Beschouwingen collegewerkprogramma en bestuursrapportage (D66 Zuidwesthoek)

Geachte voorzitter, geachte leden van de gemeenteraad, geachte leden van het college,

Voor ons liggen twee zeer goed leesbare en heldere stukken. D66 wil daarom ook de complimenten uitspreken aan de organisatie voor het verzette werk, waarbij wij de wens uitspreken dat de begroting ook een goed leesbaar en helder stuk wordt en daar wensen wij de organisatie dan ook veel succes mee.

Voorzitter, het leek de fractie van D66 een goed idee om als fiets- en wielergemeente voor deze beschouwingen de fiets te pakken en gezamenlijk een flink stuk door onze mooie gemeente te fietsen. Hierbij waren het collegewerkprogramma en de bestuursrapportage onze navigatiemiddelen. We hadden afgesproken bij het gemeentehuis. Daar aangekomen viel ons meteen iets op. Er liep een man mopperend het gemeentehuis uit. Omdat wij graag wilden weten wat er aan de hand was spraken wij de beste man aan. Hij gaf aan dat hij een nieuw reisdocument wilde aanvragen maar dat dit nu niet kon omdat het gemeentehuis gesloten was. Hij gaf aan een hele drukke en belangrijke baan te hebben die eigenlijk 24/7 doorgaat. D66 deelt de mening van de man dat de huidige openingstijden niet meer aansluiten bij de behoefte van de inwoners. Gelukkig zien wij in het collegewerkprogramma dat het college dit ook vindt en dat ze hier iets mee wil gaan doen. Echter vraagt D66 zich af wanneer het pilot met een extra avondopenstelling gaat draaien? Want nu is het roepen, maar het is tijd voor actie. We namen afscheid van de man en wilden op onze fiets stappen om te vertrekken toen ons ineens iets opviel waar D66 eerder aandacht om gevraagd heeft maar waar naar onze mening al veel te lang niks mee gedaan wordt. Hoe kan het zijn dat oude medewerkers nog steeds toegang hebben tot het gemeentehuis? Wanneer kunnen wij eindelijk verwachten dat dit potentieel data lek gedicht wordt? D66 is absoluut niet gelukkig met deze situatie en snapt niet dat het college hier niet direct op acteert.

Eenmaal bekomen van de schrik zetten wij onze fietstocht door de gemeente in en reden we via Calfven naar Ossendrecht. Onderweg concludeerden wij dat de herbestrating en vernieuwing van de weg in volle gang is en dat het er voor het oog goed uit komt te zien. D66 is echter wel bezorgd dat door al het agrarisch verkeer en het feit dat het een gebiedsontsluitingsweg is de weg snel kapotgereden gaat worden en dat er zeker geen 30km/u gereden gaat worden. D66 vraagt zich af wat het college daaraan gaat doen?

Aangekomen in Ossendrecht zagen we tot onze grote vreugde dat de werkzaamheden m.b.t. de Noordrand begonnen zijn. Dit is wat D66 betreft een goed voorbeeld van duurzaam en toekomst bestendig bouwen. Echter ziet D66 wel dat de woningen die er verrijzen niet bestemd zijn voor de jonge startende inwoners van de gemeente. Graag zien wij dat bij het maken van nieuwe woningbouwplannen ook naar de wensen en behoeften van onze starters in de samenleving wordt gekeken. Een goed voorbeeld hiervan kan de Groeve Boudewijn zijn. Hier duurt het volgens D66 toch echt wel veel te lang voordat de eerste spade in de grond wordt gestoken. Wij vragen ons dan ook af wat het college gaat doen om dit vlot te trekken?

Fietsend over de O.l.v. Ter duinen laan zag D66 dat de verlichting ook hier, evenals langs de Antwerpsestraatweg, nog steeds niet adaptief werkt. Dit is wat D66 betreft zeer storend en wij eisen dan ook van het college dat dit z.s.m. opgelost gaat worden. Wanneer gaat de verlichting werken zoals is afgesproken?

Verder fietsend richting Putte door de mooie bossen concludeerde D66 dat deze fietsroute ruim voldoende en mooi genoeg is. Wij vinden het niet wenselijk en zelfs een slechte zaak als er een fietspad komt dwars door de mooie natuur tussen Huijbergen en Putte. Dit is te storend voor de natuur en het zal ook geen veilig fietspad worden aangezien er geen sociale controle is en dit potentiële fietspad de kans op dumping van afval in de natuur aanzienlijk vergroot. Waar D66 zeker wel op in wil zetten is een MTB-netwerk in onze gemeente met aansluitingen op het MTB-netwerk van buurgemeentes. D66 snapt niet dat het zo lang kan duren voordat dit netwerk er is. In de bestuursrapportage staat dat het gefaseerd wordt aangelegd vanwege de hoge kosten. D66 wil graag weten wat deze kosten zijn?

Eenmaal aangekomen in Putte spraken wij enkele mensen die zeer te spreken waren over de zorgcoöperatie in Putte. D66 vindt dit een zeer mooi initiatief en steunt het ook zeker ten volle, maar vraagt zich aan de andere kant wel af of dit initiatief juist de tekortkomingen van de gemeente niet blootlegt. Iets waar we juist op moeten gaan acteren aangezien niet elke kern een zorgcoöperatie heeft en er dus een hele hoop inwoners niet de zorg kunnen krijgen die men eigenlijk behoeft?

Gelukkig wonen er in Putte naast oudere inwoners ook jongeren. Deze jongeren gaven aan dat ze heel graag in Putte willen blijven wonen. Echter was het voor deze jongeren niet mogelijk om met het openbaar vervoer op tijd aanwezig te zijn op hun studielocaties, omdat de verschillende vormen van OV niet op elkaar aansluiten. Dit bleek niet alleen het geval in Putte maar eigenlijk in heel de gemeente. Het gevolg hiervan is dat veel jongeren gedwongen zijn om de auto te pakken wat echt geen duurzame oplossing is en het klimaat niet ten goede komt. D66 leest dat het college het bestaande OV op het huidige niveau wil houden en onderzoek wil doen naar snelbusverbindingen. D66 vraagt zich af wanneer de resultaten van dit onderzoek verwacht mogen worden? Wij vragen enige urgentie, zeker in het licht van bereikbaarheid en duurzaamheid.

In Huijbergen vroeg D66 zich af wanneer er concreet iets met het voormalige gemeentehuis gaat gebeuren en wat de plannen zijn van het college om het drukke verkeer in de kern aan te gaan pakken en met enige maatregelen te komen? Want wat ons betreft komt dit drukke verkeer de leefbaarheid van Huijbergen niet ten goede.

Via de Woensdrechtse heide werd de tocht door de gemeente verdergezet richting Woensdrecht en concludeerde D66 dat de ontwikkeling van Aviolanda en de komst van de F35 een zeer goede ontwikkeling is voor de werkgelegenheid binnen de gemeente. Echter is het zeer van belang dat er voldoende personeel gevonden kan worden en dat zij zich ook kunnen gaan vestigen in onze mooie gemeente. D66 wil nogmaals benadrukken dat hier ook meer nieuwe goedkope koopwoningen voor nodig zijn om ervoor te zorgen dat ook in deze behoefte voorzien kan worden. Deelt het college deze mening?

Fietsend langs Mattemburgh zien wij een goed voorbeeld van hoe recreatie, natuureducatie en erfgoed samen komen en een legio kansen biedt voor de inwoners en bezoekers van de Brabantse Wal. D66 is dan ook blij te zien dat het college inzet op een verdere branding van de mooie Brabantse Wal. Wel is het wat D66 betreft enorm van belang dat we op dit gebied een betere samenwerking hebben met zowel Bergen op Zoom, Steenbergen als ook onze Belgische zuiderburen om te voorkomen dat we elkaar beconcurreren. D66 vraagt zich of hoe het college de samenwerking, vooral met onze zuiderburen, voor zich ziet?

Aangekomen in Woensdrecht vroegen wij ons af wanneer de nieuwe brede school gebouwd gaat worden en waar deze precies komt? Is het college van plan om deze school energie neutraal te laten bouwen? Waarbij duurzame educatie voor zowel leerlingen als ouders centraal zal staan?

Onze reis was bijna ten einde en we fietsten via de Scheldeweg, waar het deelplan noord in de afrondende fase zit, terug naar het gemeentehuis. Bij het gemeentehuis konden we concluderen dat het collegewerkprogramma veel inhoud bevat die D66 ingebracht heeft tijdens de coalitieonderhandelingen. Het is goed om te lezen dat de huidige coalitie hiervan veel heeft overgenomen en ook aan de slag wil gaan met een aantal belangrijke zaken. Een andere belangrijke conclusie die D66 tijdens onze fietstocht kon trekken is het feit dat we veel ouderen op de fiets zijn tegen gekomen, maar heel weinig jongeren. Dit is wat D66 betreft een teken aan de wand. Er wordt in het collegewerkprogramma wel gesproken over zorg die jeugd nodig kan hebben maar er wordt niet gesproken over het ontwikkelen en ontplooien van jongeren in de gemeente. De wensen en behoeftes van deze groep is van belang. D66 heeft al gesproken over een goed ov-netwerk om te voorkomen dat de jongeren wegtrekken uit onze gemeente en nooit meer terugkomen.

Zoals zo vaak wordt gezegd heeft de jeugd de toekomst. Maar deze toekomst moeten we wel samen met de jongeren maken. D66 zal daarom ook met een motie komen om ook echt aan de slag te gaan met jongeren(beleid).

D66 is blij te zien dat duurzaamheid ook in het collegewerkprogramma een belangrijke rol heeft. Echter vindt D66 dat het college net een stap harder mag lopen om duurzaamheid breed gedragen te krijgen onder de inwoners van onze gemeente. Educatie, facilitering en de verbindende factor is daarbij de rol die wij voor onze gemeente zien. We moeten kaders durven stellen en kansen durven benoemen.  Denk hierbij aan waar warmtekoppeling plaats te laten vinden of stellen hoe we met zonnevelden wensen om te gaan.

Het was wat D66 betreft een mooie en leerzame fietstocht door onze gemeente waarbij wij een oproep doen om buiten de enorme benodigde investeringen in fysieke zaken, zoals wegen en bouwplannen, zeker de investeringen in de mens niet te vergeten. Om op zoek te gaan naar nieuwe vormen van democratie waarbij we de burgerparticipatie en betrokkenheid kunnen en moeten vergroten. D66 zal daarom ook altijd constructief kritisch naar het college blijven kijken en acteren en we gaan ervan uit dat onze inbreng gewaardeerd en meegenomen wordt.

Het bericht Beschouwingen collegewerkprogramma en bestuursrapportage verscheen eerst op Zuidwesthoek.

https://zuidwesthoek.d66.nl/beschouwingen-collegewerkprogramma-en-bestuursrapportage/