Extreme, ongekende droogte bedreigt leven op westelijk halfrond (Joop)

Geen video? Klik hier.

In het westen van de Verenigde Staten zorgen uitzonderlijke hoge temperaturen voor een enorme droogte. Voor het eerst merken mensen ook dat het normale leven geen doorgang kan vinden. In Salt Lake City werd een temperatuur van 42 graden Celsius gemeten en in Californië en Texas wordt burgers op het hart gedrukt hun energiegebruik te temperen omdat het elektriciteitsnet dreigt te bezwijken onder het geslurp van verkoelingsapparatuur.

The Guardian laat een aantal wetenschappers aan het woord die met verbazing zien wat er gebeurt, zelfs al hadden ze het zelf voorspeld. Klimaatwetenschapper Katharine Hayhoe zegt dat de extreme hitte en bosbranden niet verrassend zijn. “Maar het is wel gewoon onwerkelijk om dat wat je tot nu alleen in modellen en rapporten zag nu in het echt te zien gebeuren. En ik ben bijna met stomheid geslagen door de snelheid waarmee je voorspellingen bewaarheid worden.” Ze wijst er op dat inmiddels een overgrote meerderheid van de Amerikanen wel inziet dat er echt sprake is van klimaatverandering maar dat slechts 40 procent denkt dat de veranderingen hen ook persoonlijk zullen raken.”

Meteoroloog Simon Wang vertelt dat een barbecue die hij met studenten hield afgebroken moest worden omdat het simpelweg te warm was. Laptops die sommigen mee hadden genomen om te werken, begaven het onder de hitte. “Ik ben naar huis gegaan, het deed gewoon echt pijn.”

Paleoklimatoloog Kathleen Johnson, die onderzoek doet naar de sporen van historische klimaatveranderingen die opgeslagen liggen in de aardbodem, stelt dat de huidige droogte waarschijnlijk de ernstigste van de afgelopen 1200 jaar kan gaan worden. Zij ziet aan de hand van gegevens van klimaatveranderingen uit het verleden dat wat zich nu voordoet niet natuurlijk is. “De huidige verandering wordt onmiskenbaar veroorzaakt door mensen, door de uitstoot van broeikasgassen.” De ontwikkeling bedroefd haar net zo zeer als dat die motiveert. Het eerste omdat duidelijk wordt dat er watertekorten gaan optreden, meer bosbranden komen en meer extreme hittegolven. Het laatste omdat er nu echt actie ondernomen moet worden om de klimaatverandering tegen te gaan.

Duizenden kilometers naar het zuiden, doet zich in Brazilië de ernstigste droogte sinds 90 jaar voor. De stromen van de grootste watervallen ter wereld, Iguaçu, zijn gereduceerd tot stroompjes. Met onder meer als gevolg dat de elektriciteitsprijzen fors stijgen, het gevaar van bosbranden nog groter wordt dat het al was en de landbouw bedreigd wordt door watertekort voor irrigatie. In vijf staten, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná en São Paulo, zal er tot september sprake zijn chronisch watertekort, waarschuwt de meteorologische dienst. Zelfs de extreemrechtse president Bolsonaro, die er een handje van heeft wetenschappelijke feiten te ontkennen, erkent nu dat er sprake is van een crisis. “Deze crisis gaat ons hoofdpijnen bezorgen.”

Geen video? Klik hier.

Het land kampt de afgelopen jaren met een ernstig tekort aan regenval. De oorzaken daarvan zijn nog niet helemaal duidelijk maar vast staat wel dat klimaatverandering daar onderdeel van is. Het land dat van oudsher veel elektriciteit haalt uit waterkracht, wat voorheen een onuitputtelijke bron leek, is 20 jaar geleden de methodes voor energieopwekking al gaan diversificeren om uitval te voorkomen. Nu is het land voor 65 procent aangewezen op hydro-elektriciteit, voorheen 90 procent.

De ontbossing van de Amazone, die onder Bolsonaro steeds verder wordt opgevoerd en afgelopen maand 67 procent boven het niveau van vorig jaar lag, maakt de problemen van het watertekort nog erger. Een milieuwetenschapper wijst op metingen van 1999 tot 2019 die laten zien dat bij iedere toename van de ontbossing met 10 procent, de regenval in het gebied met 49 millimeter afneemt. De bossen worden gerooid om plaats te maken voor de vee-industrie die er veevoer verbouwt.

https://joop.bnnvara.nl/nieuws/extreme-ongekende-droogte-bedreigt-leven-op-westelijk-halfrond

Wetenschappers barsten in huilen uit bij aanschouwen gevolgen klimaatcrisis (Joop)

Geen video? Klik hier.

Mensen komen niet vaak voor in de documentaires van sir David Attenborough maar in zijn nieuwste Breaking Boundaries: The Science of Our Planet zijn enkele exemplaren te zien die gedrag vertonen dat zelden in het openbaar wordt waargenomen. De vermaarde Britse documentairemaker bekijkt met wetenschappers de gevolgen van de klimaatcrisis. Enkelen van hen wordt het teveel als ze aan het publiek duidelijk proberen te maken wat ze meemaken. Zo is er prof Terry Hughes, expert op het gebied van koraalriffen, die vertelt hoe in 2016, 2017 en 2020 werd waargenomen hoe grote delen van het Great Barrier Reef voor de kust van Australië werden verwoest door bleken als gevolg van temperatuurverandering. Hij moest de vernietiging in kaart brengen en zegt “Het is werk waarvan ik hoopte dat ik het nooit had hoeven doen want het is werkelijk zeer confronterend.” Daarna worden zijn woorden overspoeld door een stroom tranen die losbarst.

Ook dr. Daniella Teixeira, een bioloog die gespecialiseerd is in zeldzame soorten kaketoes, wordt het teveel als ze door de verwoestingen loopt die zijn aangericht door hevige bosbranden die als gevolg van klimaatverandering op grote schaal woeden in Australische natuurgebieden. Ze ziet het verkoolde nest van een stel kaketoes, vogels die ze ‘persoonlijk’ kent en constateert dat de nesten die bescherming bieden tegen roofdieren geen bescherming boden tegen het vuur. Op Kangaroo Island leeft een ondersoort van de bruine raafkaketoe die ernstig in het voortbestaan bedreigd wordt. Natuurbeschermers trachten het uitsterven van de soort te voorkomen.

Geen video? Klik hier.

Bijna reddeloos verloren is het sleutelbegrip in de documentaire die gebaseerd is op het onderzoek van de Zweedse prof Johan Rockström. Hij bestudeert de zogeheten kantelpunten in de ontwikkeling van de klimaatcrisis. Gebeurtenissen die een versneld dominoeffect tot gevolg hebben waardoor veranderingen zich plots in een veel hoger tempo voltrekken. Het zijn dergelijke kantelpunten die onherstelbare verwoestingen aanrichten en Attenborough laat zien dat we dergelijke punten naderen. Kenmerk is dat ze lang onopgemerkt blijven, zoals een aanstormende trein. Het is nu nog mogelijk ze te ontwijken maar de tijd dringt met de dag. Of de catastrofes zich gaan voltrekken is geen gevolg van het lot maar van menselijke keuzes. De ecologische systemen die de planeet Aarde de afgelopen 10.000 jaar stabiel hebben gehouden, staan op het punt vernietigd te worden door de mens, maakt de documentaire duidelijk.

IJslagen en oceaanstromingen zijn aan het veranderen. Als die veranderingen een bepaald niveau bereiken zijn ze niet alleen onomkeerbaar maar zullen ze in rap tempo tal van andere veranderingen in gang zetten dan wel versnellen. Als de CO2 uitstoot niet voldoende verminderd wordt zijn die veranderingen onafwendbaar, legt The Guardian uit.

https://joop.bnnvara.nl/nieuws/wetenschappers-barsten-in-huilen-uit-bij-aanschouwen-gevolgen-klimaatcrisis

De bizarre complotwanen van congreslid Marjorie Taylor Greene (Joop)

Er is veel te doen over het Amerikaanse Republikeinse congreslid Marjorie Taylor Greene. Een groot deel van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden eisten dat ze vanwege haar extreme opvattingen uit haar functie gezet zou worden en zelfs een deel van haar Republikeinse collega’s ziet haar liever vandaag dan morgen vertrekken. De leider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, liet donderdag echter weten dat de partij achter haar blijft staan.

Greene is een overtuigd aanhanger van de QAnon-sekte, de geradicaliseerde complotdenkers die onder andere geloven dat er een elite bestaat die zich voedt met babybloed om de eeuwige jeugd te bemachtigen. Greene is daarnaast een fervent Trump-aanhanger die de MAGA-achterban opriep het Capitool te bestormen. Ook bedient ze zich van antisemitische complottheorieën zoals dat de bosbranden in Californië in werkelijkheid zijn gestart door joodse ruimtelasers.

Om nog eens duidelijk te maken in welke bizarre schijnwerkelijkheid Greene leeft, zette Vice haar denkbeelden op een rijtje.

Video niet te zien? Klik hier.

https://joop.bnnvara.nl/kijk-nou/de-bizarre-complotwanen-van-congreslid-marjorie-taylor-greene

Republikeinen klappen voor antisemitische complotdenker (Joop)

Het Republikeinse Congreslid Marjorie Taylor Greene heeft een staande ovatie gekregen van een deel van haar collega’s. Volgens de leider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, zal Greene niet worden gestraft omdat ze racistische, islamofobe en antisemitische complottheorieën heeft verspreid.

Greene, die gelooft in de QAnon-complottheorie, kwam recent onder meer in het nieuws omdat ze een scholier die een school shooting overleefde, in een video belachelijk had gemaakt. Het Republikeinse Congreslid noemde de scholier een acteur die zou zijn “afgericht als een hond”.

De afgelopen jaren plaatste en likete Greene honderden berichten op sociale media waarin wordt gepleit voor het executeren van vooraanstaande Democraten, zoals Nancy Pelosi. Ook gelooft ze dat Trump de verkiezingen in 2020 heeft gewonnen en dat joden met laserstralen vanuit de ruimte de bosbranden in Californië veroorzaken.

Tijdens de bestorming van het Capitool een maand geleden deelde Greene de locatie van haar collega’s op Twitter. Verscheidene Democraten, onder wie Alexandria Ocasio-Cortez, vreesden dat de woedende indringers hen zouden vermoorden.

Greene kan rekenen op de steun van Donald Trump en zijn radicale aanhang. Dat verklaart vermoedelijk waarom McCarthy haar wangedrag met de mantel der liefde. De Republikeinse leider zegt wel dat “uitspraken die Greene heeft gedaan en gedeeld over school shootings, politiek geweld en antisemitische complottheorieën niet de waarden van de Republikeinen in het Huis vertegenwoordigen”.

https://joop.bnnvara.nl/nieuws/republikeinen-applaudisseren-voor-antisemitische-complotdenker

Massale vogelsterfte in zuidwesten VS veroorzaakt door honger (Joop)

De trekvogels die in september in het zuidwesten van de Verenigde Staten met duizenden tegelijk uit de lucht vielen, zijn omgekomen van de honger. Dat concluderen biologen na bestudering van de karkassen in de staten New Mexico, Colorado, Texas, Arizona en Nebraska. Er waren dit najaar bijna tienduizend meldingen van dode vogels. Vermoedelijk was dat slechts het topje van de ijsberg en zijn er honderdduizenden vogels omgekomen.

Uit necropsie blijkt 80 procent van de vogels tekenen vertoonde van langdurige uithongering. De trekvogels hadden minder lichaamsvet, hun spieren waren ernstig verzwakt en er werd bloed in hun darmkanaal gevonden, meldt The Guardian. Aanvankelijk vermoedden biologen dat ook dat de hevige bosbranden in het westen van de VS de vogels parten speelden. Dat lijkt niet het geval: de onderzoekers troffen geen schade in de longen aan.

“Dit is niet van de ene op de andere dag gebeurd”, zegt Martha Desmond, hoogleraar biologie van de New Mexico State University, tegen The Guardian. Desmond denkt dat de dieren al vroeg aan de vogeltrek begonnen vanwege de droogte in het zuidwesten van de VS. “In New Mexico was het een extreem droog jaar, en de komende jaren worden er meer droge jaren verwacht. De klimaatverandering speelt daar een rol in.”

Door de droogte zijn er minder insecten en hebben de trekvogels minder te eten. De problemen werden verergerd doordat het plotseling opmerkelijk koud werd. In september waren er veel meldingen van vogels die zich vreemd gedroegen. De dieren waren lethargisch en vlogen laag bij de grond. De vogels leken ook vaak gedesoriënteerd: ze vlogen te pletter tegen auto’s en gebouwen.

Foto: University of New Mexico

https://joop.bnnvara.nl/nieuws/grote-vogelsterfte-in-zuidwesten-vs-veroorzaakt-door-honger