijde beweging die met vreedzame, creatieve en soms disruptieve acties de overheid wil bewegen in te grijpen in de klimaat en ecologische crisis. Kijk voor meer informatie op Facebook, Instagram of mail naar xrcastricum@gmail.com.

The post Extinction Rebellion houdt ‘Lees-in’ om aandacht te vragen voor klimaatcrisis appeared first on De Castricummer.

https://www.castricummer.nl/extinction-rebellion-houdt-lees-in-om-aandacht-te-vragen-voor-klimaatcrisis/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=extinction-rebellion-houdt-lees-in-om-aandacht-te-vragen-voor-klimaatcrisis

Diverse duinbranden houden brandweer flink bezig (De Castricummer)

Castricum – De brandweer heeft het vrijdag druk gehad met het blussen van diverse kleine duinbranden. Omdat het vuur steeds tijdig door voorbijgangers werd opgemerkt en ook de locaties goed werden doorgegeven, konden de vlammen overal snel worden gedoofd en bleef de schade beperkt.

De eerste melding kwam vrijdagmiddag even na 15.00 uur. Het betrof een brand in de buurt van de Slingerweg. Deze brand wist de brandweer snel te blussen met de bumpermonitor en vervolgens met twee stralen hoge druk. Omdat er extra water nodig was kwamen de brandweercollega’s uit Beverwijk ook ter plaatse. De bluswerkzaamheden waren net afgerond toen de volgende melding binnenkwam. Die betrof een locatie aan de Willemslaan in de Castricumse duinen. Ook deze brand werd snel geblust door de korpsen van Castricum en Beverwijk.

Er werd een politiehelikopter ingezet en er werd volop gesurveilleerd door de politie en boswachters. Het team brandonderzoek van de brandweer was net ter plaatse toen de brandweer werd opgeroepen voor een duinbrand in het duingebied bij de Kaagweg in Heemskerk/Wijk aan Zee. Ook daar was het vuur snel gedoofd. Rond 20.00 uur waren de spuitgasten weer terug in de kazerne, maar niet voor lang. Drie kwartier later bleek een stuk berm aan de Johannisweg in brand te staan. Ook deze brandhaard werd snel geblust. De politie heeft samen met de brandweer alle plekken afgezet voor onderzoek. (Foto: Hans Peter Olivier)

The post Diverse duinbranden houden brandweer flink bezig appeared first on De Castricummer.

https://www.castricummer.nl/diverse-duinbranden-houden-brandweer-flink-bezig/

Stormschade, gesprongen waterleiding en oefening duinbrand (De Castricummer)

Het brandweernieuws van de afgelopen week

Gesprongen waterleiding

Castricum – Donderdagmiddag 27 februari om 12.39 uur werd de brandweer opgeroepen voor een gesprongen waterleiding in een meterkast bij een woning aan de Zoutmanlaan. De bewoonster zat in haar woonkamer, toen ze een raar geluid hoorde in de gang. Toen ze ging kijken waar het geluid vandaan kwam, liep er allemaal water uit de meterkast. De bewoonster kreeg de kraan niet dicht van de waterafsluiter. Hierop besloot ze om 112 te bellen en deze stuurde de brandweer erop af. Deze wist vrij snel de afsluiter dicht te krijgen en de brandweerlieden hebben gelijk al het water uit de garage en de gang verwijderd met een paar trekkers. Er is een loodgieter gebeld, die de lekkage gelijk heeft verholpen door een nieuw stuk tussen de leiding te zetten. Ook was de hoofdzekering gesprongen, dit zou opgelost worden door een plaatselijke elektricien.

Stormschade

Castricum – Zondagmiddag 1 maart om 12.03 uur zijn de brandweerlieden uitgerukt voor een melding van stormschade aan de Dorpsstraat. Hierbij werd ook de ladderwagen van brandweer Heemskerk gealarmeerd. Er bleek op twee hoog een banner/reclamebord los te hangen aan de gevel. De brandweer kon deze verwijderen met behulp van een ladder die op hun eigen wagen zit. De klus was dus snel geklaard en de ladderwagen van Heemskerk hoefde niet ter plaatse te komen.

Grote duinbrand oefening in de duinen van Schoorl

Schoorl– Zaterdag 29 februari werd er een grote brandweeroefening gehouden in de duinen van Schoorl.  In de ochtend deden hier de volgende brandweerkorpsen aan mee: Castricum, Callantsoog, Egmond en Julianadorp. Ook Staatsbosbeheer was van de partij.  ‘s Middags deden de brandweerkorpsen van Beverwijk, Bergen, Schoorl en Den Burg mee aan de oefening.

Op een parkeerplaats bij Camperduin werden diverse containers opgesteld en van daaruit werd iedereen aangestuurd. Er stond een waterwagen klaar om de tankautospuiten weer te vullen met water als ze leeg waren na hun inzet, zodat ze opnieuw ingezet konden worden. Het doel van de oefening was om bij een grote duinbrand snel in actie te kunnen komen, de weg te kunnen vinden in het duingebied, kaart te lezen en het watertransport vlot op gang te kunnen brengen met behulp van waterwagens. 

Het was een zeer geslaagde dag voor de brandweer met toch weer wat leerpunten die ze mee kunnen nemen in de praktijk. De brandweerkorpsen die gespecialiseerd zijn in duinbrandbestrijding kijken terug op twee zeer geslaagde zaterdagen, zowel de oefening in Castricum als die in Schoorl.

(Foto: Hans Peter Olivier)

The post Stormschade, gesprongen waterleiding en oefening duinbrand appeared first on De Castricummer.

https://www.castricummer.nl/stormschade-gesprongen-waterleiding-en-oefening-duinbrand/