Gevaar voor natuurbranden door aanhoudende droogte (Rijnmond Veilig)

Hoewel heel Nederland in de ban is van de coronacrisis liggen er helaas ook nog andere gevaren op de loer. Nederland gaat op dit moment gebukt onder aanhoudende droogte. Met soms heftige, moeilijk te blussen natuurbranden tot gevolg. Honderden hectares natuurgebied in Brabant en Limburg gingen de afgelopen dagen al in vlammen op.

Situatie in Rotterdam-Rijnmond                                                                                                                                                                 

Duinbrand specialist Jan Tuns van Brandweer Rotterdam-Rijnmond over de situatie in Rotterdam -Rijnmond:

“Het grootste risico binnen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is een onbeheersbare duinbrand. Deze kunnen zich voordoen in de hele kuststrook die behoort aan de VRR. Denk hierbij aan het duingebied van Hoek van Holland, het Voornes duin op Voorne Putten en de Kop van Goeree op Goeree Overflakkee. Buiten de duingebieden hebben we nog een aantal andere kwetsbare gebieden zoals de Slikken van Flakkee.”

Continu monitoren                                                                                                                                                                                                        “De droogte wordt gemonitord door een meetstation van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) en de gegevens die door dit meetstation worden gegenereerd geven een bepaalde waarde waaraan het risico op het ontstaan van een natuurbrand wordt gekoppeld. Aangezien het kustgebied van Zeeland grote overeenkomsten vertoont met de kuststrook van de VRR worden deze meetgegevens ook door de VRR gebruikt. Momenteel is fase extra alert van kracht en dit betekent dat het al langere tijd droog is in de natuur. In deze periode kan een natuurbrand zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Tijdens deze periode zullen de natuurbeheerders zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer etc. ook een extra oogje in het zeil houden.”De brandweer heeft nu ook een drone team operationeel wat direct kan worden ingezet om vanuit de lucht het gebied in kaart te brengen zodat de brand efficiënt kan worden bestreden.”

Campings, recreatieterreinen en andere voorzieningen zijn allemaal gesloten. Denk je dat dit de kans op natuurbranden verkleint?

“Het is natuurlijk triest dat deze bedrijfstak is gesloten met dit mooie weer. Niet alleen voor de ondernemers maar ook voor de mensen die de stadse omgeving graag even verruilen voor de landelijke omgeving in het kustgebied. Als er minder mensen in de duingebieden zijn is de kans op een duinbrand uiteraard een stuk kleiner. Het is uit onderzoek gebleken dat het merendeel van de natuurbranden ontstaat door menselijk handelen, zowel bewust als onbewust. Dit laat onverlet dat iedereen die zich toch in dit gebied begeeft de grootst mogelijke voorzichtigheid in acht moet nemen. Denk hierbij aan het achteloos weggooien van een nog  brandende sigaret.”

Help mee om natuurbranden te voorkomen. Bijvoorbeeld door je afval in de daarvoor bestemde bakken te gooien, sigaretten goed uit te maken en geen open vuur te gebruiken in het duingebied. Parkeer je auto niet in grasbermen. Door de hete uitlaat kan het gras makkelijk ontbranden met een grote natuurbrand tot gevolg. Vergeet niet om ook in de natuur 1,5 meter afstand te houden!

Meer weten over het voorkomen van natuurbranden?

Download de folder ‘Help natuurbranden voorkomen’ via onderstaande link:

https://www.brandweer.nl/media/1094/natuurbrand-2017.pdf

“Tot slot wil ik nog de oproep doen om, als er enig vermoeden bestaat dat er een brand is in de natuur, direct de hulpdiensten te waarschuwen via 112. Probeer hierbij zo duidelijk mogelijk aan te geven waar de brand eventueel heerst zodat er geen kostbare tijd verloren gaat omdat de hulpdiensten eerst op zoek moeten naar de locatie van de brand.”

https://www.rijnmondveilig.nl/algemeen/44210/

Het Risico op natuurbranden blijft onverminderd groot (Rijnmond Veilig)

Fase 2 (extra alert) is nog steeds van kracht. Op 16 juli heeft het hier en daar in Nederland wat geregend. Dit heeft echter geen enkele invloed gehad op de droogte in natuurgebieden. Zeker nu er de komende weken geen of nauwelijks neerslag wordt verwacht blijft het risico op natuurbranden onverminderd groot.

Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Terreineigenaren en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert maar vragen ook jouw medewerking om natuurbrand te voorkomen.

Open vuur, vuurkorven, fakkels, wensballonnen, vuurwerk en natuurlijk roken in een natuurgebied raden wij ten zeerste af. Ga ervan uit dat de verleende ontheffing voor stookverboden niet meer geldig is. Zie de voorwaarden van de ontheffing of neem hierover contact op met de verlenende instantie. Houd op jouw verblijfplaats altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of desnoods een emmer water. Parkeer je auto niet in het (hoge) gras. Een hete uitlaat of katalysator van je auto kan droog gras in vuur en vlam kan zetten. Een brandweervoertuig is best breed. Houd bospaden en toegangswegen daarom vrij van geparkeerde auto’s.

Een brandje in de duinen of het bos kan al snel uit de hand lopen. Natuurbranden zijn grillig en moeilijk te bestrijden. Vuur kan zich razendsnel verspreiden via kruinen van bomen en kan heel onverwachts op de grond opduiken. Het grootste gevaar voor mensen is dat ze door het vuur ingesloten raken en niet meer weg kunnen komen. Is er brand in de natuur en weet je niet welke kant je uit moet? Loop dan niet voor de brand uit of in de richting van de brand, maar haaks op de richting waar de brand vandaan komt. Komt de brand uit het zuiden, loop dan niet richting het noorden, maar richting het oosten of westen. De kans dat de brand je inhaalt of insluit, is dan het kleinst.

Het bericht Het Risico op natuurbranden blijft onverminderd groot verscheen eerst op rijnmondveilig.nl.

https://www.rijnmondveilig.nl/algemeen/het-risico-op-natuurbranden-blijft-onverminderd-groot/