Reactie op GroenLinks stelt raadsvragen over gastles Clintel op Haagse school door Tilasmi Frigge (Sargasso reacties)

@126: Ik verwacht rationele debatten. Als bosbranden gerelateerd worden aan klimaatverandering dan is dat dus onzin. Ze zijn niet goed en er iets aan doen zou juist prioriteit moeten zijn van de klimaat urgentie aanhangers. In Portugal staan veel bomen die snel groeien, een soort die is geïmporteerd uit Zuid Amerika. Er loofbomen en dennenbomen voor terug plaatsen, dit subsidiëren zou een enorme vooruitgang zijn….

https://sargasso.nl/groenlinks-stelt-raadsvragen-over-gastles-clintel-op-haagse-school/#comment-1046654