/u/HertogJan1 on Boerenprotest werkt: VVD, CDA en ChristenUnie zetten ineens vraagtekens bij stikstofdoel landbouw – Volkskrant (Reddit the Netherlands reacties)

Snelwegen blokkeren voor ieder verkeer? Van regulier, tot zorg- en hulpdienst?

Bedrijven blokkeren?

Asbest en mest op snelwegen gooien?

Dingen in brand zetten tijdens een droge periode waarbij kans bestaat op een natuurbrand?

Een natuurgebied mollen?

Provinciehuis binnenrijden?

Dit vind ik geen terrorisme

Doxing?

je kunt niet doxen wat publiek beschikbaar is.

https://www.reddit.com/r/thenetherlands/comments/wl5kro/boerenprotest_werkt_vvd_cda_en_christenunie/iju2xq5/