Aanpak natuurbranden kan effectiever (Rekenkamer)

Als er in de toekomst gelijktijdig natuurbranden uitbreken dan bestaat er een reëel risico dat die niet snel onder controle kunnen worden gebracht. Specialistische bestrijdings­capaciteit en materieel zijn onvoldoende beschikbaar. Ook zijn er leemtes in de bevoegdheden en samenwerking tussen veiligheidsregio’s waardoor in crisissituaties snelle en juiste besluitvorming over de inzet van schaarse capaciteit wordt bemoeilijkt. Terwijl de kans dat zich meer natuurbranden voordoen de komende jaren groeit door klimaatverandering en toenemende droogte.

https://www.rekenkamer.nl/actueel/nieuws/2021/05/19/aanpak-natuurbranden-kan-effectiever