Gehakt maken van de Pantanal: rapport (Greenpeace)

Betrokkenheid Nederlandse vleesimporteurs bij natuurbranden Brazilië

Afgelopen jaar kwam de Pantanal, het leefgebied van de jaguar en de alligator, in het nieuws wegens ernstige branden, waarbij bijna 30% van het natuurgebied in vlammen is opgegaan. De branden volgden op twee jaar ernstige droogte. De overgrote meerderheid van de branden werd veroorzaakt door menselijke activiteit. Met name veeboeren worden ervan verdacht opzettelijk branden te hebben aangestoken. En wat blijkt? Een aantal van die veeboeren leveren aan Braziliaanse vleesverwerkingsbedrijven waar vandaan ook vlees naar Nederland gaat. 

Het is hoog tijd voor een EU-bossenwet, die bedrijven die dit vlees importeren verplicht om hun ketens op te schonen. De EU-Mercosurdeal, de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de vier Mercosurlanden Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay, moet van tafel. Deze deal zal namelijk de handel in Braziliaans vlees alleen maar vergroten, met alle gevolgen voor de Braziliaanse natuur. 

Geld verdienen aan de vleeshandel

Greenpeace International heeft 15 boeren geïdentificeerd die huidige of recente (2018–2019) leveranciers zijn van de toonaangevende vleesverwerkers van Brazilië, JBS, Marfrig en Minerva. Deze veeboeren  zijn in verband gebracht met de verwoestende branden in de Pantanal in 2020, milieuovertredingen en/of onregelmatigheden in de eigendomsregistratie. Op landgoederen van deze leveranciers is tussen 1 juli en 27 oktober 2020 ongeveer 73.052 ha grond verbrand, een gebied ongeveer anderhalf keer de Hoge Veluwe. In veel gevallen lijken deze branden te hebben bijgedragen tot uitgebreide branden tot ver buiten de eigendomsgrenzen. 

Nederlandse vleeshandel

Tussen 1 januari 2019 en 31 oktober 2020 gezamenlijk meer dan een half miljoen ton rundvlees en rundvleesproducten geëxporteerd ter waarde van bijna 2,47 miljard Euro (USD 3 mld). Nederland is een van de grootste Europese importeurs van dit Braziliaanse vlees en importeerde 12,357 ton rundvlees ter waarde van ruim 72 miljoen euro van deze fabrieken van JBS, Mafrig en Minerva. Belangrijkste importeurs van dit vlees zijn onder andere JBS Group en Global Meat. 

https://www.greenpeace.org/static/planet4-netherlands-stateless/2020/10/83bb5873-gp1suea6_web_size.jpg

Mato Grosso, Pantanal (Braziliê).

Ook Amazone gekapt voor vlees

Dit keer is de link tussen vleesbedrijven in de Pantanal onderzocht. Andere onderzoeken wijzen uit dat vleesproductie een van de belangrijkste drijfveren is voor ontbossing in de Amazone. Zo bleek uit eigen onderzoek uit 2020 dat Vleesgigant JBS – ondanks diverse beloftes – nog altijd betrokken is bij ontbossing in de Amazone. Terwijl we zo langzamerhand met z’n allen ervan doordrongen zijn dat deze natuurgebieden cruciaal zijn om de klimaat- en de biodiversiteitscrisis te stoppen. 

Tijd voor een EU-bossenwet

Het is daarom hoog tijd dat we deze Europese handel ten koste van de natuur aan banden gaan leggen met een Europese bossenwet. Die wet moet voorschrijven dat bedrijven geen producten meer in Europa mogen verkopen die elders leiden tot natuurverwoesting. De Europese Commissie buigt zich momenteel over de vraag hoe zo’n wet eruit zou moeten zien. Mede dankzij de steun van bijna 1,2 miljoen mensen is de druk op stevige maatregelen groot, en wij zullen de aankomende tijd erop toezien dat de beleidsmakers niet gaan buigen voor de industrie en met stevige wetsvoorstellen komen. 

…En zeker geen EU-Mercosurdeal! 

Maar het bizarre is, terwijl de Europese Commissie werkt aan zo’n wet, wil dezelfde Europese Commissie de EU-Mercosurdeal beklinken. Deze handelsdeal tussen de EU en diverse Zuid-Amerikaanse landen (waaronder Brazilië) zal de handel in Braziliaans vlees alleen maar stimuleren. Slecht voor de natuur daar, maar ook hier in Nederland. Want hoe kun je Nederlandse boeren helpen met een omslag naar ecologische landbouw – om uit de stikstofcrisis te komen- als ze tegelijkertijd moeten gaan concurreren met goedkoop Braziliaans vlees?

Gelukkig heeft de Nederlandse Tweede Kamer al eerder laten weten dat ze tegen deze handelsdeal zijn. Maar blijft de Kamer zo standvastig? En zal onze Minister van Buitenlandse Handel – die uiteindelijk  hierover moet gaan beslissen – ook gaan inzien dat deze deal in de kern niet deugt? Ook dat wordt een belangrijk deel van ons werk dit jaar. Welkom op het strijdtoneel van het jaar 2021! 

Lees het volledige Engelstalige rapport van Greenpeace International

Lees de Nederlandse samenvatting met Nederlandse context 

https://www.greenpeace.org/nl/natuur/45257/gehakt-maken-van-de-pantanal-nederlands-rapport/

Sojahandel: wel de lusten, niet de lasten (Greenpeace)

Albert Heijn, veevoedergigant ForFarmers en FrieslandCampina verdienen van alle Nederlandse bedrijven het meeste aan de dubieuze handel in Braziliaanse soja voor veevoer. Soja waarvoor in Brazilië mogelijk kostbare natuur wordt platgebrand. Het is hoog tijd dat deze Nederlandse bedrijven niet alleen de lusten, maar ook de lasten van de handel in Braziliaans soja voor veevoer gaan dragen.   

* Voordat je verder leest: het gaat om soja voor veevoer, niet over soja voor in je kopje koffie of vegaburger

Nederland sojaland

Dankzij onze havens in Rotterdam en Amsterdam is Nederland de belangrijkste Europese importeur van soja. Veruit de meeste soja wordt gebruikt als veevoer voor de intensieve veeteelt. Ongeveer ⅔ van alle import gaat naar de rest van Europa, het overige deel wordt gevoerd aan onze eigen Hollandse koeien, kippen en varkens om er uiteindelijk eieren, melk of karbonades van te maken. 

Nu weten we al jaren dat de sojateelt in onder andere Brazilië kan leiden tot grootschalige ontbossing. Ook de bedrijven die deze soja inkopen en verwerken, weten dat. Daarom beloofden zij jaren geleden beterschap. 

Niet weten waar de soja vandaan komt

Helaas komen deze bedrijven hun beloftes niet na. Want nog steeds weten de bedrijven niet precies waar hun soja vandaan komt. “Maar als je niet weet waar je soja vandaan komt, hoe kun je die soja dan duurzaam noemen?” vroeg één van de Braziliaanse Inheemse leiders vorig jaar terecht aan mensen van Albert Heijn en Friesland Campina. Daar kwam de aap uit de mouw; de bedrijven kopen gecertificeerde soja. En die noemen ze duurzaam. Maar certificeringssystemen zoals RTRS-soja doen niet wat het zou moeten doen; namelijk ontbossing voor onze producten stoppen!  

https://storage.googleapis.com/planet4-netherlands-stateless/2020/10/3f0d3bed-gp0sttekv_web_size.jpg

Sojaplantage in de Cerrado, Brazilië

Het groene sausje dat certificering heet

Hoe het werkt? Nederlandse bedrijven kunnen via het meest gebruikte RTRS-systeem zogenaamde credits kopen. Met die credits verzekert het bedrijf zich ervan, dat zijn extra geld voor zijn ‘duurzame’ inkoop terecht komt bij een boerderij die niet bij ontbossing is betrokken. Maar het zegt niks over de daadwerkelijke sojabonen die zij inkopen: die kunnen nog steeds overal vandaan komen. 

In dit systeem stimuleer je weliswaar de ‘goede’ boeren, maar je kunt de ‘foute’ boeren niet weren. Die branden in de schitterende Pantanal? Wellicht zijn ze aangestoken door sojaboeren die aan Nederlandse bedrijven leveren. Jij en ik kunnen hoogstwaarschijnlijk nog steeds producten kopen waarvoor in Brazilië bos wordt gekapt en in de brand gestoken.  

De lusten….

Wij wilden weten welke bedrijven het meeste verdienen aan deze schmmige sojahandel. Want wie het meest verdient, heeft wat ons betreft ook de grootste verantwoordelijkheid om ontbossing en bosbranden voor soja te stoppen. Onderzoeksbureau Profundo heeft het voor ons in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat Albert Heijn, Forfarmers en FrieslandCampina het meest verdienen aan deze ‘ingebedde soja’ die via het veevoer in producten als melk, eieren en vlees terecht komt. 

Wij vinden dat álle bedrijven in de sojaketen, met grootverdieners Albert Heijn, FrieslandCampina en Forfarmers voorop, moeten stoppen om zich te verschuilen achter vrijwillige certificeringssystemen als RTRS- soja om hun duurzaamheid te claimen. Wij willen échte actie die ontbossing voor onze producten stopt. En we willen snel actie. Want we hebben geen tijd- en geen bos- meer te verliezen om de klimaat- en natuurcrisis het hoofd te kunnen bieden. 

Ook de lasten! 

Wat moeten bedrijven, met grootverdieners Albert Heijn, Frieslandcampina en ForFarmers doen?

  • Breng het gebruik van zogenoemde ingebedde soja, die via veevoer bij de productie van vlees en zuivel wordt gebruikt, onmiddellijk fors terug. Als je je medeverantwoordelijkheid voor misstanden niet kunt uitsluiten, dan moet je zo’n grondstof niet meer gebruiken. Voor het resterende aandeel van ingebedde soja geldt: enkel soja waarvan de daadwerkelijk duurzame teelt onomstotelijk vaststaat zou nog door deze bedrijven gebruikt mogen worden.
  • Hiermee kunnen de bedrijven ook gelijk werk maken van de Europese klimaat- en biodiversiteitsdoelen, waarvoor binnen tien jaar een vermindering van 70 procent van de Europese vlees- en zuivelconsumptie is vereist.
  • Laat bosvernietigers vallen: stop elke handels- of financiële band met leveranciers die in verband worden gebracht met vernietiging van het milieu, corruptie of mensenrechtenschendingen in de Amazone of andere Braziliaanse natuurgebieden. Daarvoor is volledige transparantie en traceerbaarheid van de handelsketen noodzakelijk. 
  • Respecteer de afspraken voor nul-ontbossing – maak volledige transparantie en traceerbaarheid van de toeleveringsketen een handelsvoorwaarde, waarbij een open en transparant controlesystemen uiterlijk op 1 januari 2021 moeten zijn ingevoerd.
  • Verdedig Inheemse rechten: steun Inheemse volkeren om de erkenning en bescherming te krijgen van hun land waarop zij wettelijk recht hebben.

Politiek aan zet

Daarnaast moet er een effectieve en solide Europese Bossenwet komen die alle bedrijven verplicht om hun ketens op te schonen. Deze wet moet ervoor zorgen dat er geen producten meer op de Europese markt komen, waarvoor bos gekapt is. Zodat jij en ik ervan op aan kunnen dat we producten kopen die vrij zijn van ontbossing en mensenrechtenschendingen.

Wat kun jij doen? 

Op dit moment kan ook jij je uitspreken voor een Europese Bossenwet! De Europese Unie vraagt via deze zogenaamde Consultatieronde aan iedereen wat zij vinden wat er moet gebeuren om de wereldwijde bossen te beschermen. Doe ook mee en teken voor een Europese bossenwet!

Meer lezen? Hier vind je het Profundo-rapport Who is profiting from Brazilian Soy en de bijbehorende Greenpeace Analyse Verdienen aan verwoesting.

https://www.greenpeace.org/nl/greenpeace/43198/sojahandel-wel-de-lusten-niet-de-lasten/

Moerasbranden Brazilië, miljoenen dieren op de vlucht (Greenpeace)

Niet alleen de Amazone, ook andere Braziliaanse natuurgebieden staan nu in brand. In de Pantanal, het grootste moerasland ter wereld, woeden de ergste branden sinds de bosbrandentelling in 1998. Duizenden dieren, zoals Jaguars, tapirs en alligators komen in de vuurzee om en miljoenen dieren zijn uit hun leefgebied verdreven.

De branden zijn het resultaat van een explosieve mix van intensere droogtes en opzettelijke verwaarlozing van de Braziliaanse overheid om de natuur te beschermen, waardoor boeren en landrovers zich vrij voelen om land in brand te steken om daar vervolgens landbouwgrond van te maken. Inmiddels is meer dan 12% van de Pantanal in vlammen opgegaan.

https://storage.googleapis.com/planet4-netherlands-stateless/2020/09/b0b2a45c-gp04uo5_web_size.jpg

Pantanal moerasgebied in Brazilië

Overstromingen hebben nut

De Pantanal ligt in het midden van Zuid-Amerika, ten zuiden van het Amazonebekken en ten oosten van de Andes. Het grootste deel van dit natuurgebied ligt in Brazilië. Ieder jaar overstroomt deze immense, door land omgeven rivierdelta. Juist door deze jaarlijkse overstromingen kent het gebied een weldaad aan plant- en diersoorten. 

Maar de Pantanal is zoveel meer. Als een enorme spons absorbeert de Pantanal water in het regenseizoen en laat dit vloedwater langzaam los tijdens het droge seizoen en is de watervoorziening voor miljoenen mensen stroomafwaarts. De rivieren die door de Pantanal stromen maken het land rondom deze rivieren vruchtbaar voor landbouw. Bovendien staan moeraslanden bekend om hun CO2-absorptie. 

Kwetsbare natuur

Juist dit soort natte natuurgebieden zijn kwetsbaar. De oprukkende industriële landbouw en de grondstoffenwinning in de omringende hooglanden veranderen de regio. Inheemse vegetatie op de plateaus is verwijderd om plaats te maken voor landbouwgewassen en weilanden. Het directe gevolg is het dichtslibben van de rivieren in de vlakkere delen van het gebied, waardoor de overstromingen toenemen – met ernstige schade aan de fauna, flora en economie van de Pantanal. Tevens duren de droogteperiodes steeds langer.

Met al deze veranderingen in het landschap zijn branden door de jaren heen constanter en destructiever geworden. Voeg daarbij de anti-milieuagenda van de regering Bolsonaro, waardoor boeren, mijnbouwers en landrovers een vrijbrief hebben om verder te gaan met natuurdestructie. Door deze giftige cocktail bereiken we dit jaar dus een dieptepunt; niet eerder werden zoveel brandhaarden geteld in de Pantanal. En het einde van de natuurbranden is nog niet in zicht. 

EU is medeverantwoordelijk

Hoewel Bolsonaro’s antimilieuagenda olie op het vuur gooit, moeten we niet vergeten dat deze boeren gewassen als soja en maïs produceren voor de wereldmarkt. Nederland is bijvoorbeeld topimporteur van Braziliaanse soja dat hier wordt gebruikt voor veevoer om melk, vlees en eieren te maken. Bedrijven als AholdDelhaize en FrieslandCampina kunnen na jaren loze beloftes om niet meer betrokken te zijn bij bosbranden, nog steeds niet vertellen waar hun soja vandaan komt. Kortom: ze weten dus helemaal niet waar hun producten worden verbouwd!

Wellicht komt het dus van de boeren uit de Pantanal, die nu brandstichten om hun landbouwgrond uit te breiden. Of uit de Cerrado, de meest biodiverse savanne ter wereld, waar eveneens grote delen natuur in vlammen opgaan voor onze karbonades.

Teken voor een bossenwet! 

Om de Nederlandse en Europese betrokkenheid bij deze natuurvernietiging te stoppen is Europese wetgeving nodig, die bedrijven verplicht om geen producten meer te verkopen die elders leiden tot ontbossing, vernietiging van ecosystemen of mensenrechtenschendingen. Ook jij kunt meehelpen om de wereldwijde natuur te beschermen door je stem in Europa te laten horen. Teken nu voor een Bossenwet, doe mee aan de publieksconsultatie!

https://www.greenpeace.org/nl/natuur/42267/moerasbranden-brazilie-miljoenen-dieren-op-de-vlucht/

Met deze inheemse volken werken we samen (Greenpeace)

Inheemse volken zijn bewezen de beste bosbeschermers ter wereld. Daarom werken we al jaren met verschillende inheemse groepen samen om bossen in de wereld te beschermen tegen een zelfzuchtige houtkap- landbouw- en mijnindustrie. Afgelopen weekend was het de Internationale Dag van de inheemse volken. Maar wat ons betreft is het iedere dag World Indigenous Day. Want hun strijd tegen ontbossing is cruciaal om de klimaat- en natuurcrisis te beteugelen.

Maak kennis met de beste bosbeschermers ter wereld

In dit artikel introduceren we enkele groepen met wie we samenwerken in Brazilië en Afrika. Maar we werken wereldwijd met veel meer lokale groepen, volken en gemeenschappen.

Baka, Kameroen
De Baka, de grootste inheemse groep van Kameroen, wordt al jaren bedreigd door industriële boskap door het bedrijf Sudcam, een dochteronderneming van het in Singapore gevestigde rubberbedrijf Halcyon Agri . Zo werden de Baka van voorouderlijk land gegooid om plaats te maken voor plantages. De Baka verzetten zich met man en macht tegen de vernietigingsdrang van Sudcam.

“Voordat SudCam arriveerde, hadden we toegang tot bos, waar we ons land verbouwden, jaagden, visten en zaken als honing, mango’s en njansang verzamelden. Alles wat we uit het bos haalden, was bedoeld voor het voeden van onze gemeenschap en als een bron van inkomsten”, vertelt een Baka-vrouw. Vandaar hun Slogan: No Forest, No Baka.”  Lees meer over de strijd van de Baka tegen ontbossing bij Greenpeace Africa en teken de petitie voor het behoud van het Congobekken.

© Greenpeace

Karipuna, Brazilië
Het grondgebied van de Karipuna, een kleine groep van nog geen 60 mensen, ligt midden in het Amazonewoud. De afgelopen jaren hebben zij verschillende officiële klachten ingediend – zowel in Brazilië als bij de VN – over de invasies in hun grondgebied, wat leidde tot een enorme toename van ontbossing. Door de regering van Bolsonaro zijn de instanties die de Amazone moeten beschermen uitgekleed en nemen de invasies in hun gebied toe. Door de Coronapandemie verergert de situatie. De houtkappers doen immers niet aan thuiswerken en zien nu hun kansen schoon om ongezien door te gaan met hun illegale acties. Bekijk deze video over de Karipuna ( in Engels) en teken de petitie.

Lokolama, DR Congo
De Lokolama, een kleine groep in DR-Congo is volledig afhankelijk van het bos. “Wij zijn bosvolken. Wij geloven in de kracht van de natuur en in onze voorouders, die altijd over ons waken en ons te allen tijde steunen”, vertelt Valentin Engobo van de Lokolama. Ook de Lokolama Groep krijgt dagelijks te maken met boskap. Iets wat de Lokolama met man en macht bestrijden. Engobo: “Als het bos ooit wordt vernietigd, kunnen de geesten van onze voorouders naar elders migreren en kunnen we onze verbinding met hen verliezen. Daarom werken we aan een gemeenschaps-bosbouw om dit bos gericht te beschermen.” Lees meer over de strijd van de Lokoloma op de website van Greenpeace Africa en teken de petitie voor het behoud van het Congobekken.

APIB, koepelorganisatie voor Braziliaanse Inheemse Volkeren
“Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Braziliaanse Inheemse volksarticulatie) is een grassroots-organisatie die de rechten van de Inheemse bevolking van Brazilië wil beschermen en promoten. Vorig jaar hebben wij samen met APIB een Europatour georganiseerd; een groep Inheemse leiders uit de Amazone en elders in Brazilië bezochten diverse Europese bedrijven en overheden om hen te vertellen over het geweld tegen Inheemse groepen in Brazilië, wat ernstig is toegenomen sinds Bolsonaro aan de macht is. Ook vertelden zij wat deze bedrijven en overheden moesten doen om de Inheemse groepen te steunen, zoals openheid geven waar hun soja en vlees vandaan komt, zodat de Inheemse groepen kunnen vertellen wat daar in het veld gebeurt. De Inheemse leiders bezochten ook Nederland en spraken o.a. met AHoldDelhaize, FrieslandCampina en een delegatie Tweede Kamerleden.  

Maar illegale invasies in hun beschermde gebieden, houtkap en bosbranden zijn niet de enige bedreigingen waar de Inheemse bevolking van Brazilië mee moet dealen. Het coronavirus is ook diep de Amazone en andere afgelegen Braziliaanse gebieden ingetrokken, met alle risico’s voor de Inheemse Volken van dien. Sinds het begin van de coronapandemie is de Articulation of Indigenous Peoples of Brazil (APIB) in beweging en zorgt zij voor hulp, educatie en ondersteuning. Samen met hun basisorganisaties en supporters hebben ze de campagne “Maracá – Inheemse noodsituatie” gelanceerd. Ook jij kunt deze campagne van APIB steunen. 

https://www.greenpeace.org/nl/natuur/41437/met-deze-inheemse-volken-werken-we-samen/

De risico’s van ontbossing en de Corona-pandemie (Greenpeace)

Als de corona-pandemie één ding heel duidelijk maakt, is dat wij allemaal – wereldwijd – met elkaar verbonden zijn. Zelfs plekken die voorheen zo goed als afgesloten waren van de buitenwereld zijn door toenemende ontbossing bereikbaar geworden, met alle risico’s van dien. Want met het openbreken van het bos komen we in contact met ziektes die voorheen in het bos besloten bleven. En we brengen ziektes diep het bos in. 

Het verband tussen nieuwe ziektes en ontbossing

Wetenschappers leggen al langer het verband tussen het ontstaan van nieuwe ziektes en ontbossing. Het merendeel van de nieuwe ziektes ontstaat als een virus overspringt van dier op mens (zoönose), zoals ook het COVID-19 virus. Hoe verder we het bos open gooien, hoe groter de kans dat een onbekend virus van dier naar mens overgaat. Mensen trekken de voorheen ongerepte natuur in en dieren komen het bos uit richting de mensenwereld. Het VN-milieuprogramma UNEP wijst erop dat de coronapandemie ons laat inzien dat we écht anders met onze natuur moeten omgaan om de kans op zulke gezondheidscrises te verkleinen.

These are some of the factors that are increasing zoonosis emergence.

Other factors include:

https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/26ab.png

Invasive species that carry microbes into new habitats

https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/26ab.png

International travel & commerce

The #coronavirus pandemic highlights the need to address threats to nature.#COVID19 pic.twitter.com/c1daucdkBy

— UN Environment Programme (@UNEP) April 1, 2020

Risico’s voor Inheemse groepen

Het openbreken van het woud zorgt ook voor problemen ín het bos: de afgelopen eeuwen werden inheemse groepen die voor het eerst in contact kwamen met niet-Inheemse mensen regelmatig dodelijk getroffen door voor hen onbekende ziektes. Want wat voor een ontdekkingsreiziger een verkoudheidje is, kan voor een Inheemse groep zonder antistoffen een doodsvonnis betekenen.

Dit overkwam ook de Karipuna, een Inheemse bevolking in de Amazone met wie wij samenwerken tegen ontbossing en houtkappers die hun gebied vernielen. De niet-Inheemse mensen die in de jaren zeventig voor het eerst contact zochten met de Karipuna, brachten onbedoeld ook verschillende epidemische ziektes met zich mee. De situatie werd zo ernstig dat begin jaren tachtig nog slechts vier personen van de Karipuna-bevolking in leven waren. Om zulke rampen met het coronavirus te voorkomen, heeft Greenpeace alle bezoeken aan in Inheemse gebieden stopgezet.

Thuiswerken? Niet de houthakkers

De meeste Inheemse groepen hebben zichzelf al in isolatie geplaatst om de risico’s op besmetting te vermijden. Helaas is de eerste coronabesmetting bij een Inheemse vrouw bij de grens met Colombia vastgesteld. Ook blijven de houthakkers en goudzoekers het bos intrekken. Het is een reëel risico dat zij het virus meenemen en in het bos verspreiden. APIB, de koepelorganisatie voor Inheemse groepen in Brazilië, roept de eigen regering op om hen extra te beschermen tegen het coronavirus.

Anti-milieuagenda

De kans dat aan deze oproep gehoor wordt gegeven, is klein. Sinds het aantreden van regering-Bolsonaro’s begin 2019 is het stelselmatig bezig het Amazonewoud verder open te stellen voor economische exploitatie. De ontbossing neemt zienderogen toe, met als dieptepunt de bosbranden vorig jaar. Dat met verregaande ontbossing het woud zal opdrogen en daarmee de hele regio, wat gigantische gevolgen zal hebben voor de Braziliaanse economie op langere termijn – speelt in dit beleid geen rol. Snelle winsten gaan bij de huidige Braziliaanse president boven een duurzame toekomst voor ons allemaal.  

Germany has asked @IPBES to gather #science for policy options to prevent pandemics & protect people & nature

"After the crisis, there will be a chance to adopt a new global #biodiversity strategy & show that we've learned from past pandemics" @SvenjaSchulze68#Biodiversity2020 pic.twitter.com/uaaq53yyVl

— ipbes (@IPBES) April 2, 2020

Actievoeren (met sociale afstand)

Wetenschappers waarschuwen dat ontbossing nú moet stoppen om de wereldwijde klimaat- en natuurcrisis het hoofd te bieden. Daar is nu dus een extra reden bijgekomen: de vernietiging van de natuur is volgens het internationale wetenschappelijke platform IPBES de onderliggende crisis achter de coronaviruscrisis.

Daarom gaan wij – met gepaste sociale afstand – door met actievoeren om de Amazone en andere cruciale natuurgebieden wereldwijd te beschermen tegen hebzucht. Zo pleiten we voor een Europese bossenwet, die bedrijven moet verplichten om geen producten meer te verkopen die elders leiden tot ontbossing leiden. Ook jij kunt meedoen, bijvoorbeeld door je stem te laten horen. We delen met z’n allen deze planeet; laten we daarop – en op elkaar – zuinig zijn. Stay safe!

https://www.greenpeace.org/nl/natuur/32543/de-risicos-van-ontbossing-en-de-corona-pandemie/