Reactie op 2019 wordt een episch potje zwijgend armpje drukken tussen Thierry Baudet en Geert Wilders door Tante Sidonia (De Dagelijkse Standaard reacties)

Ach lieve reageerders jullie hebben op deze kerstavond toch niets te doen. Lees even dit “populistisch” stukje. (Duijndam: kruip op je zoldertje en ga masochistisch-orgastisch aan je laptopje zitten. M.a.w. reacties van jou zijn bekend en niemand pruimt dit!)
Bij deze:

Kort door de bocht:
simpel en, vooral, begrijpbaar! Ja,….ja,…..ja, “sprookjesbubbels” Den-Haag, Hilversum en Grachtengordel ( Volkskrant, etc,.)!!!
Lieve Nederlanders:
Nederland gaat de klimaat hysterie uitvoeren! Nederland “vervuilt” voor maar 2% (twee!) de aarde, waarbij de vraag gesteld moet worden of dit werkelijk zo is. De grootste producenten ter wereld doen niet mee aan het “klimaat-akkoord” ; Amerika, Rusland, China, India, e.a.. Daar wonen dus, volgens de groene Gutmensch, domme mensen!
Nog erger is dat Nederland een “voorloper” wereldwijd wil zijn. Wat betekent dit? 0.0 ( nul komma nul!) maar wel de burger extreem zwaar belasten!
Gemakshalve wordt ( door de Gutmensch) “vergeten”, zo lang onze aardbol draait, er ALTIJD vulkaan uitbarstingen, tsunami’ s, temperatuur veranderingen, bosbranden, overstromingen, aardbevingen en andere natuurverschijnselen zijn geweest! Daar hebben volkeren, relatief, weinig last van gehad. Ze woonden immers niet op die plekken. Door de enorme aanwas mensen (overbevolking) is men genoodzaakt op deze “natuurverschijnsel” plekken te wonen.
En nu de onvoorstelbare ontmaskering van de Gutmensch: de Gutmensch gebruikt dit om het verdraaien van feiten, leugens verspreiden; alsof deze natuurverschijnselen met verandering klimaat hebben te maken! Hoe leugenachtig kan men zijn!
Bij de presentatie van het voorlopig klimaat akkoord werd bekend gemaakt dat de “doorberekening” na 20 maart 2019 bekend wordt gemaakt!
Wat een lafaards. Na de verkiezingen!
Bang voor de klap die de kiezer zal geven, als zij weten, welke gigantische bedragen de burger op zijn/haar bordje gepresenteerd krijgt!
Pensioengerechtigden: geen verhoging, geen indexatie, maar, waarschijnlijk, een greep door de overheid uit pensioenpotten om waanzinnige doorgedraaide hype t.w. klimaat te financieren!
Dictatoriale Gutmenschen (Den-Haag, Hilversum en Grachtengordel (Volkskrant e.d.) zijn er van overtuigd dat alle ouderen “schatrijk” zijn.
De dictatoriale Gutmenschen werken, meestal, bij overheidsinstellingen of zwaar gesubsidieerde organisaties; m.a.w. hun inkomens zijn uitstekend en worden regelmatig ge-indexeerd. Deze, buiten de werkelijkheid levende, sprookjes-gelovers zijn er van overtuigd dat ALLE Nederlanders de extreme lasten verzwaring kunnen betalen!
Maar dat is niet waar: b.v., een groot gedeelte van de ruggengraat waar Nederland afhankelijk van is: metselaars, chauffeurs, winkelpersoneel, loodgieters, vissers, fabrieksarbeiders, boeren, bouwvakkers; kortom ALLE ambachtslieden staan voor dag en dauw op, betalen belasting, kunnen vaak net niet rondkomen.
Genoemden zijn in ogen van Gutmenschen: “laag opgeleid, wonend in rijtjeshuis, populistisch tot racistisch m.a.w. dom”.
Hoe is het mogelijk dat de zich altijd “sociaal voelende” Gutmensch zich zo laatdunkend uitlaat over hun landgenoten. Oei, foutje,…… wij ( Gutmenschen) zijn geen Nederlanders maar EU burgers! Brrrrr,…..!
Voorts:
In Nederland is een driedeling is in de maak:
A de eerste groep:
de veel verdienende Gutmenschen bovenlaag:
burgers met universitaire opleidingen: Den-Haag, Hilversum, grachtengordel, linkse pers, overheidsorganen enzovoort,.
Industrie; nog nooit zoveel toekomstig geld gaan verdienen d.m.v. het bouwen gigantische fabrieken: “zoals de Gutmensch het wil!”.
Een politiek kartel vormend waarbij iedereen wordt uitgesloten, m.u.v. Gutmenschen! Deze gaan wetten maken welke in het voordeel zijn van Gutmenschen!
Banken door het aanbieden van ( slecht presterende) “groene beleggingen!”
Enzovoort!
B de tweede groep: ( de grootste)
tot op het bot uitgeklede werkende Nederlander. De toekomstige “ezels en werkslaven!” Goed voor alle soorten belastingen om de Gutmensch te dienen!
Deze groep wordt tevreden gehouden met “brood en spelen” ; sport, loterijen, TV spelletjes, goedkope vakantie-reizen, etc,. Moet oppassen om niet te veel anti-overheid te uiten: Gutmensch Polizei ziet en hoort alles.
C de derde groep: ( toekomstig alle oorspronkelijke Nederlanders verjagen)
Het beschamende goedpraten van criminele Marokkanen en Antillianen: het dodende linkse antwoord: “niet alle Marokkanen e.a. zijn slecht!” Wordt natuurlijk nooit vermeld dat de meeste wél slecht zijn!
Of,……de ‘knuffeltjes”van de Gutmenschen; tot hun dood nooit presterende Niet-Nederlanders , v.n.l. Somaliers, Eritre-ers, kortom Nrd-W-Afrikanen ( z.g.n. vluchtelingen) levend van uitkeringen, toeslagen en vrijstellingen. Want,………….. wij Gutmenschen zijn goed voor de z.g.n. “vluchteling!” Deze “vluchteling” gaat op vakantie naar het “gevaarlijke” thuisland. Links: “ja…….. ze gaan naar gebieden waar geen oorlog is” Nooit en te nimmer vragen waar het geld vandaan komt. Enfin,….
Uiteraard, de gehele Miljarden, in linkse handen, asiel-industrie levert voor de Gutmensch mensen mooie banen op.
De gevolgen van Marrakech zullen voor groep B voelbaar zijn. Niet voor groep A: deze wonen echt niet in buurten waar deze “ontheemden” en allochtonen crimineeltjes hun thuisbasis hebben en de sfeer toekomstig verpesten en gewelddadig zijn.
Ook dit heeft met klimaat te maken, n.l. ( door Gutmenschen bedacht) “klimaatvluchteling!” en dit valt onder het pact! M.a.w. elke aardbewoner kan naar Nederland komen: als het maar “klimaatvluchtelingen” zijn!

Burger: AUB, denk hier aan op 20 maart 2019!
PS,
Bovenstaand is een fractie (geen fictie!!!) van de werkelijkheid. Er zijn onwaarschijnlijke manipulaties, indoctrinaties, leugens, noem maar op in het kleine Nederland aanwezig! En de burger: who’s that?
Om bij stil te staan één voorbeeld; waarom krijgt Hilversum 40 miljoen extra op het, al veel te veel, gekregen geld?
Wat denkt u?

https://www.dagelijksestandaard.nl/2018/12/2019-wordt-een-episch-potje-zwijgend-armpje-drukken-tussen-thierry-baudet-en-geert-wilders/#comment-965670