Call for papers – 7de Colloquium over het Afrikaans (Neerlandistiek)

Universiteit Gent, 27-28 oktober 2022

Taalkunde: ‘De studie van het Afrikaans in 2022: Nieuwe databronnen, nieuwe methodes’

Het overkoepelende thema van het taalkundige deel van het colloquium is ‘De studie van het Afrikaans in 2022: Nieuwe databronnen, nieuwe methodes’. We verwelkomen bijdragen waarin oude en nieuwe problemen uit de taalkundige beschrijving van het Afrikaans (zowel Standaardafrikaans als andere moderne of historische variëteiten) worden aangepakt met behulp van onderscheidingen en analytische methoden uit de recente linguïstische theorievorming. Daarbij beperken we ons bewust niet tot een of meer specifieke (grammaticale) theorieën, om zo discussie over de theoretische schotten heen te stimuleren. Ook bijdragen waarvoor gebruik wordt gemaakt van nieuwe corpora of andere (digitale) gegevensbronnen zijn welkom. De plenaire sprekers voor het taalkundige deel van het colloquium zijn Adri Breed (NWU) en Quentin Williams (UWK).

Letterkunde: Cli-fi. Dialogen over klimaat en milieu in Afrikaans en Nederlands

Klimaatfictie is een nieuw opkomend literair genre wereldwijd, vaak samengevat onder noemers zoals ‘cli-fi’ en ‘ecopoetry’ (Johns-Putra, 2016). Ook in Zuid-Afrika, meer specifiek in de Afrikaanse literatuur, groeit het aantal romans en dichtwerken dat expliciet of impliciet de drastische klimaatveranderingen thematiseren en die de antropocentrische verbeelding van onze wereld betwisten. Bosbranden, langdurige droogte en waterschaarste, toenemende armoede en economische ongelijkheid, recent nog de catastrofale overstromingen in de provincie KwaZulu-Natal, zijn symptomen van climate change. Vanuit vergelijkend letterkundig perspectief is veel te zeggen over de wijze waarop de klimaatdiscussie wordt aangegaan. In de recente bijeenkomst van Samespraak traden Pieter Odendaal, Els de Groen en Susan Smit in
gesprek. Vorig jaar heeft het collectief Klimaatdichters, met zo’n tweehonderd deelnemers uit de Lage Landen en Zuid-Afrika, een avond gewijd aan de klimaatproblematiek in het oeuvre van Antjie Krog. Het letterkundig deel van het colloquium richt zich op klimaatfictie in twee taal- en cultuurgebieden. In de Global South, in een postkoloniale samenleving, is klimaatfictie anders ingebed dan in een Europese context. Er zijn zonder twijfel meer verschillen, zoals toe te schrijven aan culturele, sociale en economische context of bijvoorbeeld de literaire traditie en maatschappelijke debatten, in de thematisering van de klimaatcrisis in Nederlands en Afrikaans. In de letterkundige sessie wordt aandacht besteed aan raakpunten en verschillen, ook in de wetenschappelijke benadering en de literair-theoretische paradigma’s waarvan het onderzoek in Zuid-Afrika en in Nederland/Vlaanderen gebruikmaakt. De keynote spreker voor het letterkundige deel is Susan Smith (UFH).

Wetenschappelijk comité

Elisabeth Bekers (Vrije Universiteit Brussel), Inge Brinkman (Universiteit Gent), WAM Carstens (Nord-Wes Universiteit), Andries Coetzee (University of Michigan), Timothy Colleman (Universiteit Gent), Daniël van Olmen (Lancaster University), Yves T’Sjoen (Universiteit Gent), Freek Van de Velde (KU Leuven), Margriet Van der Waal (Unversiteit van Amsterdam & Universiteit Groningen), Gerhard Van Huyssteen (NWU & VivA), Pieter Vermeulen (KU Leuven), Louise Viljoen (Stellenbosch Universiteit), Martina Vitackova (Universiteit Gent), Hein Willemse (Universiteit van Pretoria), Astrid de Wit (Universiteit van Antwerpen)

Organiserend comité

Timothy Colleman, Yves T’Sjoen, Lieselot Tuytens, Freek van de Velde, Annelies Verdoolaege, Pieter Vermeulen, Martina Vitackova, Astrid de Wit

Abstracts:

Gelieve abstracts van max. 500 woorden in te dienen voor 30 juni 2022 – stuur naar afrikaans@ugent.be. Dien aub uw abstract anoniem in; gelieve auteurs en affiliaties enkel vermelden in de body van de e-mail.

https://neerlandistiek.nl/2022/06/call-for-papers-7de-colloquium-over-het-afrikaans/