LIVE: Algemene Politieke Beschouwingen (Joop)

Woensdag debatteert de Tweede Kamer tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. De eerste spreker van de dag was Geert Wilders, die zijn spreektijd gebruikte om zijn gebruikelijke emotionele riedel af te steken. Zoals vrijwel altijd vuurde hij zijn eerste pijlen af op D66, wiens leider Sigrid Kaag hij lafheid en wegduiken verweet, omdat zij zich tijdens het debat laat vervangen door Rob Jetten. Die laatste ging op zijn beurt met graagte in op de aantijgingen van Rutte, die hij een obsessie met Kaag verweet (“meisjes plagen, kusjes vragen”).

Daarnaast sneed Jetten een bij de PVV gevoelig punt aan, namelijk dat Wilders zijn fractiegenoot Dion Graus uit de wind zou houden, terwijl de Kamer de nodige vragen heeft over de vele beschuldigingen van seksueel misbruik door Graus. Wilders vervolgde zijn spreekbeurt met een keur aan misstanden in het land, van woningnood tot criminaliteit, die volgens de PVV-leider niet alleen de schuld zijn van Mark Rutte, maar toch vooral ook van vluchtelingen, migranten en niet-westerse allochtonen. Huisjesmelker Wybren van Haga mengde zich kort in het debat door het huurbeleid van het kabinet te bekritiseren.

Overigens kwam Kaag even later alsnog de plenaire zaal in, mogelijk om Wilders te laten zien is dat ze toch niet ‘laf’ is.

Kaag komt nu de zaal binnen #APB pic.twitter.com/Izxuw3XC4v

— Jeroen Stans (@JeroenStans) September 22, 2021

VVD
Na Wilders was het de beurt aan plaatsvervangend VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans om de beleidskeuzes van de kabinetten-Rutte te verdedigen. Ze begon haar vuurdoop bij de Algemene Beschouwingen met de constatering dat politici te veel met zichzelf bezig zijn en hoe dat haar pijn doet. Direct erna sloeg ze op Ruttiaanse wijze de jubeltrom over de veerkracht van Nederland. Dat leverde haar direct een interruptie op van PvdA-leider Liliane Ploumen die opmerkte dat er nogal wat ruimte zit tussen die zogenaamde Nederlandse welwillendheid en de houding van de VVD die werkelijk elke vooruitgang lijkt te blokkeren, waaronder de kabinetsformatie.

Ploumen wilde van de VVD horen dat de voorgenomen belastingverlaging voor bedrijven van tafel gaat en om het geld dat daarmee vrijkomt wordt besteed ‘aan gewone mensen’ en het verhogen van de koopkracht. Hermans liet hierop weten mogelijk open te staan voor een andere besteding van het geld, maar pas aan het eind van het debat te beslissen wat dat dan wordt. Jesse Klaver (GroenLinks) had nog een suggestie: het afschaffen van de verhuurdersheffing, iets waar inmiddels een groot deel van de Kamer voor is. De VVD was vooralsnog tegen, maar volgens Hermans staat de partij open voor een verlaging van die verhuurdersheffing. Wel is haar partij nog altijd voorstander van het verkopen van sociale huurwoning, ondanks dat vrijwel alle experts het er inmiddels over eens zijn dat dit funest is voor het aanbod betaalbare huurwoningen.

De VVD vindt het best om sociale huurwoningen (tot 753 euro per maand) te verkopen. Ze worden dan midden huur (tot 1100 euro).
Maar de wachtlijsten zijn vaak 10 jaar. En veel mensen kunnen echt geen 1100 euro per maand aan huur betalen.
(3)

— Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) September 22, 2021

Kersvers zelfstandig opererend Kamerlid Pieter Omtzigt wil van Hermans weten of zij één land kan noemen, ‘behalve Nederland, dat een speciale belasting heeft op betaalbare huurwoningen’:

Omtzigt legt in 1x de belangrijkste reden voor de wooncrisis uit. Nederland is het enige land in de wereld dat goedkope huurwoningen beboet👇🏼 pic.twitter.com/IHXhNvsMfO

— Zihni Özdil (@ZihniOzdil) September 22, 2021

SP-leider Lilian Marijnissen heeft nog een andere vraag aan Hermans over die sterke schouders die de VVD’er zo roemt. Namelijk of ze maandagavond de documentaire ‘Alleen tegen de staat’ heeft gezien, waarin vijf slachtoffers van het toeslagenschandaal onomwonden uit de doeken doen hoe hun levens moedwillig zijn verwoest door de Belastingdienst. Hermans heeft niet gekeken, wat bij Marijnissen tot de conclusie leidt dat de VVD nog altijd geen oog heeft voor de slachtoffers.

D66
Rob Jetten begon zijn betoog met een verwijzing naar Alleen tegen de Staat. Anders dan Sophie Hermans had hij deze documentaire over de slachtoffers van de toeslagenaffaire wel gezien. “Het vertrouwen in de politiek is daardoor bijna onherstelbaar beschadigd.”

De D66’er verklaarde begrip te hebben voor de “beleidsarme begroting” van het “driedubbel demissionaire kabinet” en nodigde de Kamer uit om voorstellen te doen voor aanpassingen. Jesse Klaver (GroenLinks) probeerde uit te vinden hoeveel ruimte er is. Als D66 voorstellen van de oppositie steunt, is er namelijk een meerderheid in de Tweede Kamer voor het afschaffen van de verhuurdersheffing en voor hogere salarissen in het basisonderwijs. Jetten liet doorschemeren dat er valt te praten met D66. “Ik heb minister Hoekstra ook horen zeggen hoe goed het gaat met de economie.”

Jetten verdedigde de uitgaven voor klimaatmaatregelen van het demissionaire. Tijdens een werkbezoek had hij gezien hoe het verduurzamen van huizen ertoe leidt dat mensen een aangenamer huis en een lagere energierekening krijgen. De D66’er riep in herinnering dat de klimaatcrisis grote gevolgen heeft. Hij wees op de overstromingen in Limburg, de bosbranden elders in Europa en de hongersnood in Madagaskar.

CDA
Pieter Heerma rekende in zijn bijdrage af met het neoliberalisme, waarvoor zijn partij toch decennia een van de vaandeldragers was. “Een prachtig verhaal”, reageerde Jesse Klaver. “Ik heb maar een vraag: wanneer gaat u met de PvdA en GroenLinks om tafel?”

Het CDA wil evenals veel andere partijen af van de verhuurdersheffing. Ook pleitte Heerma voor een minister van Volkshuisvesting. Na Rutte-II werd de functie van minister van Wonen afgeschaft. “Ik ben de eerste VVD’er die een heel ministerie heeft doen verdwijnen”, verklaarde minister Stef Blok (VVD) destijds.

Dit bericht wordt aangevuld.

https://joop.bnnvara.nl/nieuws/live-algemene-politieke-beschouwingen

Bosbranden zorgen voor recorduitstoot CO2 (Joop)

Als gevolg van bosbranden kwam er in augustus 1,3 gigaton CO2 vrij. Dat is de grootste hoeveelheid sinds de Copernicus Atmosphere Monitoring Service in 2003 begon met het meten van de uitstoot van bosbranden. Dat schrijft The Guardian.

Door de klimaatcrisis – en de hitte en droogte die daarmee gepaard gaan – neemt de kans op bosbranden toe. De branden zelf dragen vervolgens ook weer bij aan de opwarming van de aarde. De vrees bestaat dat bossen meer broeikasgassen gaan uitstoten dan ze opslaan.

Rusland was verantwoordelijk voor verreweg de meeste CO2. Tussen juni en augustus kwam er bij bosbranden in Siberië 970 megaton CO2 vrij. Ook in Noord-Amerika waren veel branden. In Europa, waar relatief weinig bos is, waren er grote branden in onder meer Griekenland, Italië, Kroatië, Oekraïne, Roemenië, Albanië en Servië.

https://joop.bnnvara.nl/nieuws/bosbranden-zorgen-voor-recorduitstoot-co2

Onderzoek: retourtje New York zou 2.500 euro extra moeten kosten (Joop)

Als de klimaatkosten in de prijs verdisconteerd zouden worden, zou een retourvlucht naar New York 2.500 euro duurder worden, schrijft The Guardian. De krant baseert zich op wetenschappers van onder meer Cambridge en Imperial College London.

De klimaatcrisis gaat gepaard met enorme kosten. De onderzoekers hebben becijferd dat het wereldwijde bruto nationaal product deze eeuw 37 procent minder zal groeien door de gevolgen van de stijgende temperaturen (zoals overstromingen, droogte en bosbranden).

Elke ton CO2 die wordt uitgestoten, levert op termijn een welvaartsverlies op van 3.000 dollar (2.500 euro), stellen ze. Een retourtje Schiphol-New York zorgt voor een uitstoot van 1 à 2 ton CO2 per persoon.

https://joop.bnnvara.nl/nieuws/onderzoek-retourtje-new-york-zou-2-500-euro-extra-moeten-kosten

Bijna de helft van alle bomen wereldwijd met uitsterven bedreigd (Joop)

Tussen een derde en de helft van alle wilde boomsoorten op de planeet wordt met uitsterven bedreigd, waarmee het risico op ineenstorting van het ecosysteem en daarmee ook de vernietiging van het leefklimaat van de mens toeneemt. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Het aantal boomsoorten in gevaar is zelfs twee keer groter dan het aantal soorten uitstervende zoogdieren, vogels en reptielen bij elkaar. De grootste boosdoener is de landbouw en veeteelt.

Het onderzoek nam vijf jaar in beslag en keek naar de staat van de 58.497 bekende boomsoorten op de planeet. Daarvan bleken 17.510 soorten, oftewel 29,9 procent van het geheel, in gevaar te zijn. Daarnaast is 7,1 procent ‘mogelijk in gevaar’ en was van 21,6 procent de staat niet grondig genoeg geëvalueerd. Slechts 41,5 procent van alle bomen op de wereld kreeg het predicaat veilig.

Het probleem van de uitstervende bomen doet zich over de hele wereld voor, maar is het nijpendst in het Amazonewoud, waar maar liefst 1.788 boomsoorten dreigen te verdwijnen. Brazilië wordt gevolgd door China, waar zo’n 890 boomsoorten in gevaar zijn. Ook in Europa, waar de biodiversiteit relatief klein is, dreigt boomsterfte. Vooral de meelbes en de wilde lijsterbes lopen risico van het Europees continent te verdwijnen.

Het grote aantal boomsoorten dat het moeilijk heeft, is extra verontrustend wanneer je bedenkt dat tot nu toe slechts 0,2 procent van de bekende soorten is uitgestorven. Dat dit aantal nu zo schrikbarend dreigt toe te nemen, komt volledig op het conto van de mens. Het onderzoeksrapport benoemt de voornaamste bedreigingen voor de boomdiversiteit, waarin landbouw (29%) en veeteelt (14%) gezamenlijk de grootste veroorzakers zijn, op de voet gevolgd door houtkap (27%). Andere oorzaken zijn bouw (13%), bosbranden (13%) en mijnbouw (9%). Klimaatverandering staat met een aandeel van 4% onderaan de lijst, hoewel daarbij niet is meegenomen wat het aandeel daarvan is op bijvoorbeeld bosbranden als gevolg van extreme droogte.

De organisatie verantwoordelijk voor het onderzoek, Botanic Gardens Conservation International (BGCI), vergelijkt het wegvallen van bomen met het spelletje Jenga: ‘Trek de verkeerde eruit en het hele ecosysteem stort in.’ Wel maakt BCGI duidelijk dat het nog niet te laat is: ‘We weten voor het eerst precies welke soorten in gevaar zijn, waar ze zijn en wat het gevaar veroorzaakt. De boomsoorten zijn nog niet uitgestorven. Er is nog hoop. Er zijn nog steeds manieren om ze van de afgrond te redden.’

https://joop.bnnvara.nl/nieuws/bijna-de-helft-van-alle-bomen-wereldwijd-met-uitsterven-bedreigd

Overstromingen Nederland, Duitsland en België direct gevolg klimaatcrisis (Joop)

Voor wie nog twijfelde: het extreme weer van de afgelopen weken, zoals de watersnood in Duitsland, België en het zuiden van Nederland en de hittegolven als in de Verenigde Staten, Siberië en rond de Middellandse Zee, zijn het directe gevolg van klimaatverandering. Dat blijkt uit nieuw grootschalig internationaal onderzoek. Deze extreme weersomstandigheden zullen naar alle waarschijnlijkheid jaarlijks terugkeren.

Dat het veel regent of dat er warmere dagen zijn is an sich niet heel uitzonderlijk, maar het is de hoeveelheid regen en de hoogte van de temperaturen die versterkt worden door de toegebrachte schade aan het klimaat door toedoen van de mens. Zo waren de stortbuien waarbij alleen al in Duitsland zeker 222 mensen om het leven kwamen, zo’n 20 procent heviger als gevolg van de opwarming van de aarde. Ook blijkt uit het onderzoek van de World Weather Attribution-groep (WWA), waaraan ook Nederlandse wetenschappers deelnamen, dat de Siberische hittegolf, maar ook de Australische bosbranden van de afgelopen twee jaar, te wijten zijn aan de klimaatcrisis.

Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van meteorologische metingen, computermodellen met hoge resolutie en peer-reviewed onderzoeksmethoden. Daarbij werd de frequentie van extreme regenval zoals in Duitsland, België en Nederland in het huidige verwarmde klimaat, vergeleken met de frequentie die verwacht wordt in een wereld zonder door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Het resultaat: de klimaatcrisis heeft de kans op extreme regenval 1,2 tot 9 keer groter heeft gemaakt en dergelijke stortbuien in de regio zijn nu 3% tot 19% intenser. De warmere lucht als gevolg van de opwarming van de aarde kan 7% meer waterdamp bevatten per 1 graad Celsius stijging.

In het klimaatakkoord van Parijs, opgesteld in 2015, is overeengekomen dat de opwarming van de aarde beperkt moet blijven tot een stijging van 1,5 procent, met een maximale uitschieter van 2 graden. Uit meer recente onderzoeken bleek al dat zelfs dat streven te optimistisch is om verregaande klimaatverandering en daarmee aantasting van het leefgebied voor de mens, te voorkomen. Die doelstelling zou dus verder naar beneden moeten worden bijgesteld, vindt ook professor Maarten van Aalst van de Universiteit Twente en een van de onderzoekers van de WWA:

Door de enorme menselijke en economische kosten van deze overstromingen zijn we er op grimmige wijze aan herinnerd dat landen over de hele wereld zich moeten voorbereiden op extremere weersomstandigheden en dat we dringend de uitstoot van broeikasgassen moeten verminderen om te voorkomen dat deze situaties nog verder uit de hand lopen.

Voor het onderzoek richtten de wetenschappers zich op de regio rond de twee zwaarst getroffen gebieden, die rond de Duitse rivieren Ahr en Erft en de Maas in België. De rivierstanden zelf konden niet worden geanalyseerd, onder meer omdat een aantal cruciale meetstations door de overstromingen zijn vernietigd. Wel bleek uit het onderzoek dat bijvoorbeeld de relatief kleine rivier de Ahr op het piekmoment evenveel water doorvoerde als de Rijn. Oftewel, er stroomde een gigantische rivier door een daar totaal niet op berekend klein dal. De kans dat dat gebeurt is nu zo’n 0,25 procent per jaar, maar dat risico wordt de komende jaren alleen maar groter.

“Deze overstromingen hebben ons laten zien dat ook ontwikkelde landen niet veilig zijn voor de ernstige gevolgen van het extreme weer dat we hebben gezien en waarvan bekend is dat ze heviger worden door de klimaatverandering”, zegt mede-onderzoeker Friederike Otto van de Universiteit van Oxford. “Dit is een urgente wereldwijde uitdaging en die moeten we aangaan. De wetenschap is daar duidelijk over en is dat al jaren.”

Behalve het drastisch verminderen van de uitstoot, waarschuwen de onderzoekers dat er meer maatregelen nodig zijn. Te denken valt dan aan noodwaarschuwingssystemen die tijdig laten weten dat extreem weer op komst is. Daarnaast moet er ingrijpende verbetering van de infrastructuur plaatsvinden, zodat wanneer nodig mensen weg kunnen komen uit de getroffen gebieden.

https://joop.bnnvara.nl/nieuws/overstromingen-nederland-duitsland-en-belgie-direct-gevolg-klimaatcrisis